Závod na výrobu formátů vlnité lepenky PW02 společnosti Progroup slaví 25 let existence

Douvrin, 31. května 2021 – Dne 28. května 1996 zahájil svůj provoz závod na výrobu formátů vlnité lepenky PW02 společnosti Progroup v Douvrinu poblíž Lille. Zakladatel společnosti a předseda představenstva Jürgen Heindl využil při návštěvě v místě, za dodržení všech protipandemických opatření příležitosti tohoto výročí a poděkoval všem tamním 49 kolegyním a kolegům za jejich neutuchající nasazení

Dnes ve služebně nejstarším závodě na výrobu vlnité lepenky společnosti Progroup pracuje třetina zaměstnanců déle než 20 let. Jürgen Heindl zdůraznil velké angažmá a vysokou úroveň soudržnosti na místě i napříč celou společností Progroup. Speciálně loňský rok po všech zaměstnancích vyžadoval obrovskou dávku flexibility a obětavosti. „Uplynulý rok působivě prokázal, jak zodpovědně a flexibilně se všichni zúčastnění dokážou vyrovnat s touto výjimečnou situací. To mě naplňuje obrovskou hrdostí a vděčností“, zdůrazňuje Heindl.

Nositel inovací: šance dané digitalizací rozpoznány dostatečně včas

Linka PW02 v Douvrinu byl před 25 lety druhý závod na výrobu formátů vlnité lepenky v tehdy mladé společnosti. Vznikl na severu Francie, aby odtud zásoboval trhy severu Francie, v Belgii a dočasně také Británii. Se svou roční kapacitou 80 000 tun zdvojnásobila společnost Progroup s uvedením tohoto závodu do provozu své výrobní kapacity ve střední Evropě. „Investovat na západě, místo na východě Evropy, jak to většinou řešil průmysl, mělo tu rozhodující výhodu, že nám umožnilo proticyklický růst,“ je přesvědčen Heindl. „Naše konkurence zároveň nepostřehla smysl našeho rozhodnutí a nedošlo jí, jak velký technologický náskok jsme si díky tomu vybudovali.“

Závod PW02 byl v době svého uvedení do provozu vybaven nejen nejvýkonnějším strojním zařízením, ale už tehdy ohlašoval ve společnosti Progroup éru digitalizace. Tehdy poprvé došlo k digitálnímu propojení dvou závodů. Interně vyvinutý software – od té doby vždy pravidelně aktualizovaný – řídí nyní již více než 25 let výrobní a logistické procesy od společnosti Progroup až po zákazníka; a to napříč celým „mill systémem“. Zákazník má kdykoliv možnost transparentně sledovat stav své zakázky – důležitý milník na cestě ke „skleněnému závodu“ a k avizované vedoucí pozici v rámci branže na poli technologií.

Dlouhodobý příběh úspěchu pokračuje

A v žádném případě ještě není v dohledu konec našeho úspěšného příběhu. „Trh s vlnitou lepenkou extrémně roste jednak kvůli trendu používání udržitelných obalů a pak také kvůli změnám v nákupních zvyklostech díky většímu využívání platforem online prodeje“, říká Heindl. „Díky naší dlouhodobé strategii jsme ve velmi dobré pozici. Abychom našim zákazníkům mohli nabídnout obvyklou jistotu dodávek a kvalitu výrobků, fáze realizace stavby nového závodu v tomto regionu okolo Douvrinu již začala, ve smyslu rekonstrukce stávajícího areálu. Nadto se v Německu a Itálii nacházejí ve fázi realizace další projekty podpory růstu. Mezi lety 2022 a 2024 budou proto v souladu se strategií Two 25 uvedeny do provozu celkově 4 takzvané „giga závody“ a růst společnosti Progroup se tím na těchto trzích dále podpoří.

Objem investic těchto projektů na další expanzi v národním i mezinárodním měřítku je okolo 300 miliónů eur. Celkem ve spolkové zemi a v zahraničí vznikne přibližně 200 nových, vysoce moderních pracovních pozic. Naše kapacity výroby vlnité lepenky zvýšíme v průběhu čtyř let v Německu, Itálii, Polsku a Francii celkově o téměř 50 procent, a otevřeme tak našim zákazníkům další perspektivy růstu.

Nové projekty vždy realizujeme jako projekty na zelené louce a tím si tak zajišťujeme nejlepší aktuálně dostupnou úroveň technologií. V regionu zrealizujeme závod ve tvaru „L designu“, která bude vybavena 3,35 m WPA a vysoce automatizovanou logistikou.“ doplňuje Heindl budoucí plány v této francouzské pobočce. A tím by si také rád zajistil pokračování úspěšného rozvoje na dalších minimálně 25 let.

 

O společnosti Progroup

Společnost Progroup AG, se sídlem v Landau v Porýní-Falci, je předním výrobcem vlnité lepenky a surového papíru na výrobu vlnité lepenky. Od svého založení v roce 1991 ve městě Offenbach/Queich sleduje společnost konsekventní strategii růstu, která je kromě vedoucí pozice v oblasti technologií založená na použití inovativních a k životnímu prostředí ohleduplných výrobních postupů. Společnost Progroup provozuje své výrobní provozy v šesti zemích střední Evropy. Sem aktuálně patří tři papírny, jedenáct závodů na výrobu formátů vlnité lepenky, jedno logistické centrum a jedna elektrárna na alternativní paliva (EBS). S 1 455 zaměstnanci dosáhl podnik v roce 2020 obratu cca 881 mil. Euro.

 

Kontakt na tiskové oddělení

Martin Wilhelm, Senior Manager Podniková komunikace
E-mail: martin.wilhelm@progroup.ag
Mobil: 0173-3680649

 

Bernhard Schenk
Senior Communications Manager
E-mail: bernhard.schenk*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@progroup.ag
Mobil: +49 172 315 8796

Nahoru