Inovace, kooperace a fascinace

Inovace, kooperace a fascinace jsou hnacím motorem a tajemstvím úspěchu společnosti Progroup. Pro rozvinutí celé síly podniku potřebujeme opravdové silové hráče. Zaměstnance, kteří vědí, že záleží na každém. A že každý jednotlivec musí být vždy tak dobrý, jak dobrý je tým, v kterém pracuje. Nabízíme Vám výzvy, na kterých se můžete rozvíjet a růst a dlouhodobé perspektivy rodinného podniku.

Naše firemní DNA

Power of Fascination

 

 

neznamená pouhé nadšení z materiálu naší práce, z papíru a vlnité lepenky a z jejich prakticky nekonečného počtu způsobů využití. Znamená také touhu po úspěchu, potěšení ze zdaru, které nás motivují a pohánějí stále vpřed.

Power of Cooperation

 

popisuje sílu, kterou se můžeme spolu s našimi zákazníky, za pomoci našich dodavatelů a obchodních partnerů projevit na trhu.

Power of Innovation

 

 

vyjadřuje naší neustálou práci na posouvání technologických hranic a stanovování nových měřítek.

Relativizovat technologickou realitu, posouvat hranice možností, to bylo od začátku naší společnosti podstatnou součástí našeho úspěchu. A nic nespojuje více, než společná snaha dosáhnout ambiciózních cílů. Potěšení z vysokého výkonu, radost z podařené práce a hrdost na společně dosažené výsledky – to je to, co nás neustále pohání vpřed. Společnými silami a s orientací na řešení pokořujeme v týmu všechny výzvy, stanovujeme měřítka a okouzlujeme svými výsledky: naše zákazníky, naše partnery a sebe samotné.

 

My všichni ve společnosti Progroup jsme hrdí na to, že jsme v našem segmentu činnosti na vedoucí pozici na poli technologie, organizace, a tím také na poli cenotvorby. Investujeme do nejnovějších high tech technologií a permanentně se posouváme vpřed. Protože víme jedno: na takovém trhu, jako je ten náš, jsou neustálé inovace a optimalizace procesů rozhodujícími podmínkami úspěchu společnosti.

 

Naši zaměstnanci podávají vynikající výkony. A ano, také toho od nich hodně očekáváme. Za to jim poskytujeme vysoké protiplnění: ohromné možnosti postupu a profesního vývoje, týmový duch a firemní kultura jsou u společnosti Progroup na nadprůměrně vysoké úrovni. Účast na firemním úspěchu – v materiální podobě, tak i v nehmotné podobě – je centrální hodnotou naší společnosti. Power je součástí naší firemní DNA, proto potřebujeme silné hráče, kteří jsou schopní tuto sílu dostat do reality Jen s takovými zaměstnanci můžeme mít z dlouhodobého hlediska jistotu, že dostojíme našim požadavkům na důslednou úspěšnost.

Inovace je jádrem a základem úspěšnosti obchodního modelu společnosti Progroup. To začalo již založením společnosti Prowell v roce 1992, které spočívalo na trojité úrovni inovací: v rámci obchodních procesů, v rámci technologií a v rámci vlastního produktu. Produkce masového objemu zboží za použití nejmodernějších technologií tak, aby zákazníci i s nejmenšími zakázkami mohli být spolehlivě a cenově výhodně zásobeni za dodržení přístupu just in time. Za použití propojených výrobních procesů, které využívají všech dostupných dat, aby zákazník mohl své zakázky zadávat online a aby měl kdykoliv přehled o tom, v jakém stavu se nachází jeho zakázka. Síla inovací dodnes zůstala důležitou hnací silou úspěchu společnosti Progroup. Řada výrobků Next Generation Products společnosti Progroup jsou symbolem výrobních inovací společnosti Progroup. Postupy a zařízení, které používáme v procesu výroby papíru a vlnité lepenky, stanovují měřítka v rámci celé branže. A také co se týká modelů výrobních parků obalových materiálů, se společnosti Progroup podařilo posunout možnosti spolupráce na úplně novou úroveň tím, jak se organizuje spolupráce se zákazníkem napříč společnostmi ve strategickém partnerství.

Spolupráce s našimi zákazníky, stejně jako integrovaná organizace procesů v rámci našeho podniku, jsou rozhodujícím bodem našeho úspěchu: bez těsné spolupráce nebude mít model výrobního areálu obalových materiálů žádný úspěch, nebude k dispozici dostatečné množství inovací, které bychom vyvíjeli společně s našimi dodavateli a také nebude k dispozici funkční a týmově orientovaná organizace procesů.

 

Trhy se mění stále rychleji a s naším modelem výrobního areálu obalových materiálů jsme tím, kdo podstatně udává tempo těchto změn. Žijeme a jsme součástí větší úrovně kooperace, než kdykoliv předtím, a tím také skvěle rosteme! Myšlenka výrobního parku obalových materiálů, ať už u našich zákazníků nebo přímo u jejich vlastních zákazníků, posouvá spolupráci na zcela novou úroveň. Zintenzivňuje výkon a upravuje čerpání zdrojů – jak naší společnosti, tak i našich zákazníků.

 

Také uvnitř naší společnosti můžeme sledovat vliv síly spolupráce. Vyrábíme masový objem zboží, a v tom případě je naprostou nutností, aby všechny procesy byly optimálně zorganizovány. Každý ze zaměstnanců hraje důležitou a nezastupitelnou roli na přesně tom místě, na kterém se nachází. Náš úspěch je proto výsledkem týmové spolupráce a výkonu každého jednotlivce, bez ohledu na pozici v rámci společnosti.

Naše nároky

Toto pojetí se propojuje s nároky, které si činí naše společnost: consistently successful. Být důsledně úspěšnou společností znamená, že nevnímáme jen naše okamžité úspěchy, ale že při každém našem rozhodnutí máme na mysli také dlouhodobé účinky našich aktivit. Je to naším mottem a zadáním našich denních aktivit. V rozdílných situacích našich poboček a při rozdílech na trzích, na kterých se pohybujeme, bude naše heslo „důsledně úspěšní“ vyžadovat rozdílné přístupy v rozdílných situacích.

Zároveň tento nárok také definuje naši společnost. Heslo „důsledně úspěšní“ tak zároveň naprosto přesně definuje podstatu společnosti Progroup a je obrazem úspěšné historie posledních 25 let společnosti.

Nahoru