Společnost Progroup vítá nové učně a studenty - i absolventský ročník zůstává společnosti věrný

Landau, 15. Září 2021 - V letošním roce zahajuje ve společnosti Progroup v celém Německu své vzdělávání dvanáct učňů a jeden student v duálním studiu. V rámci úvodního týdne v sídle společnosti Progroup v Landau ve Falcku měli možnost blíže poznat svého nového zaměstnavatele.
Společnost Progroup v Německu v současné době vzdělává ve všech ročnících celkem 45 učňů a čtyři studenty v obchodních a průmyslových oborech. Společnost zároveň klade velký důraz na to, aby jim nabídla dlouhodobou perspektivu i po skončení školení.

Členové provozního vedení Marc Weilguni, Peter Fritsche, Stefan Beck a Alexander Göttel (zleva doprava) spolu s Ralfem Schmidtem (vedoucím personálního rozvoje, vlevo) přivítali nové učně a studenty duálního studia společnosti Progroup.
Členové provozního vedení Marc Weilguni, Peter Fritsche, Stefan Beck a Alexander Göttel (zleva doprava) spolu s Ralfem Schmidtem (vedoucím personálního rozvoje, vlevo) přivítali nové učně a studenty duálního studia společnosti Progroup.

Učni a studenti v duálním studiu ve společnosti Progroup mají výhodu jistého zaměstnání s vysokou šancí na přijetí a také individuální podporu svých silných stránek. Kromě toho tradičně zahajují svůj profesní život ve společnosti informativním uvítacím týdnem. Mimo to, že získají první dojem z nového pracovního prostředí, mají také příležitost lépe se poznat prostřednictvím různých aktivit. Letošní program zahrnoval mimo jiné teambuildingovou aktivitu při společném lezení. 

Členové obchodního vedení přivítali nové kolegyně a kolegy jménem představenstva a vedení společnosti.

Dlouhodobé perspektivy: Kvalifikovaný dorost pro bezpečnou budoucnost
Jako rodinný podnik máme na zřeteli i následující generace. Důležitou součástí je poskytnout mladým lidem co nejlepší vzdělání. To vytváří atraktivní vyhlídky na dlouhodobou budoucnost ve společnosti.   

"Společnost Progroup nabízí vysoce kvalifikované školení v oboru s jistou budoucností. Je pro nás důležité, aby naši učňové a studenti získali dobrý náhled do každodenní práce, aktivně se zapojili do týmu a sami převzali odpovědnost již v raném stádiu. Tímto způsobem se jejich talent a podněty dostávají do hry od samého začátku," říká Maximilian Heindl, zástupce předsedy představenstva společnosti Progroup. Tímto způsobem chce společnost i v budoucnu zůstat hybnou silou inovací a utvářet trh moderními přístupy.

Zaměstnavatel s budoucností a odpovědností
Jako rychle rostoucí společnost není společnost Progroup v soutěži o kvalifikované odborníky a mladé talenty na trhu práce žádným nováčkem. V letech 2015 až 2025 vznikne v celé společnosti celkem více než 500 nových pracovních míst. Proto je pro společnost Progroup důležité, aby vytvořila podmínky, které mladé lidi přesvědčí o kvalitách společnosti i po skončení jejich vzdělávání.

"Našim zaměstnancům nabízíme nejmodernější pracoviště, technologicky vyspělé závody, příjemnou pracovní atmosféru a sjednocující firemní kulturu, v níž se aktivně uplatňuje spolupráce, týmový duch a důvěra," zdůrazňuje Heindl. "Jsme rádi, že je to každoročně odměněno velmi vysokým počtem převzetí výborně kvalifikovaných pracovníků."

Také devítičlenný maturitní ročník 2021 zůstane z větší části ve společnosti.

 

O společnosti Progroup
Společnost Progroup AG, se sídlem v Landau v Porýní-Falcku, je předním výrobcem vlnité lepenky a surového papíru na výrobu vlnité lepenky v Evropě. Od svého založení v roce 1991 ve městě Offenbach/Queich sleduje společnost konsekventní strategii růstu, která je kromě vedoucí pozice v oblasti technologií založená na použití inovativních a k životnímu prostředí ohleduplných výrobních postupů. Společnost Progroup provozuje své výrobní provozy v šesti zemích střední Evropy. Sem aktuálně patří tři papírny, jedenáct závodů na výrobu formátů vlnité lepenky, jedno logistické centrum a jedna elektrárna na alternativní paliva (EBS). S 1 455 zaměstnanci dosáhl podnik v roce 2020 obratu cca 881 mil. eur.

Kontakt na tiskové oddělení
Martin Wilhelm, Senior Manager Podniková komunikace
E-mail: martin.wilhelm@progroup.ag
Mobil: 0173-3680649

 

 

 

Nahoru