V Evropě jako doma - Aktivní ve Vaší blízkosti

Naše síť

Se současnými dvěma papírnami a deseti závody na výrobu formátů vlnité lepenky v celé střední Evropě je společnost Progroup schopna zajistit jak teritoriální tak i mezistátní zásobení hightech papíry a vlnitou lepenkou. Pro zajištění Vašich úloh z oblasti obalů kooperujeme s mnoha výrobci obalů ve střední Evropě, kteří jsou schopni splnit Vaše přání od malých sérií až po velké zakázky se současně konstantní vysokou kvalitou.

Nahoru