ZAPEWNIENIE PRZYSZŁOŚCI, ZRÓWNOWAŻONE DZIAŁANIE

[Translate to Polish:] Nachhaltigkeit bei Progroup

Spojrzenie w przyszłość

Zrównoważone zarządzanie jest aktywnie praktykowane w Progroup od momentu założenia firmy w 1991 roku. Ochrona środowiska jest częścią filozofii firmowej. Od 30 lat Progroup stosuje strategię Green Hightech. W naszych lokalizacjach realizujemy zasadę zero waste i gospodarki obiegowej oraz chronimy cenne zasoby. Za to otrzymaliśmy certyfikat europejskiego systemu zarządzania środowiskowego EMAS (Eco-Management i Audit Scheme).

Raport zrównoważonego rozwoju za rok obrotowy 2022

Publikując swój raport zrównoważonego rozwoju, Progroup przedstawia kompleksowy spis swoich zobowiązań społecznych, ekologicznych i ekonomicznych w 2022 roku. Raport zawiera szczegółowy przegląd działań rodzinnej firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju takich, jak wykorzystanie zasobów naturalnych oraz zaangażowanie społeczne i socjalne.

 

Kliknij tutaj, aby zobaczyć pełne sprawozdanie (w języku angielskim)

Tak przeżywamy odpowiedzialność

Jako atrakcyjny pracodawca nie tylko tworzymy nowoczesne i trwałe miejsca pracy w naszych 14 lokalizacjach w Europie Środkowej, lecz także bierzemy na siebie odpowiedzialność społeczną. Bierzemy udział w życiu publicznym i w projektach na rzecz dobra publicznego. Na poziomie społecznym mocno angażujemy się w kształcenie i dokształcanie dzieci i młodzieży. W celu zwiększenia siły gospodarczej regionów preferujemy współpracę z zakładami rzemieślniczymi z regionu.

Ochrona zasobów

Od ponad 30 lat realizujemy strategię Green Hightech i angażujemy się w gospodarkę bezodpadową i obiegową, aby ochronić zasoby.

Podczas produkcji papieru redukujemy ilość zużywanej wody i zastosowanie paliw kopalnych przez własne wytwarzanie energii. Surowce do produkcji papieru na tekturę falistą pochodzą w 100% z makulatury. Produkt końcowy, czyli tektura falista, jest całkowicie przetwarzalny i wraca do obiegu dzięki recyklingowi prowadzonemu przez konsumentów. Ponadto zrównoważone działania w zakresie produkcji i logistyki zmniejszają emisje CO2.

 

Zrównoważone produkty

Inwestycje w ekologiczne technologie

W lokalizacji Sandersdorf-Brehna zbudowaliśmy jedną z najnowocześniejszych fabryk papieru na świecie. Zgodnie z mottem „Długoterminowe myślenie, zrównoważone działanie“ zainwestowaliśmy tylko w tym miejscu aż 100 milionów euro w zaawansowane, ekologiczne technologie. Zintegrowana stacja uzdatniania wody obiegowej zmniejsza zużycie świeżej wody o 80 procent. Instalacja działa jak biologiczna nerka i oczyszcza wodę technologiczną, co umożliwia jej ponowne wykorzystanie.

 

WIĘCEJ INFORMACJI

Do góry