Długoterminowe myślenie, zrównoważone działanie

[Translate to Polish:] langfristig denken, nachhaltig handeln bei Progroup

Lokalizacja Eisenhüttenstadt

W celu ograniczenia zastosowania surowców kopalnych Progroup utrzymuje w lokalizacji Eisenhüttenstadt elektrociepłownię PZ. Elektrociepłownia zasila położoną w pobliżu maszynę papierniczą Progroup PM2 w parę. PM2 Progroup redukuje w ten sposób znacznie zużycie paliw kopalnych.

Zaawansowana technologia w Sandersdorf-Brehna

W lokalizacji Sandersdorf-Brehna w Saksonii-Anhalt na koniec sierpnia 2020 roku została uruchomiona PM3 - trzecia i jedna z największych zaawansowanych technologicznie fabryk papieru na świecie.

Zrównoważony rozwój ma najwyższy priorytet w budowie i eksploatacji fabryki papieru. Dlatego też z 465 milionów euro łącznych inwestycji, ponad 100 milionów euro zostanie przeznaczonych na technologie oszczędzające zasoby. Obecnie budowana jest tu kolejna elektrownia przetwarzająca odpady na energię.

Nasze koncepcje energetyczne

Gospodarka obiegowa

Przemysł papierniczy pochłania duże ilości zasobów. Od momentu założenia firmy w 1991 roku Progroup stosuje konsekwentną strategię Green Hightech. Z biegiem lat stawała się ona coraz bardziej istotna. Ze względu na światowe megatrendy takie, jak globalizacja i wzrost liczby ludności, na całym świecie istnieje zapotrzebowanie na coraz więcej zasobów. Jednocześnie ze względu na rozwój gospodarczy i zwiększone natężenie ruchu, emisje CO2 na całym świecie rosną, prowadząc do globalnego ocieplenia i zagrażając naszej planecie. Wiadomo, że zasoby naszej Ziemi są skończone. Progroup dostrzegła swoją odpowiedzialność już na wczesnych etapach i konsekwentnie ukierunkowała swoje działania na ochronę zasobów i redukcję emisji CO2.

Dlatego gospodarka obiegowa ma u swoich podstaw obieg substancji natury i stara się osiągnąć wielokrotne wykorzystanie bez odpadów (zero waste) i bez emisji (zero emission).

Dla firmy Progroup oznacza to wdrażanie technologii zmierzających w kierunku „zero waste” i „zero emission” wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Na przykład zamknięcie obiegu wody pozwala na wdrożenie zasady „waste to energy”: Stacja uzdatniania wody obiegowej zintegrowana w PM3 umożliwia zredukowanie ilości zużywanej świeżej wody aż o 80 procent w stosunku do porównywalnych fabryk. Woda jest filtrowana w tzw. „biologicznej nerce”, która nie tylko oszczędza wodę w procesach, lecz także wytwarza biogaz, który jest transportowany do kotłowni, czyli centrali energetycznej maszyny papierniczej. To z kolei sprawia, że cała instalacja zużywa o dziesięć procent zasobów kopalnych mniej.

Kogeneracja

Własna elektrownia Progroup wytwarza na rok do 1 miliona ton pary i do 160 GWh prądu. W ten sposób pokrywa całkowite zapotrzebowanie maszyny papierniczej PM2 na parę i ok. 50% zapotrzebowania na prąd w lokalizacji Eisenhüttenstadt.

Energia elektryczna jest wprowadzana do publicznej sieci energetycznej. Elektrownia jest zasilana paliwami zastępczymi (PZ), czyli odpadami przemysłowymi i domowymi oraz odpadami z przemysłu papierniczego, które zawierają ponad 50% biogenów w mieszance materiałowej i są dzięki temu neutralne dla klimatu.

Paliwa zastępcze są dostarczane codziennie i uzupełniają materiały resztkowe z produkcji papieru w PM2. Koncepcja „Wykorzystanie przed usuwaniem” jest intensywnie realizowana w lokalizacji Eisenhüttenstadt.

 

Wytwarzanie energii oszczędzające zasoby

Ważnym czynnikiem dla efektywnego i oszczędzającego zasoby wytwarzania energii jest sprawność elektrowni: wskazuje ona, jaka część energii zawartej w surowcu (energia pierwotna) może być faktycznie przekształcona w energię elektryczną i/lub cieplną (energia wtórna). Sprawność jest ograniczona przez fizyczne warunki brzegowe.

Elektrownia Progroup jest zasilana paliwami zastępczymi (PZ), czyli odpadami przemysłowymi i domowymi oraz odpadami z przemysłu papierniczego, dzięki czemu przyczynia się do ekstremalnej oszczędności zasobów. Zawarte w makulaturze substancje obce, jak również osady ściekowe, które gromadzą się w przylegającej do zakładu publicznej oczyszczalni ścieków, są poddawane recyklingowi termicznemu. Dzięki temu para technologiczna niezbędna do produkcji papieru jest wytwarzana przy zmniejszonym zużyciu paliw kopalnych. Efekt: oszczędność CO2.

 

Zmniejszenie emisji

Elektrownia Progroup jest wyposażona w kocioł fluidalny, który może spalać do 515 000 ton paliw zastępczych na rok. Odzysk termiczny w temperaturze 880 °C umożliwia optymalne wypalanie, redukuje ilość pozostałości ze spalania i powstawanie niebezpiecznych gazów. Przy mocy 175 MW/h elektrownia jest aktualnie największą elektrownią tego rodzaju na świecie. Aby chronić środowisko, w Propower zainstalowano instalację oczyszczania spalin z najwyższymi współczynnikami sprawności. Dzięki najnowszym technologiom możliwe jest również bezproblemowe zachowanie wszystkich wartości granicznych emisji. Dzięki przemyślanej izolacji dźwiękowej praca elektrowni jest bardzo cicha.

Certyfikacja zgodnie z § 56 ustawy o gospodarce odpadami o zamkniętym obiegu substancji i rozporządzeniem w sprawie specjalistycznych przedsiębiorstw gospodarki odpadami

Pobierz (DE))

Pobierz (DE, w całości)

Pobierz (EN)

 

Deklaracje środowiskowe dla certyfikatów EMAS można uzyskać w zakładach; można również uzyskać do nich dostęp za pośrednictwem stron rejestru EMAS.

Pobierz certyfikat Progroup Power 1 (niemiecki)

Pobierz certyfikat Progroup Power 1 (angielski)

Pobierz certyfikat Progroup Power 2 (niemiecki)

Pobierz certyfikat Progroup Power 2 (angielski)

Do góry