Společnost Progroup děkuje 85 jubilantům za jejich dlouholetou věrnost

Landau, 08/12/2021 - společnost Progroup letos ocení 85 zaměstnanců ve svých pobočkách v Německu, Anglii, Francii, Itálii, Polsku a České republice za jejich dlouholetou věrnost společnosti v délce až 25 let.

„Našim jubilantům patří moje speciální poděkování za jejich loajalitu a nasazení. Silně rosteme a získáváme mnoho nových zaměstnanců. Ti tak těží zejména z odborných znalostí našich dlouholetých kolegů," říká Maximilian Heindl, místopředseda představenstva společnosti Progroup.

Poprvé dosažen obrat přes jednu miliardu eur
Nejnovější úspěch rodinné firmy je výsledkem soudržnosti týmu. Na začátku října 2021 dosáhla společnost Progroup poprvé v historii obratu jedné miliardy eur. Společnost Progroup by i v budoucnu chtěla nadále růst. Na konci srpna 2021 oznámila společnost výstavbu dalšího závodu na výrobu formátů vlnité lepenky v Porýní-Falcku. Společnost investuje do výstavby nového závodu více než 90 milionů eur. S plánovaným zahájením výroby ve druhém čtvrtletí roku 2023 vznikne 60 nových pracovních míst pro vysoce kvalifikované zaměstnance a učně.

I v mezinárodním měřítku se společnost Progroup dále rozrůstá. V polském Strykówě právě vzniká dvanáctý výrobní závod na výrobu formátů vlnité lepenky a tím také celkově třetí továrna společnosti v Polsku. Tak se z provozu ve Strykówě stane vzhledem k výrobní kapacitě 825 miliónů čtverečních metrů jeden z největších výrobních areálů vlnité lepenky na světě.

O společnosti Progroup
Společnost Progroup AG, se sídlem v Landau v Porýní-Falci, je předním výrobcem vlnité lepenky a surového papíru na výrobu vlnité lepenky v Evropě. Od svého založení v roce 1991 ve městě Offenbach/Queich sleduje společnost konsekventní strategii růstu, která je kromě vedoucí pozice v oblasti technologií založená na použití inovativních a k životnímu prostředí ohleduplných výrobních postupů. Společnost Progroup provozuje své výrobní provozy v šesti zemích střední Evropy. Sem aktuálně patří tři papírny, jedenáct závodů na výrobu formátů vlnité lepenky, jedno logistické centrum a jedna elektrárna na alternativní paliva (EBS). S 1 455 zaměstnanci dosáhl podnik v roce 2020 obratu cca 881 miliónů eur.

Kontakt na tiskové oddělení
Martin Wilhelm, Senior Manager Podniková komunikace
E-mail: martin.wilhelm@progroup.ag
Mobil: 0173-3680649

Nahoru