Greenfield Burg: Vysazené stromy a osazené značky

Akcí „Každý strom se počítá“ ukázala společnost Progroup v roce 2018 na pobočce Burg příklad důsledného a odpovědného podnikatelského jednání. Akce je příkladem odpovědného jednání podniku v oblasti „zelených“ témat a úspěšného lokálního sponzoringu.

 

Zemská zahradnická výstava na pobočce Burg

V roce 2018 bylo město Burg v Sasku-Anhaltsku před branami zemského hlavního města Magdeburgu hostitelem Zemské zahradnické výstavy. Po 170 dní zvalo více než 800 akcí k pobytu a aktivní účasti v prostředí květů a stromů.

 

Strom: Příroda s budoucností

Početní návštěvníci výstavy si na stánku společnosti Progroup převzali svou bezplatnou osobní sazenici stromku. Malý stromek je určen k vysazení ve vlastní zahradě nebo před vlastními domovními dveřmi. Nápad: Vezměte si sebou domů kousek zahradnické výstavy: Především ale: Učiňte něco dobrého pro životní prostředí.

 

Patroni stromků byli současně požádáni, aby na www.jederbaumzaehlt.info zasazení sazenic dokumentovali. Cíl: Pomocí projektu zahradnické výstavy chce podnik výrazně zvýšit absorpční potenciál CO₂.

Čilá účast

Až do ukončení zahradnické výstavy splnilo výzvu společnosti Progroup několik set domácích zahrádkářů a nahráli své snímky. Současně byly mezi účastníky slosovány unikátní tašky z plachet nákladních vozidel společnosti Progroup. „Svou účastí na naší akci přispěli návštěvníci zahradnické výstavy aktivně k zlepšení klimatu. Jako dík podpoříme zalesňovací projekt v regionu a pomůžeme absorbovat ještě více CO2“, řekl Jürgen Heindl, předseda představenstva společnosti Progroup.

 

Tři obchodní úseky na jedné pobočce

V Burgu je společnost Progroup prezentována obchodními úseky výroby papíru a vlnité lepenky a rovněž společností Progroup Logistics. Pobočka je příkladem Greenfield strategie podniku: Menší vsázka surovin a nižší emise klimaticky škodlivého plynu CO₂ při zvýšeném výkonu.

 

Trvalá udržitelnost a současná dynamika

Se svou Green-Hightech filosofií může již podnik doložit výrazné úspěchy: Díky investicím do vysoce moderních výrobních zařízení se emise CO₂ při produkci papíru reálně snížily o 52 % a u produkce vlnité lepenky o 15 %. Svými investicemi do optimalizace procesu přispívá podnik mimoto podstatným způsobem k image regionu jako dynamické hospodářské lokalitě. V Burgu je společnost Progroup důležitým zaměstnavatelem.

Nahoru