Od automatiky k plné automatizaci

Automatický provoz podobně jako s automatickým pilotem v letadle byl a je ideovým modelem pro výrobní zařízení v závodech Prowell. Jak daleko automatizace pokročila? Kterými fázemi musí ještě projít?

 

Člověk má hranice – Úplná automatizace jako cíl

Zařízení na výrobu vlnité lepenky jsou komplexní systémy. Jejich řízení je zvládáno počítači lépe, než lidským myšlením. „Všechno, co mohu dát počítači ke zpracování, bych měl také počítači přenechat. V tomto výrobním procesu nemá lidská individualita místo“, tak to formuluje Jürgen Heindl, předseda představenstva společnosti Progroup.

 

Všechny procesní kroky ve stroji

Christophe Haessig, Leiter Business Development – Board Technology and Products doplňuje: „Ideální případ by byl: Operátor spustí v pondělí ráno zařízení a v sobotu večer je vypne. Mezitím by mělo dojít pokud možno k co nejméně zásahům do výrobního procesu. Stroj ví co je zapotřebí provést – všechny procesní kroky jsou ve stroji implementovány. To je náš cíl. Jsme tomu ale ještě vzdáleni.“

 

Nový provozní systém pro autonomní stroje

Pro dosažení tohoto tak říkajíc ideálního stavu, přistoupil tým Prowell spolu s výrobcem zařízení k přepracování a rozšíření provozního systému, „mozku“ zařízení na výrobu vlnité lepenky. Ten řídí stroj a všechny jeho periferie Výsledkem je až do posledního detailu harmonizovaný řetězec úseků zařízení a funkcí, umožňující maximální produktivitu.

 

Steady Speeder – konstantní produktivita

V novém mega-závodě na výrobu formátů vlnité lepenky v Ellesmere Portu je použita ještě silněji rozšířená verze. Program podporuje kompletně nový výrobní postup: stroj bude pracovat s konstantní pracovní rychlostí. Ellesmere Port bude nyní prvním zařízením, které při pracovní šířce 3,35 m vyrábí s konstantní rychlostí 400 m/min.

 

Rozsáhlá kontrola jakosti

Jako již i v jiných závodech na výrobu vlnité lepenky, je použit systém Zero Defect. Ten kontroluje slepení vlnité lepenky a při nedostatcích příslušnou lepenku vyřadí. Takzvaná kontrola Board Dimension Control, sleduje tloušťku vlnité lepenky. Tak je možno zjistit možné zmáčknutí profilu. Mimoto je sledována užitečná šířka a rozteče drážek.

 

Cesta k Three Men Corrugatoru

Přeložením celého řízení do stroje vyvstala otázka, zda potom ještě vyřizované práce mohou být zvládnuty pouze třemi operátory. Výsledek projektu vedení obsluhy to potvrdil – ale pouze tehdy, když stroj obsluze předá přesně rozčleněné zadání jednání, čím musí přispět pro optimalizaci a co musí učinit v případech poruchy.

Zásobení papírem s automatizací

V novém závodě v Ellesmere Portu jsou použity takzvané Automated Guided Vehicles (AGV), tedy samohybné stohovače rolí, které v souladu s plánováním výroby vybírají příslušné role a předávají je připravené do stroje. Na mokrém konci čtvrtý pracovník Three Men Corrugator je pak realitou. Po zavedení One Man Dry Endu v závodě v Plößbergu představuje Three Man Corrugator další logický vývojový krok.

 

Komunikace je dynamická

Jak komunikuje zařízení na výrobu vlnité lepenky s personálem obsluhy? Velíny jsou dnes nahrazovány tzv. wearables. Tyto komunikační přístroje, nosí zaměstnanec „u sebe“. Procesy a instrukce jsou zobrazeny buď graficky na malé obrazovce nebo přenášeny hovorovým výstupem do sluchátka s mikrofonem.

 

Informace tam, kde jsou zapotřebí

Pomocí Wearables jsou nutné informace poskytnuty k dispozici tam, kde jsou zapotřebí – totiž přímo obsluze. Doby přenosu a reakční časy se zkracují. Spontánní reakce pomáhá zamezit zmetkům.

 

Jistá pracovní místa díky produktivitě

Důležitým tématem je při tomto plánování zachování a vytvoření vysoce kvalitních pracovních míst. Na jedné straně je u stroje nasazeno méně obslužného personálu. V důsledku úspěchu, produktivity a růstu jsou na druhé straně vytvářena další náročná pracovní místa. Společnost Progroup začala pod jménem Prowell v roce 1992 s malým týmem. Dnes dává Progroup práci více než 1 100 zaměstnancům – tendence je stoupající. Produktivita zajišťuje základnu pro jistá pracovní místa.

Nahoru