Pro životní prostredí

FSC® certifikace závodů Progroup na výrobu formátů vlnité lepenky

Dřevo je cenná surovina Pro podporu trvale udržitelného zacházení se dřevem uvedla organizace Forest Stewardship Council® (FSC) do života stejnojmenný certifikát. Je to důležitá značka jakosti pro produkty, pocházející z ekologického lesního hospodaření. I vlnitá lepenka ze závodů na výrobu vlnité lepenky společnosti Progroup nese logo FSC. Proto musí ale celá organizace, od nákupu materiálu až po prodej, táhnout za jeden provaz.

 

„Lesy navždy a pro všechny“

To je slogan Forest Stewardship Council® (FSC), mezinárodní, obecně prospěšné organizace. Ta se zasazuje za ekologické lesní hospodaření. Jejím cílem je, pomocí značky jakosti zviditelnit na výrobcích v celosvětovém měřítku odpovědné lesní hospodaření. Lesní hospodaření s certifikací FSC má udržet přirozené lesní ekosystémy a podporovat lesní hospodaření, poskytující lidem bezpečné pracovní podmínky a zajišťující dlouhodobě potřebu dřeva jako suroviny. Celosvětově je v současnosti FSC certifikováno více než 200,8 mil. hektarů lesa, z toho 99,1 mil. hektarů v Evropě a kolem 1,36 mil. hektarů v Německu.

 

FSC řetězec k zpětné dosledovatelnosti produktů (Chain of Custody)

Produktový řetězec FSC dokumentuje cestu, kterou produkty z lesa urazily. Tento řetězec se rozprostírá od lesního závodu, kde je dřevo jako surovina těženo až po podnik, který obaly s logem FSC vyrábí. Všechny články řetězce musí být certifikovány. U recyklovaných materiálů začíná řetězec v okamžiku recyklace. Cesta končí v okamžiku, kdy byl produkt s FSC označením naposledy prodán nebo se stal hotovým výrobkem s označením FSC.

 

FSC certifikace u společnosti Progroup

Od začátku roku 2017 mají všechny závody na výrobu formátů vlnité lepenky společnosti Progroup certifikaci FSC. „Vždycky jsme se snažili o to, abychom vyráběli ekologické obaly“, říká Marco Zacher, FSC pověřenec u společnosti Progroup. Pro zákazníky společnosti Progroup to znamená: Dostanou výlučně vlnitou lepenku se značkou jakosti pro trvale udržitelné lesní hospodaření. Jen tak mohou vyrábět výrobky, které lze rovněž certifikovat.

 

„Vždycky jsme se snažili o to, abychom vyráběli ekologické obaly“

Marco Zacher, FSC pověřenec u společnosti Progroup

 

 

V použití: Pouze suroviny s certifikací FSC

„Rozhodli jsme se pro FSC mix 70 %“, říká Dirschnabel. To konkrétně znamená: Při výrobě musí být použito minimálně 70 % materiálů z lesů a recyklovaného materiálu s certifikací FSC. To je doplněno 30 % materiálů z kontrolovaných zdrojů.

Požadavek platí pro celou organizaci

Pro splnění požadavků certifikace, musí podmínky platit pro celou organizaci. V příjmu zboží se např. kontroluje, zda FSC označení v dokumentech dodavatele odpovídá informacím, založeným v systému. Management surovin kontroluje, zda jsou certifikáty platné a zda jsou založeny v FSC databázi. Účetní evidence kontroluje, zda všechny přijaté pohledávky obsahují správné FSC označení. Produkce musí závěrem zajistit, aby se do výroby nedostaly žádné nesprávné dokumenty.

Pravidelné přesné kontroly

Iniciativa FSC přesně kontroluje, kdo smí FSC logo používat. Přísné a pravidelné kontroly nezávislými kontrolory jsou standardem. „Zrealizovali jsme tzv. Multi-Site postup“, říká Dirschnabel. Přitom je jednou ročně proveden audit certifikovaným auditorem – v Group Office, v závodě v Německu, na mezinárodní pobočce Progroup a rovněž v každém z nových závodů na výrobu formátů vlnité lepenky společnosti Progroup.

Pokud kontroloři konstatují, že jsou veškerá nařízení splněna, získá celá skupina certifikát FSC. Platí to ale i obráceně: pokud by byly v jednom ze závodů požadavky na systém managementu hrubě porušeny, ztratí všechny pobočky oprávnění k prodeji zboží s FSC certifikací.

 

Vynaložené úsilí se vyplatilo

Závody na výrobu formátů vlnité lepenky společnosti Progroup mají nyní své pevné místo v Chain of Custody. Každý koncový zákazník, který drží v rukou obal s FSC logem, si může být jistý, že má obal toto logo právem. Pro společnost Progroup má certifikace další pozitivní efekt. Umožňuje získání nových zákazníků, pro které je práce s ekologickými materiály rovněž důležitou části firemní filozofií.

Nahoru