Důsledně úspěšní

Progroup Board Stryków, Polsko (PW14)

Výroba v novém závodě na podávání vlnitých plechů PW14 bude zahájena v prvním čtvrtletí roku 2023. Společnost Progroup investovala do high-tech výrobního závodu přibližně 72 milionů eur a vytvořila 50 nových pracovních míst. PW14 sousedí se stávajícím závodem PW07 a vyrábí až 200 000 tun vlnitých lepenek ročně. Stryków je tak nyní jednou z největších světových lokalit pro výrobu vlnité lepenky.

Slavnostní zahájení výstavby supermoderního závodu na výrobu formátů vlnité lepenky v jihozápadním německu

Společnost Progroup investuje více než 90 milionů eur do nového závodu na výrobu formátů vlnité lepenky v Porýní-Falcku, který se stane součástí udržitelného obalového parku. Výroba vlnité lepenky má být spuštěna v roce 2023. U příležitosti slavnostního zahájení výstavby nyní společnost pozvala hosty na slavnostní položení základního kamene.

Progroup Paper Sandersdorf-Brehna, Německo (PM3)

Společnost Progroup postupuje v dalším kroku cestou rozvoje, která byla stanovena strategií Two Twentyfive: Papírenský závod v Sandersdorf-Brehna/Sasko-Anhaltsko je v souladu s termínem uveden do provozu v srpnu 2020. Jako inovační a technologický leader disponuje společnost Progroup nyní jedním z nejmodernějších papírenských strojů světa s roční produkcí 750 000 t surového papíru na výrobu vlnité lepenky. K tomu závod získal certifikát EMAS EU – doklad o trvale udržitelném a ke zdrojům šetrném způsobu výroby.

Progroup Board Eisfeld, Německo (PW13)

Společnost Progroup expanduje s dalším závodem na výrobu formátů vlnité lepenky v Německu. Pro odolání dalšímu setrvalému růstu trhu a úspěšné splnění požadavků zákazníků po spolehlivosti dodávek a kvalitě, vzniká v Eisfeldu v Durynsku jedenáctý závod na výrobu formátů vlnité lepenky. Spuštění výroby je plánováno na čtvrté čtvrtletí 2019.

Progroup Board Ellesmere Port, Velká Británie (PW12)

V prvním čtvrtletí 2019 dojde k spuštění výroby nejefektivnějšího a nejvýkonnějšího megazávodu na výrobu formátů vlnité lepenky celého odvětví. Bude dosaženo roční kapacity 235 000 tun s pracovní šířkou 3,35 m a pracovní rychlostí až 400 m/min.

Rozsáhlý Brand Relaunch a soustředění na silnou značku

Společnost Progroup se poprvé prezentuje s novou, změněnou firemní značkou.

Slavnostní zahájení výstavby celosvětově nejmodernější papírny

V srpnu 2018 byla slavnostně zahájena výstavba celosvětově nejmodernější papírny. S investičním objemem celkově 375 mil. Euro vzniká v Sasku-Anhaltsku třetí papírna skupiny s roční kapacitou 750 000 tun. Spuštění výroby je plánováno na 2. pololetí 2020.

Zahájení výroby v pobočce Prowell Drizzona, Itálie (PW11)

Společnost Prowell expanduje s dalším výrobním parkem obalových materiálů na severu Itálie. První italský závod na výrobu formátů vlnité lepenky společnosti Progroup dosahuje s pracovní šířkou 2,80 m a pracovní rychlostí až 350 m/min roční kapacitu 95 000 tun formátů vlnité lepenky.

25 let společnosti Progroup – „Ohlédnutí zpět a pohled dopředu“

Téměř na den přesně slaví společnost Progroup dne 3.11.2017 ve svém rodišti svou 25-letou existenci.

