Długoterminowe myślenie, zrównoważone działanie

[Translate to Polish:] langfristig denken, nachhaltig handeln bei Progroup

Lokalizacja Eisenhüttenstadt

W celu ograniczenia zastosowania surowców kopalnych Progroup utrzymuje w lokalizacji Eisenhüttenstadt elektrociepłownię PZ. Elektrociepłownia zasila położoną w pobliżu maszynę papierniczą Progroup PM2 w parę. PM2 Progroup redukuje w ten sposób znacznie zużycie paliw kopalnych.

Zaawansowana technologia w Sandersdorf-Brehna

W lokalizacji Sandersdorf-Brehna w Saksonii-Anhalt na koniec sierpnia 2020 roku została uruchomiona PM3 - trzecia i jedna z największych zaawansowanych technologicznie fabryk papieru na świecie.

Zrównoważony rozwój ma najwyższy priorytet w budowie i eksploatacji fabryki papieru. Dlatego też z 465 milionów euro łącznych inwestycji, ponad 100 milionów euro zostanie przeznaczonych na technologie oszczędzające zasoby.

Nasze koncepcje energetyczne

Gospodarka obiegowa

Przemysł papierniczy pochłania duże ilości zasobów. Od momentu założenia firmy w 1991 roku Progroup stosuje konsekwentną strategię Green Hightech. Z biegiem lat stawała się ona coraz bardziej istotna. Ze względu na światowe megatrendy takie, jak globalizacja i wzrost liczby ludności, na całym świecie istnieje zapotrzebowanie na coraz więcej zasobów. Jednocześnie ze względu na rozwój gospodarczy i zwiększone natężenie ruchu, emisje CO2 na całym świecie rosną, prowadząc do globalnego ocieplenia i zagrażając naszej planecie. Wiadomo, że zasoby naszej Ziemi są skończone. Progroup dostrzegła swoją odpowiedzialność już na wczesnych etapach i konsekwentnie ukierunkowała swoje działania na ochronę zasobów i redukcję emisji CO2.

Dlatego gospodarka obiegowa ma u swoich podstaw obieg substancji natury i stara się osiągnąć wielokrotne wykorzystanie bez odpadów (zero waste) i bez emisji (zero emission).

Dla firmy Progroup oznacza to wdrażanie technologii zmierzających w kierunku „zero waste” i „zero emission” wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Na przykład zamknięcie obiegu wody pozwala na wdrożenie zasady „waste to energy”: Stacja uzdatniania wody obiegowej zintegrowana w PM3 umożliwia zredukowanie ilości zużywanej świeżej wody aż o 80 procent w stosunku do porównywalnych fabryk. Woda jest filtrowana w tzw. „biologicznej nerce”, która nie tylko oszczędza wodę w procesach, lecz także wytwarza biogaz, który jest transportowany do kotłowni, czyli centrali energetycznej maszyny papierniczej. To z kolei sprawia, że cała instalacja zużywa o dziesięć procent zasobów kopalnych mniej.

Kogeneracja

Własna elektrownia Progroup wytwarza na rok do 1 miliona ton pary i do 160 GWh prądu. W ten sposób pokrywa całkowite zapotrzebowanie maszyny papierniczej PM2 na parę i ok. 50% zapotrzebowania na prąd w lokalizacji Eisenhüttenstadt.

Energia elektryczna jest wprowadzana do publicznej sieci energetycznej. Elektrownia jest zasilana paliwami zastępczymi (PZ), czyli odpadami przemysłowymi i domowymi oraz odpadami z przemysłu papierniczego, które zawierają ponad 50% biogenów w mieszance materiałowej i są dzięki temu neutralne dla klimatu.

Paliwa zastępcze są dostarczane codziennie i uzupełniają materiały resztkowe z produkcji papieru w PM2. Koncepcja „Wykorzystanie przed usuwaniem” jest intensywnie realizowana w lokalizacji Eisenhüttenstadt.

 

Wytwarzanie energii oszczędzające zasoby

Ważnym czynnikiem dla efektywnego i oszczędzającego zasoby wytwarzania energii jest sprawność elektrowni: wskazuje ona, jaka część energii zawartej w surowcu (energia pierwotna) może być faktycznie przekształcona w energię elektryczną i/lub cieplną (energia wtórna). Sprawność jest ograniczona przez fizyczne warunki brzegowe.

Elektrownia Progroup jest zasilana paliwami zastępczymi (PZ), czyli odpadami przemysłowymi i domowymi oraz odpadami z przemysłu papierniczego, dzięki czemu przyczynia się do ekstremalnej oszczędności zasobów. Zawarte w makulaturze substancje obce, jak również osady ściekowe, które gromadzą się w przylegającej do zakładu publicznej oczyszczalni ścieków, są poddawane recyklingowi termicznemu. Dzięki temu para technologiczna niezbędna do produkcji papieru jest wytwarzana przy zmniejszonym zużyciu paliw kopalnych. Efekt: oszczędność CO2.

 

Zmniejszenie emisji

Elektrownia Progroup jest wyposażona w kocioł fluidalny, który może spalać do 515 000 ton paliw zastępczych na rok. Odzysk termiczny w temperaturze 880 °C umożliwia optymalne wypalanie, redukuje ilość pozostałości ze spalania i powstawanie niebezpiecznych gazów. Przy mocy 175 MW/h elektrownia jest aktualnie największą elektrownią tego rodzaju na świecie. Aby chronić środowisko, w Propower zainstalowano instalację oczyszczania spalin z najwyższymi współczynnikami sprawności. Dzięki najnowszym technologiom możliwe jest również bezproblemowe zachowanie wszystkich wartości granicznych emisji. Dzięki przemyślanej izolacji dźwiękowej praca elektrowni jest bardzo cicha.

Certyfikacja zgodnie z § 56 ustawy o gospodarce odpadami o zamkniętym obiegu substancji i rozporządzeniem w sprawie specjalistycznych przedsiębiorstw gospodarki odpadami

Pobierz (DE))

Pobierz (DE, w całości)

Pobierz (EN)

 

Deklaracje środowiskowe dla certyfikatów EMAS można uzyskać w zakładach; można również uzyskać do nich dostęp za pośrednictwem stron rejestru EMAS.

Pobierz certyfikat Progroup Power 1 (niemiecki)

Pobierz certyfikat Progroup Power 1 (angielski)

Pobierz certyfikat Progroup Power 2 (niemiecki)

Pobierz certyfikat Progroup Power 2 (angielski)

Do góry