Formáty vlnité lepenky

Značková kvalita pro Vaše řešení

Společnost Progroup vyrábí surový papír pro výrobu vlnité lepenky a formáty vlnité lepenky, jakož i patentované a certifikované produkty Next Generation. Tyto lehké a ke zdrojům šetrné papíry vyrábí hightech stroj již od roku 2006. Výhody: Menší vsázka surovin při současně zvýšeném výkonu v porovnání s klasickými produkty.

Formáty vlnité lepenky na míru

Společnost Progroup produkuje formáty vlnité lepenky na jedenácti pobočkách v centru Evropy. Sortiment výrobků zahrnuje všechny druhy vlnité lepenky vysoké kvality na bázi vlastní výroby papíru. Zakázky lze objednat online nepřetržitě 24 hodin denně, vyrobit individuálně do 48 hodin a dodat přesně v rámci časového okna.

00 / 00

Produkty markowe zapewniające najlepsze wyniki

Produkty markowe zapewniające najlepsze wyniki

Stos tektury falistej w magazynie blokowym

Makulatura do ponownego wykorzystania w Progroup Paper

DALŠÍ DETAILY

Tektura falista wysokiej jakośc

Dzięki oferowanym przez nas wysokiej jakości formatom tektury falistej uzyskaliśmy pozycję lidera rynku formatów tektury falistej w Europie. Nasz asortyment produkcyjny obejmuje profile F, FE, E, EB, B, BE, BC, C, AC, AAC, B NG, BC NG, jedno-, dwu- lub trójwarstwowe, dostarczane jako brązowe lub białe formaty tektury falistej. Wyprodukowanie tektur falistych Next Board® to efekt całkowicie nowych kierunków myślenia. Wspólnie z Państwem patrzymy na zagadnienie tektury falistej w całkiem nowy sposób. Tektura powstaje z lekkich surowców na tekturę falistą Next Fibre® wyprodukowanych z zastosowaniem małej ilości materiału włókiennego i w nowych kombinacjach fal.

Jakość markowych produktów potwierdzona certyfikatem

Najwyższa jakość wymaga uznanych norm międzynarodowych. Najważniejsze systemy zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego i zarządzania energią Progroup do pobrania:

Kompleksowy system zarządzania energią naszej produkcji tektury falistej wg ISO 50001.

Pobierz certyfikat

Certyfikat Forest Stewardship Council® za odpowiedzialną gospodarkę zasobami leśnymi.

Pobierz certyfikat

Certyfikat w zakresie emisji gazów cieplarnianych na całej długości łańcucha tworzenia wartości.

Pobierz certyfikat

Certyfikat formatów tektury falistej za zgodność z wymogami prawa żywnościowego.

Pobierz certyfikat

Maksymalna wydajność produkcyjna formatów tektury falistej

Progroup dysponuje dziesięcioma lokalizacjami w centralnej części Europy, wyposażonymi w najszybsze maszyny technologiczne o szerokościach roboczych do 3,30 metra.. Innowacyjna technologia umożliwia produkcję tektury falistej w każdej jakości, w tym również mikrofali w jakości E oraz F. Wszystkie fabryki formatów tektury falistej są połączone przez Internet. Dzięki temu możemy centralnie zarządzać wszystkimi danymi i zleceniami klientów oraz zagwarantować szeroki wybór produktów i wysokie prędkości.

00 / 00

Co chtějí zákazníci často vědět - Otázky a odpovědi

Zde jsme pro Vás sestavili odpovědi na nejčastěji kladené otázky k různým tématům výroby papíru a nezávadnosti potravin a našim formátům vlnité lepenky. Pokud by Vaše záležitost popř. Váš dotaz nebyly zodpovězeny, prosíme Vás o navázání kontaktu.

Vyrábí Progroup Board všechny typy vln v každém závodě?

Typy vln C, B, B NG, BC a BC NG jsou nabízeny ve všech zemích. Provedení s kombinacemi vln AC a AAC je v rámci Evropy dodáváno z výrobních závodů v Offenbachu a Burgu. K tomu je nutný minimálně poloviční náklad nákladního vozidla. Ostatní typy vln nabízíme z různých závodů na základě poptávky

Při objednání se musí respektovat minimální množství

Velikost minimální objednávky u standardních druhů je 200 m². Předpokladem je ale dodávka plného nákladu nákladního vozidla a roční minimální množství 1 mil. m². Jen tak je pro nás možné zajištění spolehlivého dodavatelského servisu a stabilních cen.