Ohlédnutí zpět a pohled dopředu

Zahájení výroby v pobočce Prowell Trzcinica, Polsko (PW10)

Společnost Prowell expandovala na jihovýchodě Polska s dalším výrobním parkem obalových materiálů. Provoz na výrobu formátů vlnité lepenky, který byl navržen s maximálním zřetelem na energetickou efektivitu, ochranu životního prostředí a strategie programu Průmysl 4.0, produkuje ročně 110 000 tun materiálu za rok o pracovní šířce 2,8 m a pracovní rychlosti až 450 m/min.

Zahájení výroby v pobočce Prowell Plößberg, Německo (PW09)

V rámci strategického partnerství s jedním ze svých zákazníků etablovala společnost Prowell platnost svého modelu výrobního parku obalových materiálů a provozuje mimoto také vlastní zařízení na výrobu vlnité lepenky s roční kapacitou 90 000 tun.

Zahájení výroby v pobočce Propower Eisenhüttenstadt, Německo

Tepelná elektrárna, zásobující párou a elektřinou papírenskou výrobní linku PM2 v Eisenhüttenstadtu, je umístěná v její těsné blízkosti. Prostřednictvím společnosti Propower si skupina Progroup zajistila dlouhodobou nezávislost na fosilních palivech. Jako všechna ostatní technická zařízení skupiny Progroup, i elektrárna společnosti Propower udává měřítka v oblasti staveb elektráren a jejich provozu.

Zahájení výroby v pobočce Propapier Eisenhüttenstadt, Německo (PM2)

Zcela nový koncept papírenských strojů poprvé umožňuje ziskovou výrobu lehkých papírů pro výrobu vlnité lepenky. Linka PM2 tak tvoří základnu pro produktovou řadu značek Next Fibre®, Next Board® a Next Box®, se kterými se společnosti Progroup podařilo vyvinout pro „green generation“ „zelenou“ vlnitou lepenku, jejíž certifikované vlastnosti lze doložit konkrétními čísly a jejíž parametry výkonu doznaly zásadních vylepšení. Se zahájením výroby linky PM2 společnosti Propapier byla celková kapacita surového papíru pro výrobu vlnité lepenky navýšena na 1 050 000 tun.

Zahájení výroby v pobočce Prowell Stryków, Polsko (PW07)

Třetí krok směrem na východ: ve Strykówě začal pracovat tehdy největší závod na výrobu vlnité lepenky v Polsku a jeden z nejvýkonnějších v Evropě s výrobní kapacitou 165 000 tun o pracovní šířce 3,35 metru a pracovní rychlosti 400 m/min. Tento ukázkový výrobní areál byl doplněn o plně automatizovaný paletový sklad s 13 000 paletových skladových míst.

Zahájení výroby v pobočce Prowell Ellesmere Port, Velká Británie (PW08)

Pro posílení a doplnění aktivit v centrální Evropě se společnost Progroup rozhodla pro krok přes průliv do Velké Británie. Ve městě Ellesmere Port, v blízkosti Liverpoolu, byla pro britský a irský trh uvedena do provozu linka na výrobu vlnité lepenky o šířce 2,5 metru, s roční kapacitou 85 000 tun.

Založení společnosti Propower

Založení společnosti Progroup AG

Rychlý růst vyžaduje širokou základnu. Oddělení od provozu a managementu otevřelo nové šance: lepší schopnosti na kapitálových trzích, přístup k alternativním zdrojům financování, vyšší produktivita a lepší servis pro zákazníky.

Zahájení výroby v pobočce Prowell Offenbach/Queich, Německo (PW06)

Po 15 letech byla ukončena výroba v prvním výrobním areálu ve městě Offenbach/Queich (PW01). V těsné blízkosti vznikl tehdy největší výrobní areál těžké vlnité lepenky v Evropě s plně automatizovaným paletovým skladem a roční výrobní kapacitou 170 000 tun s pracovní šířkou 3,35 metru.

