Przegląd modeli biznesowych

[Translate to Polish:] Progroup Geschäftsmodelle

Modele biznesowe Progroup to najlepszy przykład na „Power of Cooperation” przedsiębiorstwa. Poza klasycznym modelem Progroup opracowała innowacyjne modele parku opakowań, które uwzględniają strukturę klienta. Modele parków opakowań I i II stanowią przy tym najbliższą formę współpracy z klientem.

W modelu klasycznym ogromne znaczenie ma logistyka. Progroup dostarcza formaty tektury falistej z różnych zakładów produkcyjnych do klienta samochodami ciężarowymi po drogach odpowiednio do zapotrzebowania i terminowo. Relacja między stronami jest klasyczną relacją klienta z dostawcą.

W modelu parku opakowań I zakład klienta znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie fabryki formatów tektury falistej. W ten sposób odpada transport formatów tektury falistej samochodem ciężarowym, a klient klient może być zaopatrywany szybciej i w sposób bardziej przyjazny dla środowiska.

W modelu parku opakowań II Progroup buduje fabrykę formatów tektury falistej na miejscu u klienta, a następnie fabryka zostaje zintegrowana z procesami roboczymi klienta. Ten model łączony charakteryzuje się złożonym, lecz bardzo wydajnym systemem logistyki wewnętrznej.

Nakłady logistyczne i organizacyjne są zredukowane w obu modelach parków opakowań do minimum; pewność dostaw wynosi 100 procent, elastyczność i prędkość reakcji są praktycznie nie do pobicia. Ze względu na połączenie systemów produkcyjnych i informatycznych przez sieć elastyczność i wydajność procesów produkcyjnych wyraźnie się zwiększa. W ten sposób Progroup znacząco wspiera strategie rozwoju swoich klientów i wzmacnia ich konkurencyjność.

Liczba modeli biznesowych
Model klasyczny
Model parku opakowań I
Model parku opakowań II
Fabryka papieru
Samochód ciężarowy z rolami papieru
Kolejnym etapem rozwoju jest model parku opakowań II, w którym Progroup buduje fabrykę formatów tektury falistej na miejscu u klienta. Ten model łączony charakteryzuje się także bardzo nowoczesnym systemem logistyki wewnętrznej, tak jak np. w największym w Europie parku opakowań w Górnym Palatynacie.
\nNakłady logistyczne i organizacyjne są zredukowane w obu modelach parków opakowań do minimum; pewność dostaw wynosi 100%, elastyczność i prędkość reakcji są praktycznie nie do pobicia.
Wraz z modelem parku opakowań I łańcuch produkcyjny został zoptymalizowany o kolejny decydujący krok ze względu na lokalizację klienta przy fabryce formatów tektury falistej. To zwiększa konkurencyjność klienta, np. odpada transport samochodami ciężarowymi, a dostawy są nie tylko szybsze, lecz także elastyczniejsze i przyjaźniejsze dla środowiska.
Model klasyczny to połączenie z użyciem samochodów ciężarowych. Logistyka ma tutaj duże znaczenie. Progroup Board i jej klienci mają swoje zakłady produkcyjne w różnych lokalizacjach, formaty tektury falistej są dostarczane zgodnie z zapotrzebowaniem i terminowo przez transport drogowy. Połączenie miedzy obiema firmami to klasyczna relacja klient-dostawca.
Użytkownik opakowań
Samochód ciężarowy dostarcza kartony

W EUROPIE JAK W DOMU 
– AKTYWNI W PANSTWA REJONIE

Więcej o naszych Sieć

 

Do góry