Certyfikacja FSC® fabryk formatów tektury falistej Progroup

Drewno jest cennym dobrem i surowcem. W celu wspierania zrównoważonej gospodarki tym zasobem organizacja Forest Stewardship Council® (FSC) powołała do życia certyfikat o tej samej nazwie. Certyfikat stał się ważnym znakiem jakości produktów, które powstały z ekologicznej gospodarki leśnej. Także tektura falista z fabryk Progroup ma obecnie logo FSC. W tym celu cała organizacja musi działać w tym samym duchu — od zakupu towaru po jego zbyt.

„Lasy na zawsze, dla wszystkich”

Takim hasłem kieruje się Forest Stewardship Council® (FSC), międzynarodowa organizacja pożytku publicznego, angażując się na rzecz ekologicznej gospodarki leśnej. Celem jest globalna popularyzacja społecznie odpowiedzialnej gospodarki leśnej przez umieszczanie logo na produktach. Gospodarka leśna certyfikowana przez FSC powinna przyczyniać się do zachowania naturalnych ekosystemów oraz wspierać gospodarkę leśną zapewniającą ludziom bezpieczne warunki pracy i zaspokajać długoterminowo zapotrzebowanie na surowiec, jakim jest drewno. Na całym świecie ponad 200,8 miliona hektarów lasów jest obecnie certyfikowanych przez FSC, w tym 99,1 mln. hektarów w Europie i całe 1,36 mln. hektarów w Niemczech.

Łańcuch produktów FSC do monitorowania pochodzenia produktów (Chain of Custody)

Łańcuch produktów FSC służy do dokumentowania drogi, którą produkty pokonują z lasu. Ten łańcuch obejmuje całą drogę – od przedsiębiorstwa leśnego, z którego pozyskujemy surowiec, czyli drewno, po firmę, która produkuje opakowania z logo FSC. Wszystkie ogniwa łańcucha muszą być certyfikowane. W przypadku materiału recyklingowanego łańcuch zaczyna się w momencie jego odzyskania. Droga kończy się w miejscu, w którym produkt zostaje po raz ostatni sprzedany z orzeczeniem FSC lub staje się gotowym produktem z logo FSC.

Certyfikacja FSC w Progroup

Od początku 2017 roku wszystkie fabryki formatów tektury falistej Progroup mają certyfikat FSC. „Od zawsze troszczyliśmy się o to, aby produkować opakowania przyjazne dla środowiska”, mówi Marco Zacher, specjalista ds. FSC w Progroup. Dla klientów Progroup oznacza to, że otrzymują tekturę falistą, która nosi na sobie pieczęć zrównoważonej gospodarki leśnej.. Tylko w ten sposób można wytwarzać produkty, które również mogą być certyfikowane.

 

„Wir haben uns schon immer darum gekümmert, umweltfreundliche Verpackungen herzustellen“

- Marco Zacher, CCCA bei Progroup

 

W zastosowaniu: wyłącznie surowce z certyfikatem FSC

„Zdecydowaliśmy się na FSC Mix 70%”, mówi Dirschnabel. To konkretnie oznacza, że podczas produkcji stosujemy co najmniej do 70% materiałów z lasów z certyfikatem FSC i materiału recyklingowego z certyfikatem FSC. Do tego dochodzi do 30% materiałów ze źródeł kontrolowanych.

DCała organizacja musi współdziałać

Warunki umożliwiające spełnienie wymogów certyfikacji muszą być zapewnione w całej organizacji. Na przykład na etapie przyjęcia towarów należy sprawdzić, czy orzeczenie FSC na dokumentach dostawy odpowiada informacjom zapisanym w systemie. Kontrola surowców sprawdza ważność certyfikatów i ich odpowiednie zapisanie w bazie danych FSC. Rachunkowość sprawdza, czy wszystkie przychodzące żądania zawierają prawidłowe orzeczenia FSC. W dziale produkcji należy dopilnować, aby na etap produkcyjny nie trafiły nieprawidłowe dokumenty.

Regularne i dokładne kontrole

Inicjatywa FSC bardzo dokładnie sprawdza, kto może używać logo FSC. Ścisłe i regularne kontrole wykonywane przez niezależnych kontrolerów są standardem. „Wprowadziliśmy tzw. procedurę multi-site”, mówi Dirschnabel. Polega ona na tym, że raz w roku certyfikowany audytor przeprowadza audyt – w biurze koncernu, w fabryce w Niemczech, w międzynarodowej lokalizacji Progroup oraz w każdej nowej fabryce Progroup.

Jeżeli kontrolerzy stwierdzą, że we wszystkich tych miejscach są spełnione wymogi, cały koncern otrzymuje certyfikat FSC. Jeżeli natomiast podczas audytu okaże się, że w jednej z fabryk wymogi dotyczące systemu zarządzania są naruszone w rażący sposób, prawo do sprzedaży towarów FSC tracą wszystkie lokalizacje.

 

Wysiłek opłacił się

Fabryki Progroup mają teraz swoje stałe miejsce w łańcuchu dowodowym. Każdy klient końcowy, który trzyma w rękach opakowanie z logo FSC, może mieć pewność, że ten certyfikat jest uzasadniony. Certyfikacja miała także inne pozytywne skutki dla Progroup. Koncern mógł dzięki temu pozyskać nowych klientów, dla których praca z materiałami przyjaznymi dla środowiska jest również ważnym elementem filozofii firmowej.

Do góry