Slavnostní zahájení výstavby supermoderního závodu na výrobu formátů vlnité lepenky v jihozápadním Německu

Petersberg, 21.6.2022 - Společnost Progroup investuje více než 90 milionů eur do nového závodu na výrobu formátů vlnité lepenky v Porýní-Falcku, který se stane součástí udržitelného obalového parku. Výroba vlnité lepenky má být spuštěna v roce 2023. U příležitosti slavnostního zahájení výstavby nyní společnost pozvala hosty na slavnostní položení základního kamene.

Maximilian Heindl (uprostřed), ředitel pro rozvoj a místopředseda představenstva společnosti Progroup, s místními politiky, společnostmi podílejícími se na výstavbě a zástupci výrobce obalů G&G Preißer při slavnostním položení základního kamene. Zdroj obrázku: Progroup
Maximilian Heindl (uprostřed), ředitel pro rozvoj a místopředseda představenstva společnosti Progroup, s místními politiky, společnostmi podílejícími se na výstavbě a zástupci výrobce obalů G&G Preißer při slavnostním položení základního kamene. Zdroj obrázku: Progroup

V jihozápadním Německu, mezi falckými městy Petersberg a Höheischweiler staví společnost Progroup nový závod na výrobu formátů vlnité lepenky. Podnik investuje do nové výstavby více než 90 milionů euro a pokračuje tak ve své strategii růstu. Výroba se má spustit ve druhém pololetí 2023. Tím vytvoří výrobce surového papíru na výrobu vlnité lepenky a formátů vlnité lepenky 60 nových pracovních míst. U příležitosti slavnostního zahájení stavby se sešli zástupci výrobce obalů G&G Preißer, místní politici a firmy, podílející se na výstavbě. Nový provoz o rozloze 28 000 m2 se totiž staví v bezprostřední blízkosti dlouholetého zákazníka a partnera společnosti Progroup. V budoucnu mu bude společnost Progroup schopna dodávat vlnitou lepenku just-in-time prostřednictvím přímého spojení, čímž vznikne udržitelný obalový park.

„Dnešní den je pro mě výjimečný ze dvou důvodů," říká u příležitosti zahájení výstavby Maximilian Heindl, Chief Development Officer a zastupující předseda představenstva společnosti Progroup. „Za prvé, jsou kořeny společnosti Progroup vzdáleny sotva 55 kilometrů. Před přibližně 30 lety zahájil můj otec v Offenbachu an der Queich slavnostně výstavbu našeho vůbec prvního závodu - a nyní můžeme pokračovat v naší historii v našem domovském regionu. Za druhé mě těší, že díky novému závodu děláme další důležitý krok směrem k udržitelnosti." Spolupráce se sousedním výrobcem obalů umožňuje sladit společné logistické a výrobní procesy. Odpadá mnoho přeprav nákladními automobily, takže společnost Progroup může jednat ještě udržitelněji a efektivněji.

Výrobní metody šetřící zdroje, inovativní výrobky
Plánovaná výrobní rychlost je 400 m/min při pracovní šířce 3,35 m. Výrobní linka je mimo jiné určena k výrobě papírů pro třívrstvé a pětivrstvé formáty vlnité lepenky Next Board® s vlnami B, C, E a F a nižší gramáží ve všech kombinacích. Vlnitá lepenka Next Board® se vyznačuje výrazně nižší spotřebou energie a surovin a snižuje emise CO2 na tunu vlnité lepenky při výrobě a přepravě v průměru o 26 % - a to při zvýšených hodnotách pevnosti.

Společnost Progroup dlouhodobě usiluje o oběhové hospodářství s nulovými emisemi CO2. Za tímto účelem investuje společnost v novém závodě přibližně dva miliony eur do nejmodernějších výrobních metod, které šetří zdroje. Společnost Progroup mimo jiné plánuje uvést do provozu účinnou kogenerační jednotku. To šetří spotřebu fosilních paliv a zároveň snižuje emise CO2 díky efektivnímu využívání energie.

 

O společnosti Progroup
Společnost Progroup AG, se sídlem v Landau v Porýní-Falcku, je předním výrobcem vlnité lepenky a surového papíru na výrobu vlnité lepenky v Evropě. Od svého založení v roce 1991 ve městě Offenbach/Queich sleduje společnost konsekventní strategii růstu, která je kromě vedoucí pozice v oblasti technologií založená na použití inovativních a k životnímu prostředí ohleduplných výrobních postupů. Společnost Progroup provozuje své výrobní provozy v šesti zemích střední Evropy. Sem aktuálně patří tři papírny, jedenáct závodů na výrobu formátů vlnité lepenky, jedno logistické centrum a jedna tepelná elektrárna. S 1 554 zaměstnanci dosáhl podnik v roce 2021 obratu cca 1,3 miliardy eur.

Kontakt na tiskové oddělení
Martin Wilhelm, vedení týmu firemní komunikace
E-mail: martin.wilhelm@progroup.ag
Mobil: 0173-3680649

Bernhard Schenk
Senior Communications Manager
E-mail: bernhard.schenk*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@progroup.ag
Mobil: +49 172 315 8796

Nahoru