Nasza kultura firmowa, nasze wartości

[Translate to Polish:] Kultur und Werte bei Progroup

Wartości naszej kultury

Wartości korporacyjne Progroup stanowią nasz kompas i wytyczne dla wszystkich naszych działań i decyzji. Określają one sposób, w jaki pracujemy jako zespół oraz z naszymi klientami, a także z jaką postawą chcemy osiągać nasze cele.

 

WARTOŚCI NASZEJ KULTURY

Wizjonerskie podejście

Dynamika i elastyczność

Inspiracja i nauka

 

Chęć do parcia naprzód

Innowacja i odpowiedzialność

Usługi i świadczenia wzajemne

Łączenie

Współpraca i duch pracy zespołowej

Zaufanie i niezawodność

Sześć par wartości, na których zbudowana jest nasza kultura, stanowi podstawę wytycznych i zasad naszych codziennych działań. To czyni nas zespołem odnoszącym sukcesy.

Dynamika i elastyczność

Aktywnie słuchamy, aby proaktywnie działać. Jesteśmy transparentni i przywiązujemy wagę do prostoty. Dzięki temu możemy szybko i elastycznie reagować na wymagania rynku i klientów. Tak wyznaczamy trendy i pozostajemy liderem rynku.

Inspiracja i nauka

Jesteśmy gotowi do nauki i zachwycają nas nowości. Dzięki naszej kulturze nauki z nastawieniem na wyniki stale rozwijamy siebie i nasze przedsiębiorstwo. To daje nam radość i sprawia, że jesteśmy dumni ze wspólnych osiągnięć.

Innowacja i odpowiedzialność

Aby odnosić sukcesy w długiej perspektywie, przyjmujemy szeroki zakres odpowiedzialności i mamy otwarte podejście do błędów. Napędzamy i wspieramy innowacje - to zapewnia pozycję lidera kosztów i gwarantuje zrównoważony rozwój dla nas i naszych klientów.

Usługi i świadczenia wzajemne

Szanujemy siebie nawzajem. Wspólnie ustalamy ambitne cele i wzbudzamy entuzjazm do ich realizacji. Zobowiązujemy się do ich realizacji, dbając o motywujące warunki ramowe, sprzyjające dobrym wynikom. Wysoka wydajność wszystkich jest doceniana i honorowana przez liczne korzyści.

Współpraca i duch pracy zespołowej

Jesteśmy jednym zespołem, który pracuje razem, aby osiągnąć sukces, wzajemnie się wspiera i stawia ogólny wynik ponad interesami indywidualnymi. Poświęcamy czas sobie nawzajem i nadajemy orientację.

Zaufanie i niezawodność

Komunikujemy się bezpośrednio, otwarcie i z zachowaniem szacunku. Mamy do siebie wzajemne zaufanie i powierzamy odpowiedzialność. Ponieważ realizujemy to, o czym mówimy, i pozwalamy na ocenianie naszego postępowania. Dzięki temu razem z klientami i partnerami tworzymy silną wspólnotę.

Do góry