V jaké formě dodávku formátů vlnité lepenky obdržím?

 

Preferována je dodávka na DB paletách s příslušnou výměnou. V jednotlivých případech nebo i na speciální přání lze dodávku realizovat na jednorázových paletách. V Itálii provádíme dodávky zásadně bez palet. Zboží je podle nutnosti opatřeno ochranou hran a a příslušným opáskováním. Výška stohů je obecně přizpůsobena plnému naložení nákladního vozidla. Speciální přání výšky stohu se musí v jednotlivém případě prověřit.

Lze objednat každý formát?

 

Musí být splněna minimální šířka 250 mm a délka 500 mm. U sedmivrstvých provedení je minimální délka 800 mm. Maximální rozměry se liší v závislosti na výrobním závodu. Nejsou ale méně než 2 450 mm šířky a 5 000 mm délky.

Jaké profily rýhování Progroup nabízí?

 

Standardní rýhování pro lehká provedení je „hlava na hlavu a 3-bodové rýhování. Při výrobě těžké vlnité lepenky na pobočce Burg a Offenbach se přednostně používá 5-bodové rýhování. Jiné typy rýhování lze nabídnout po individuální zkoušce.

Jak se stanu zákazníkem společnosti Progroup?

 

Za předpokládaného splnění minimálních kritérií (minimální roční objem 1 mil. m² a odběr plně naložených nákladních vozidel) s Vámi naváže kontakt příslušný vedoucí prodeje a spustí se proces založení zákazníka. Ten trvá zpravidla cca 1 týden. Po úspěšném zakončení tohoto založení zákazníka obdržíte ceník. Dle toto ceníku můžete potom ihned po obdržení provést objednávku.

Jak probíhá komunikace se mnou jako zákazníkem, hovořícím cizím jazykem?

 

Náš zákaznický servis hovoří jazyky všech zemí, do kterých dodáváme. Tak s námi můžete bez problémů komunikovat ve své mateřštině.

Lze dodat všechny druhy produktů do 48 hodin?

 

Sortimentní program je rozdělen do sortimentních priorit. Tyto priority (A až C) zobrazují výrobní cyklus sortimentu. Sortiment s prioritou A je vyráběn denně, zatímco sortiment s prioritou C 1x až 2x týdně. Obecně existuje cíl zajistit Vám zásobení veškerým sortimentem do 48 hodin.

Mohu mé zboží u Vás sám vyzvednout?

 

Pro zaručení bezproblémového průběhu při nakládce preferujeme dodání zvláště pro tento účel organizovanými dopravci, popř. naší vlastní spedicí.

Můžete zaručit jistotu zásobení?

 

Díky množství výrobních závodů a jejich dodacím vzdálenostem, které se překrývají, Vám v případě neschopnosti dodávky můžeme zaručit dodání přesměrováním na jiný výrobní závod. Společnost Progroup se také z velké části zásobí papírem z vlastní výroby. Tím nedochází k závislosti na trhu s papírem a je zajištěna maximální jistota dodávek.


OSTATNÍ PRODUKTY

Kvalitní papíry pro nejvyšší nároky

Ve třech pobočkách v Německu vyrábí společnost Progroup kvalitativně vysoce jakostní surové papíry pro výrobu vlnité lepenky výlučně na bázi sběrového papíru. Tyto tři vysoce výkonné závody zajišťují nepřetržité zásobení jedenácti závodů na výrobu vlnité lepenky společnosti Progroup. Společnost Progroup poskytuje prostřednictvím výrobních linek „Linka K“ a „Linka SLW“ velkou šířku pásma druhů papíru.

 

Seznamte se více se sortimentem papírů

Výrobky Next Generation

Vysoce odolné surové papíry pro výrobu vlnité lepenky a vlnité lepenky poskytuje společnost Progroup s Next Fibre® a Next Board®. Pomocí investice do nových papírů, nové struktury vlnitých lepenek a nových technologií vyvíjí společnost Progroup ekologické produkty, šetřící zdroje.
 

Seznamte se více s produkty next generation

 

 

Nahoru