Výrobní parky obalových materiálů: Obchodní model s budoucností

Společnost Progroup zrealizovala ve střední Evropě se spolehlivými výrobci obalů osm výrobních parků obalových materiálů. Na tuto maximálně efektivní spolupráci sází podnik již od roku 1998. V posledních dvou letech byly uvedeny do provozu výrobní parky obalových materiálů v Plößbergu v Německu, v Trzcinici v Polsku a v Drizzoně v Itálii. V budoucnosti má podíl výrobních parků obalových materiálů u zákazníků výrazně stoupnout.

 

Vyzkoušeny různé modely

U „klasického“ modelu navážení formáty vlnité lepenky k výrobci obalů nákladní vozidla. U modelů v sousedství zpracování přebírá úlohu vozidel dopravní zařízení. Formáty jsou dopravovány na dopravních pásech přes most nebo tunelem do výroby sousední firmy. U nejnovějšího, integračního modelu staví a provozuje Progroup zařízení na výrobu vlnité lepenky v areálu zákazníka.

 

Vysoký synergický efekt

Výhody pro obě strany jsou především u obou posledně jmenovaných modelů přesvědčující: Vysoce výkonné zařízení na výrobu vlnité lepenky je spojeno se specializovanou výrobou obalů. Výroba vlnité lepenky a obalů probíhá automatizovaně v souhře v závislosti na množství. Současně si oba závody zachovávají svou samostatnost a mohou mít stále na zřeteli svůj příslušný hlavní obor činnosti.

 

Zlepšená kvalita zpracování

Díky bezprostřední blízkosti odpadá rozsáhlá logistická problematika. Je zamezeno poškození během přepravy. Povětrnostní vlivy již nehrají žádnou roli, protože prostory výrobního parku obalových materiálů lze optimálně klimatizovat. Výsledkem jsou rozměrově přesné obaly a bezproblémový průběh výroby.

 

Větší spolehlivost dodávek

Vzájemně sladěné technické vybavení a špičkový skladový a logistický management zajišťují maximální spolehlivost dodávek. Ve flexibilní souhře se případy poptávky s krátkými termíny zvládají snadněji a s rychlejší reakcí.

 

Zvýšené šance inovací

V těsné spolupráci mají partneři větší možnosti rozvoje inovací a dalšího zlepšování každodenního provozu. Ze získaných poznatků profitují oba partneři. Cenné zkušenosti, které společnost Progroup v těchto závodech získává, plynou opět do již existujících závodů a budoucích výrobních parků obalových materiálů.

 

Společné zpracování trhu

Zvýšení na straně výroby vyžaduje větší zpracování trhu na straně odbytu. Kooperace v oblasti marketingu a odbytu umožňuje toto nutné zvýšení objednávek. Pozornost přitom patří velkým koncovým zákazníkům a značkovým artiklům.

 

Kooperace přesvědčivých výhod

Společnost Progroup je přesvědčena o tom, že výrobní parky obalových materiálů se všemi svými charakteristickými parametry budou určovat tuto spolupráci stále více. Podnik je otevřený pro budování vztahů se zákazníky v těsné spolupráci a s maximální efektivitou.

Nahoru