dlouhodobé myšlení, trvale udržitelné jednání

[Translate to Czech:] langfristig denken, nachhaltig handeln bei Progroup

Pobočka Eisenhüttenstadt

Pro omezení použití fosilních paliv, provozuje společnost Progroup na pobočce Eisenhüttenstadt elektrárnu na alternativní paliva. Ta zásobí papírenský stroj PM2 společnosti Progroup, umístěný v bezprostřední blízkosti parou. PM2 společnosti Progroup tím výrazně redukuje použití fosilních paliv.

Hightech v Sandersdorf-Brehna

Na pobočce Sandersdorf-Brehna v Sasku-Anhaltsku byla na konci srpna 2020 spuštěna se strojem PM3 do provozu třetí a jedna z největších hightech papíren světa.

Při stavbě a provozu papírny má nejvyšší prioritu téma trvalé udržitelnosti. Proto z celkového investičního objemu 465 mil. Euro plynulo více než 100 mil. Euro do technologií, šetřících zdroje. V současné době se zde staví další elektrárna na energetické využití odpadu.

Naše energetické koncepce

Cirkulační hospodářství

Papírenský průmysl je branže náročná na zdroje. Od založení podniku v roce 1991 sleduje proto společnost Progroup důslednou strategii Green Hightech. Ta v průběhu let získala stále více na důležitosti. V důsledku celosvětových megatrendů globalizace a růstu obyvatelstva poptávka po zdrojích stále více roste. Současně vzrůstají v celosvětovém měřítku, mj. v důsledku hospodářského růstu a zvýšeného objemu dopravy,emise CO2, vedoucí ke globálnímu oteplování a ohrožují tak naši planetu. Víme: Zdroje naší země jsou konečné. Společnost Progroup rozpoznala svou odpovědnost již dříve a své podnikatelské jednání zaměřila důsledně směrem na šetření zdrojů a snížení emisí CO2.

Cirkulační hospodářství si bere za příklad koloběh látek v přírodě a pokouší se o dosažení vícenásobného použití bez odpadů (zero waste) a bez emisí (zero emission).

Pro společnost Progroup to znamená realizovat všude, kde je to možné technologie, směřující směrem „zero waste“ a „zero emission“. Tak například uzavřená cirkulace vody umožňuje, aby byl realizován princip „waste to energy“: Úpravna cirkulační vody, integrovaná do PM3 umožňuje zredukování nutné vsázky čerstvé vody o cca 80 % vůči srovnatelným závodům. Voda je filtrována v tzv. „biologické ledvině“, která v procesu nejen šetří vodu, ale produkuje i bioplyn, dodávaný do kotelny, energetické centrály papírenského stroje. Kotelna opět zajišťuje, že celé zařízení spotřebovává o deset procent méně fosilních zdrojů.

Kogenerační zařízení

Vlastní elektrárna společnosti Progroup vyrábí ročně až 1 mil. tun páry a až 160 GWh proudu. Tím je pokryta celá spotřeba páry a cca 50 % spotřeby proudu papírenského stroje PM2 na pobočce Eisenhüttenstadt.

Proudem je napájena veřejná síť. Elektrárna je provozována s alternativními palivy (EBS), tedy průmyslovým a domovním odpadem, jakož i odpadem papírenského průmyslu, které ve směsi materiálu dosahují biogenní podíl více než 50 % jsou tak klimaticky neutrální.

Alternativní paliva jsou dodávána v pracovních dnech a doplňují vznikající zbytkové materiály z produkce papíru PM2. Koncepce „Recyklace před likvidací“ je na pobočce Eisenhüttenstadt intenzívně realizována.

 

Výroba energie šetrná ke zdrojům

Důležitým faktorem pro efektivní a ke zdrojům šetrnou výrobu energie je účinnost elektráren: Ta udává, jaký podíl obsahu energie suroviny (primární energie) lze skutečně převést na proud a/nebo teplo (sekundární energie). Tato účinnost je limitována fyzikálními mezními podmínkami.

Elektrárna společnosti Progroup je provozována s alternativními palivy (EBS), tedy průmyslovým a domovním odpadem, jakož i odpadem papírenského průmyslu a pracuje tak vůči zdrojům extrémně šetrně. Cizí látky, obsažené ve sběrovém papíru, jakož i kalů, produkovaných z veřejné čističky, sousedící se závodem, jsou tepelně zpracovávány. Tím je procesní pára, nutná pro výrobu papíru vyráběna se sníženou vsázkou fosilních paliv. Výsledek: Úspora CO2.

 

Snížení emisí

Elektrárna společnosti Progroup je vybavena fluidním kotlem pro spalování až 515 000 t alternativních paliv ročně. Termické zhodnocení při 880 °C umožňuje optimální vypálení, redukované zbytky spalování a tvorba nebezpečných plynů. Se 175 mW/h tepelného výkonu je elektrárna v současnosti celosvětově největší zařízení svého druhu. Pro ochranu životního prostředí bylo zabudováno zařízení pro čištění odpadních plynů s nejvyšší účinností. Díky nejnovější technice lze tak bez problémů dodržet všechny mezní emisní hodnoty. Důsledná ochrana proti hluku umožňuje mimoto velmi tichý provoz.

Certifikace podle § 56 zákona o nakládání s odpady s uzavřeným cyklem látek a vyhlášky o specializovaných společnostech pro nakládání s odpady.

Ke stažení (DE)

Stáhnout (DE, kompletní)

Ke stažení (EN)

 

Environmentální prohlášení k certifikátům EMAS si lze vyžádat na pracovištích; lze je také stáhnout ze stránek registru EMAS.

Stáhnout certifikát Porgroup Power 1 (německy)

Stáhnout certifikát Porgroup Power 1 (anglicky)

Stáhnout certifikát Progroup Power 2 (německy)

Stáhnout certifikát Progroup Power 2 (anglicky)

Nahoru