Společnost Progroup zveřejňuje zprávu o trvalé udržitelnosti za finanční rok 2021: Oběhové hospodářství jako základ udržitelného obchodního modelu

Landau, 22.9.2022 - Společnost Progroup zveřejnila svou první zprávu o udržitelnosti, v níž představuje komplexní přehled své sociální, ekologické a ekonomické angažovanosti v roce 2021. Zpráva poskytuje podrobný přehled o aktivitách rodinné společnosti v oblasti udržitelnosti, jako je využívání přírodních zdrojů a její společenská a sociální angažovanost.

Pro společnost Progroup jsou témata trvalé udržitelnosti a ochrany životního prostředí ústředními prvky firemní strategie. „Společnost Progroup je ve své podstatě udržitelná, protože jsme součástí oběhového hospodářství. Celý náš obchodní model je navržen pro udržitelné podnikání. Jako rodinná firma přemýšlíme o budoucnosti a máme na paměti následující generace. Naše strategie udržitelnosti, která je zaměřena na dlouhodobý horizont, je v souladu s naší firemní strategii. Svou odpovědnost bereme vážně," zdůrazňuje předseda představenstva Jürgen Heindl.

Transparentnost a angažovanost

Zpráva dokumentuje klíčové otázky společnosti Progroup v kontextu udržitelnosti, závazek k ochraně klimatu a odpovědný přístup společnosti k výzvám spojeným se změnou klimatu. Ve všech oblastech podnikání společnosti Progroup jsou přitom zdůrazňovány ekonomické, ekologické a sociální aspekty udržitelnosti a jsou stanoveny jasné cíle až do roku 2030. To zahrnuje snížení emisí CO2, spotřeby vody a spotřeby surovin, jakož i posílení rovných příležitostí a zlepšení bezpečnosti práce. Tímto způsobem společnost cíleně přispívá k plnění cílů udržitelného rozvoje (SDGs) Organizace spojených národů.

Konsekventní realizace cílů

Za účelem důsledné realizace ambiciózních cílů udržitelnosti byla v roce 2021 ve společnosti Progroup vytvořena pozice manažerky udržitelnosti. Ta koordinuje všechny činnosti v oblasti udržitelnosti a radí všem podnikovým úsekům ohledně jejich specifických požadavků. V budoucnu bude společnost Progroup jednou ročně informovat o pokroku a vývoji v oblasti udržitelnosti. Tímto způsobem společnost vytváří jasné závazky a zajišťuje transparentní výkaznictví.

Celá zpráva je k dispozici v německém a anglickém jazyce a je k dispozici zde.

 

 

Bernhard Schenk
Senior Communications Manager
E-mail: bernhard.schenk*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@progroup.ag
Mobil: +49 172 315 8796

Nahoru