Parki opakowań: model biznesowy z przyszłością

Progroup zrealizowała w centrum Europy wspólnie z niezawodnymi producentami opakowań osiem parków opakowań. Przedsiębiorstwo stawia na ten niezwykle wydajny model współpracy już od 1998 roku. W ciągu ostatnich dwóch lat pracę podjęły parki w Plößberg (Niemcy), Trzcinicy (Polska) i w Drizzona (Włochy). W przyszłości liczba klientów współpracujących na zasadzie parków opakowań ma znacznie wzrosnąć.

 

Wypróbowane różne modele

W modelu klasycznym samochody ciężarowe dostarczają formaty tektury falistej do producenta opakowań. W modelu sąsiedztwa zadania wykonywane dotychczas przez pojazdy zostają przejęte przez urządzenie dostawcze. Przez most lub tunel formaty trafiają na taśmach na produkcję sąsiada. W najnowszym modelu, czyli modelu integracyjnym, Progroup buduje i prowadzi linię produkcyjną tektury falistej na terenie klienta.

 

Wysoki poziom synergii

Korzyści dla obu stron są przekonujące zwłaszcza w obu modelach wymienionych jako ostatnie. Wysokowydajna linia produkcji tektury falistej zostaje połączona z wyspecjalizowaną produkcją opakowań Produkcja tektury falistej i pakowań jest zautomatyzowana i dopasowana ilościowo. Jednocześnie oba przedsiębiorstwa zachowują swoją samodzielność i nacisk na główne obszary działania.

 

Lepsza jakość przetwarzania

Dzięki bliskości przestrzennej nakłady na logistykę zostają zredukowane. Szkody transportowe zostają wyeliminowane. Czynniki atmosferyczne nie odgrywają już żadnej roli, ponieważ pomieszczenia parku opakowań mogą być optymalnie klimatyzowane. Wynikiem są opakowania na miarę i sprawny przebieg produkcji.

 

Większa pewność dostaw

Dopasowanie wyposażenia technicznego oraz wypróbowany system zarządzania magazynowego i logistycznego dają maksymalną pewność dostaw. Takie elastyczne współdziałanie umożliwia łatwiejszą i szybszą realizację zamówień krótkoterminowych.

 

Większe możliwości innowacyjne

Dzięki ścisłej współpracy partnerzy mogą wspólnie rozwijać innowacje i usprawniać je, uwzględniając doświadczenia z codziennej eksploatacji. Obie strony czerpią korzyści z pozyskanej w ten sposób wiedzy. Cenne doświadczenie Progroup pozyskane w fabrykach przepływa z kolei do już istniejących fabryk i przyszłych parków opakowań.

 

Wspólne działania na rynku

Wzrost produkcji wymaga intensywniejszych działań marketingowych po stronie sprzedaży. Współpraca w zakresie marketingu i sprzedaży to podstawa niezbędnego wzrostu liczby zamówień. Uwaga jest przy tym skierowana na większych klientów końcowych i sprzedawców artykułów markowych.

 

Współpraca z przekonującymi korzyściami

Progroup ma przekonanie, że model parków opakowań we wszelkich możliwych wariantach będzie w przyszłości często stosowaną formą współpracy. Przedsiębiorstwo jest otwarte na rozwój relacji z klientami w ścisła współpracę z maksymalną efektywnością.

Do góry