Obchodní modely v přehledu

[Translate to Czech:] Progroup Geschäftsmodelle

Obchodní modely společnosti Progroup jsou nejlepším příkladem pro „Power of Cooperation“ podniku. Mimo klasického modelu vyvinula společnost Progroup inovativní modely výrobních parků obalových materiálů, které respektují strukturu zákazníka. Modely výrobního parku obalových materiálů I a II představují přitom nejužší spolupráci se zákazníkem.

U klasického modelu patří velký význam logistice. Společnost Progroup dodává zákazníkům formáty vlnité lepenky z různých výrobních poboček podle potřeby a v souladu s termínem nákladními vozidly. Mezi oběma stranami je klasický vztah zákazníka a dodavatele.

U modelu výrobního parku obalových materiálů I je závod zákazníka v bezprostřední blízkosti závodu na formáty vlnité lepenky. Tím odpadá transport formátů vlnité lepenky nákladními vozidly a zákazník může být zásobován rychleji a ekologičtěji.

U modelu výrobního parku obalových materiálů II zřizuje společnost Progroup závod na formáty vlnité lepenky na místě u zákazníka, a tento závod je integrován do pracovního procesu zákazníka. Tento sdružený model se vyznačuje komplexním, ale vysoce efektivním intralogistickým systémem.

Náklady na logistiku a organizaci jsou v případě obou modelů výrobního parku obalových materiálů redukované na absolutní minimum, spolehlivost dodávek je na úrovni 100 procent, flexibilita a rychlost reakce je prakticky nepřekonatelné. Díky vzájemnému propojení výrobních a IT systémů dochází ke znatelnému navýšení flexibility a efektivity ve výrobním procesu. Společnost Progroup podporuje tímto způsobem masivně strategie rozvoje zákazníků a posiluje jejich konkurenceschopnost.

Počet obchodních modelů
Klasický model
Model výrobního parku obalových materiálů I
Model výrobního parku obalových materiálů II
Papírna
Nákladní vozidla s rolemi papíru
Dalším vývojovým krokem je model výrobního parku obalových materiálů II, u kterého společnost Progroup zřídí závod na výrobu vlnité lepenky přímo na místě v areálu zákazníka. Tento sdružený model se vyznačuje intralogistickým systémem State of the Art, jako např. v Evropě poprvé realizovaný největší výrobní park obalových materiálů v Horním Falcku.
\nNáklady na logistiku a organizaci jsou v případě obou modelů výrobního parku obalových materiálů redukované na absolutní minimum, spolehlivost dodávek je na úrovni 100 procent, flexibilita a rychlost reakce je prakticky nepřekonatelné.
S modelem výrobního parku obalových materiálů I došlo ve výrobním řetězci k další rozhodující optimalizaci tím, že zákazník sídlí v přímém okolí provozu na výrobu formátů vlnité lepenky. Tím je posílena konkurenceschopnost zákazníků, protože odpadá nutnost dalšího transportu např. nákladními vozy, dodávka je nejen rychlejší, ale také flexibilnější a ohleduplnější k životnímu prostředí.
Při klasickém modelu udržují nákladní vozidla spojení. Klasické logistice přísluší velký význam. Progroup Board a její zákazníci mají svou produkci na různých pobočkách, formáty vlnité lepenky jsou dodávány dle potřeby a termínu prostřednictvím silniční dopravy. Spojení mezi oběma stranami je klasický vztah zákazníka a dodavatele.
Uživatel obalů
Nákladní vozidlo dopravuje kartony

V EVROPĚ JAKO DOMA
– AKTIVNÍ VE VAŠÍ BLÍZKOSTI

 

Více k sít'

Nahoru