Zahájení výroby v pobočce Prowell Schüttorf, Německo (PW05)

Díky světovým rekordům se opět podařilo potvrdit vedoucí pozici skupiny Prowell na poli technologií. V době uvedení do provozu byla linka PW05 v Schüttorfu největší výrobnou formátů vlnité lepenky v Evropě s celkovou roční kapacitou 155 000 tun. Z celoevropského hlediska je jedinečný také plně automatizovaný paletový sklad, který se svými 13 000 paletových skladních míst slouží jako vyrovnávací sklad mezi výrobou a logistikou.

Založení společnosti Profund

Aby bylo možné podporovat projekty expanze zákazníků společnosti Prowell, byla založena společnost Profund.

Zahájení provozu v pobočce Prologistik Burg, Německo

Založení a start společnosti Prologistik zajistila společnost Intralogistiku vlastním vozovým parkem mezi pobočkami společností Propapier, Prowell a jejich zákazníky.

Založení společnosti Prologistik

Zahájení výroby v pobočce Prowell Rokycany, Česká republika (PW04)

Začátek výroby v Rokycanech, v tehdy největší výrobně vlnité lepenky na světě, byl prvním krokem na cestě k vysoce efektivní výrobě vlnité lepenky. Na prvním stroji na výrobu vlnité lepenky, který má pracovní šířku 3,3 metru, lze ročně vyrobit 140 000 tun formátů vlnité lepenky. Díky možnosti zásobování trhů ve východní Evropě tak společnost Prowell zároveň rozšířila své obchodní působení na celou střední Evropu.

Zahájení výroby v pobočce Propapier Burg, Německo (PM1)

Aby byla skupina nezávislejší na nestálém trhu s papírem, zahájila společnost Propapier výrobu surového papíru pro výrobu vlnité lepenky (s roční kapacitou v objemu 400 000 tun) na tehdy nejrychlejším Liner stroji světa. Celá řada rekordů ve výrobě a výroba papíru s uzavřeným koloběhem vody, což byla tehdy ojedinělá technologie, dokládají vedoucí pozici společnosti na poli technologií.

Založení společnosti Propapier

Zahájení výroby v pobočce Prowell Burg, Německo (PW03)

Rozšíření EU na východ otevřelo nové trhy s vysokým potenciálem růstu. Ve městě Burg u Magdeburgu zahájilo výrobu první zařízení na výrobu vlnité lepenky společnosti Prowell s pracovní šířkou 2,8 metru. Díky kontinuálnímu vývoji řídící techniky bylo dosaženo roční výrobní kapacity v objemu 130 000 tun – což je výrazný nárůst výrobní kapacity.

Založení společnosti Proservice

Síťová integrace zařízení na výrobu vlnité lepenky a propojení se zákazníky si vyžadují kontinuálně rostoucí poradenství a technickou podporu kompetentním IT oddělením. Zároveň narostla také poptávka po podpoře marketingového oddělení. Oba dva úkoly byly svěřeny společnosti Proservice.

Zahájení výroby v pobočce Prowell Douvrin, Francie (PW02)

Druhé zařízení na výrobu vlnité lepenky umožnilo společnosti Prowell zásobovat v rámci EU Francii, Belgii, Holandsko a také Dánsko. Nová továrna s roční výrobní kapacitou v objemu 85 000 tun byla napříč hranicemi integrována do již existujícího online systému. Došlo k dalšímu vývoji obchodních jednotek logistiky, stejně jako i technologií CIM.

Zahájení výroby v pobočce Prowell Offenbach/Queich, Německo (PW01)

Jürgen Heindl založil v roce 1991 společnost Prowell a krátce na to zahájil výrobu vlnité lepenky v prvním výrobním areálu ve městě Offenbach/Queich. Již tehdy byl instalován CIM systém, který byl spojený s online objednávkovým systémem a platí tak za předchůdce dnešního trendu realizace Průmyslu 4.0 u společnosti Progroup.

Založení společnosti Prowell GmbH

Nahoru