Vlnitá lepenka zcela nově

Naše zdroje jsou cenné

Sběrový papír je celosvětově intenzivně poptávanou surovinou, nabývající na významu. Spotřeba se bude v budoucích letech dále zvyšovat. Jsou požadovány papírenské stroje, vyčerpávající celý potenciál vláken sběrového papíru a hospodárně produkující vysoce kvalitní papíry s nižší vsázkou zdrojů.

Nižší emise CO 2 - náš závazek

V rámci Plánu Evropské komise do roku 2050 si papírenský průmysl stanovil ambiciózní cíl: vytvořit větší přidanou hodnotu a současně výrazně snížit emise CO2. S technologicky vyspělým strojem Propapier PM 2 jsme dosáhli průlomu do roku 2050: papíry Next Fibre® ušetří v průměru 52% CO2. S produktem Carbon Footprint pro Next Board®, vlnité lepenky vyrobené z Next Fibre®, potvrzuje TÜV Rheinland úsporu CO2 až 15%. Náš přístup spočíval v úplném přepracování pojmu vlnitá lepenka.

Next Fibre® – Lehké hmotnosti jsou realitou

Papírenský stroj PM2 produkuje lehké surové papíry pro výrobu vlnité lepenky s plošnými hmotnostmi mezi 70 a 130 g/m². Stroj PM2 je naší odpovědí na projevující se vysoké ceny energií a surovin. A hightech vybavením stroje lze vyrábět papíry Next Fibre® s nižšími plošnými hmotnostmi a nižší vsázkou vlákniny.

Nová generace vlnité lepenky: Tenčí, lehčí, konstantní výkon

Z vysoce odolných papírů Next Fibre® se zhotovují vlnité lepenky Next Board®. Díky nově vyvinuté struktuře vlnité lepenky se podařilo dosáhnout s menší vsázkou materiálu stejných hodnot ECT, jakož i zlepšené pevnosti v tlaku.

 

Změna výšky a šířky vln, jakož i rádiusů tvaru vlny v různých kombinacích jsou klíčem k optimalizaci výkonu. V důsledku menších roztečí a menších výšek vlny se zkracuje „volná délka upnutí“, přibývá počet opěrných bodů, a tím se zvyšuje zatížitelnost.

 

Mimoto vzniká maximální rovný povrch papíru, umožňující čistý, rovnoměrný výsledek tisku. Rušivý vlnitý efekt je tak účinně eliminován.

Obaly nové generace se sníženými emisemi CO2

Obaly Next Box® se u našich vybraných výrobních partnerů v celé Evropě vyrábí pouze z vlnité lepenky Next Board®. Podniky, používající tyto obaly, mají přesvědčivé argumenty pro ekologicky uvažující spotřebitele a jsou schopny prokázat důsledné hospodaření s cennými surovinami. Spolehlivá ochrana výrobků, jakož i kvalitní image značky díky velmi dobrým výsledkům tisku, to jsou parametry, kterými se vyznačují obaly Next Box®.

 

Pro zajištění Vašich úloh na úseku obalů spolupracujeme s výrobci obalů ve střední Evropě, kteří jsou spolehlivě schopni splnit Vaše Next Box® požadavky od malých dávek až po velké zakázky. Sdělíme Vám rádi kontakt. Těšíme se na Vaše úlohy při zajištění obalů.

Co chtějí zákazníci často vědět - Otázky a odpovědi

Zde jsme pro Vás sestavili odpovědi na nejčastěji kladené otázky k našim produktům Next Generation. Pokud by Vaše záležitost popř. Váš dotaz nebyly zodpovězeny, prosíme Vás o navázání kontaktu.

Co je míněno pojmy Green Hightech popř. Next Generation Products?

Vysokými investicemi a důslednou dlouholetou vývojovou prací se společnost Progroup zaujala k tématům vlnité lepenky a obalům z vlnité lepenky zcela nová stanoviska. Koncepce Green Hightech zaručuje řadu produktů příští generace: surové papíry pro výrobu vlnité lepenky Next Fibre®, vlnité lepenky Next Board® a obaly Next Box®, které vyrábějí naši zkušení obaloví partneři ve střední Evropě.

Jaký význam má pojem Carbon Footprint ve vztahu k Next Generation Products?

Carbon Footprint nebo také bilance CO2 produktu je součtem všech emisí CO2, které v průběhu jeho životních fází vznikají. S touto bilancí lze produkty srovnávat v jejich účinku na klima a s hodnocením jednotlivých výrobních kroků i zlepšovat. Společnost Progroup nechala pro své vlnité lepenky Next Board® vyhotovit Product Carbon Footprint.

Pro které produkty nechala společnost Progroup vyhotovit Product Carbon Footprint?

S papírenským strojem PM2 v Eisenhüttenstadtu je možná výroba kvalitních surových papírů pro výrobu vlnité lepenky s úsporou vlákniny. Tyto vysoce odolné papíry Next Fibre® jsou základen pro lehčí a současně odolné vlnité lepenky s novou strukturou, vlnité lepenky Next Board®. Ty byly prověřeny z hlediska své produktově specifické C02 stopy.

Která organizace prováděla hodnocení Carbon Footprint?

Společnost Progroup pověřila tímto posouzením a certifikací TÜV Rheinland.

Kolik CO2 lze s Next Board® ušetřit?

Z vysoce odolných papírů Next Fibre® se zhotovují vlnité lepenky Next Board®. Díky nově vyvinuté struktuře vlnité lepenky se společnosti Progroup podařilo dosáhnout s menší vsázkou materiálu vyšší hodnoty ECT, jakož i zlepšené pevnosti v tlaku. Certifikace „Product Carbon Footprint“ TÜV Rheinland potvrzuje, že Next Board® snižuje ve výrobě proti obvyklým jakostem zatížení CO2 až o 26 %.

Kolik CO2 lze s Next Board® ušetřit při přepravě?

Vlnité lepenky Next Board® váží méně a jsou tenčí, takže lze na jedno nákladní vozidlo transportovat o 16 % více m2. Náklad na nákladní vozidlo je ale na základě dodatečného množství celkově těžší. Protože lze na nákladním vozidle transportovat více vlnité lepenky, je celkově zapotřebí méně jízd, aby se přepravilo stejné množství vlnité lepenky. Každé 7. nákladní vozidlo lze ušetřit.


Kvalitní papíry pro nejvyšší nároky

Ve třech pobočkách v Německu vyrábí společnost Progroup kvalitativně vysoce jakostní surové papíry pro výrobu vlnité lepenky výlučně na bázi sběrového papíru. Tyto tři vysoce výkonné závody zajišťují nepřetržité zásobení jedenácti závodů na výrobu vlnité lepenky společnosti Progroup. Společnost Progroup poskytuje prostřednictvím výrobních linek „Linka K“ a „Linka SLW“ velkou šířku pásma druhů papíru.

 

Seznamte se více se sortimentem papírů


Formáty vlnité lepenky na míru

Společnost Progroup vyrábí formáty vlnité lepenky ve vysoké kvalitě na jedenácti pobočkách v Evropě. K sortimentu produktů patří široký výběr profilů třívrstvé, pětivrstvé nebo sedmivrstvé vlnité lepenky. Formáty, vyráběné na hightech-strojích jsou 100% recyklovatelné.
 
Seznamte se více s formáty vlnité lepenky

 

Nahoru