Méně je více.

Next Generation Products pro ochranu životního prostředí

Rok 2018 byl rokem mimořádných povětrnostních vlivů. Změny klimatu jsou skutečností. Globální oteplování, spotřeba zdrojů a energie, emise – především energeticky náročná průmyslová odvětví jako např. papírenský průmysl musí při těchto tématech začít myslet naprosto novým způsobem. S produkty Next Generation přebírá společnost Progroup odpovědnost za životní prostředí.

 

Náročné výzvy

Zveřejnění Roadmap 2050 v roce 2011 nastavilo cíle směrem ke klimaticky přívětivé a energeticky efektivní Evropě. Papírenský průmysl na to reagoval svou vlastní ambiciózní Roadmap. Cíl: snížení emisí CO2 ve srovnání s rokem 1990 o 80 %.

 

Požadovány technologie zítřka

Pro společnost Progroup je tak jisté: tohoto cíle lze dosáhnout pouze nástupem průkopnických technologií. Je nutno zodpovědět otázky: Jak lze snížit vsázku vlákniny a vloženou energii? Jak lze snížit emise CO2? Jak lze vyrobit lehčí a ještě odolnější vlnité lepenky a surové papíry pro výrobu vlnité lepenky?

 

Lehké vysoce odolné papíry: Next Fibre®

Cesta výroby papírů, šetřících zdroje začala v roce 2006 koncepcí papírenského stroje PM2 v Eisenhüttenstadtu. Ten zahájil svou výrobu v roce 2010. S tímto High-Tech strojem bylo poprvé možno hospodárně vyrobit lehké a z hlediska zdrojů úsporné papíry s plošnými hmotnostmi 60 až 80 g/m². Výhody Next Fibre®: menší vsázka surovin při současně vyšší odolnosti v porovnání s klasickými typy.

 

Poloviční zatížení CO2

Neutrální instituce potvrdily u Next Fibre® v certifikaci Product Carbon Footprint od samého začátku vynikající hodnoty. Mezitím byly tyto papíry recertifikovány: Papíry zatěžují při výrobě životní prostředí o polovinu nižšími emisemi CO2 ve srovnání s obvyklými papíry. Materiál je tenčí, jedním nákladem nákladního vozidla lze přepravovat příslušně více metrů papíru. Tím lze ušetřit každý sedmý nákladní automobil. I tím, tedy nižším zatížením výfukovými plyny, šetří Next Fibre® životní prostředí.

 

Nová struktura, zlepšená odolnost: Next Board®

Vlnité lepenky Next Board® jsou vyráběny z papírů Next Fibre®. Tím jsou až o 30 % lehčí než obvyklé vlnité lepenky – při stejné a zčásti dokonce vyšší pevnosti. To je dosaženo zcela přepracovanou strukturou vlnité lepenky. Nové rozměry u hloubky ražení, výšky žebra, jakož i dělení vedou k nové struktuře vlnité lepenky, novým vlnám a kombinacím vln. Next Board® tím vytlačuje tradiční struktury vlnité lepenky.

 

Více přesnosti, více ekologie

S novou generací vlnité lepenky Next Board® lze výrobky balit lépe a ekologicky. Materiál potřebuje méně prostoru a znamená na váze menší celkovou hmotnost. V souvislosti s tím vyplývají pro logistiku zlepšené využití nákladního prostoru a nižší náklady na energii. Vzhled obalu je exaktnější: Hrany vypadají přesnější, hladké povrchové plochy umožňují vynikající kvalitu potisku.

 

Chránící a trvanlivý: Next Box®

Obaly Next Box® kompletují řadu produktů Next Generation Products. Jsou vyráběny z vlnité lepenky Next Board® našimi výkonnými partnery z oblasti výroby obalů. S obaly Next Box® lze dosáhnout vysoké kvality, bezpečné ochrany produktů a realizovat odpovědný přístup k životnímu prostředí.

 

Dobré argumenty pro uvědomělé spotřebitele

K dnešnímu stylu patří vědomý přístup informovaných a uvědomělých občanů k životnímu prostředí. Tzv. LOHAS (Lifestyle of Health and Sustainability) jsou opravdovými Power konzumenty budoucnosti. Výrobci značkových výrobků jsou si vědomi, jak je důležité, přesvědčit použitím ekologicky vyráběnými obaly. S produkty Next Fibre®, Next Board® a Next Box® a jejich perspektivním vývojem uvedla společnost Progroup do oběhu zcela novou generaci obalů.

Nahoru