Progroup publikuje raport zrównoważonego rozwoju za rok finansowy 2021: gospodarka obiegowa jako podstawa zrównoważonego modelu biznesowego

Landau, 22.09.2022 – Publikując swój pierwszy raport zrównoważonego rozwoju, Progroup przedstawia kompleksowy spis swoich zobowiązań społecznych, ekologicznych i ekonomicznych w 2021 roku. Raport zawiera szczegółowy przegląd działań rodzinnej firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju takich, jak wykorzystanie zasobów naturalnych oraz zaangażowanie społeczne i socjalne.

Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska są dla Progroup centralnymi elementami strategii przedsiębiorstwa. „Progroup jest zrównoważona w swojej istocie, ponieważ jesteśmy częścią gospodarki obiegowej. Nasz wspólny model w całości ukierunkowany jest na zrównoważone gospodarowanie zasobami. Jako przedsiębiorstwo rodzinne stale mamy na uwadze następne pokolenia i planujemy długofalowo. Nasza długoterminowa strategia zrównoważonego rozwoju jest spójna z nasza strategią firmową. „Poważnie traktujemy naszą odpowiedzialność”, podkreśla prezes zarządu Jürgen Heindl.

Transparencja i dotrzymywanie zobowiązań
Raport dokumentuje zagadnienia istotne dla Progroup w ramach zrównoważonego rozwoju, zaangażowania na rzecz ochrony klimatu oraz odpowiedzialnego obchodzenia się przedsiębiorstwa z wyzwaniami związanymi ze zmianą klimatu. W raporcie zostały objaśnione ekonomiczne, ekologiczne i społeczne aspekty zrównoważenia we wszystkich działach Progroup oraz ustalone jasne cele do roku 2030. Należą do nich redukcja emisji CO2, zużycia wody i zastosowania surowców oraz wyrównanie możliwości i zwiększenie bezpieczeństwa pracy. W ten sposób firma wnosi ukierunkowany wkład w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Konsekwentna realizacja celów
Aby konsekwentnie realizować ambitne cele zrównoważonego rozwoju, w 2021 roku w Progroup powstało stanowisko menedżerki ds. zrównoważonego rozwoju. Odpowiada ona za koordynację wszystkich działań w zakresie zrównoważonego rozwoju i doradza wszystkim działom korporacji w zakresie ich specyficznych wymagań. Progroup będzie w przyszłości informować o postępach i nowościach w obszarze zrównoważonego rozwoju raz na rok. W ten sposób firma tworzy jasne zobowiązania i zapewnia transparentną sprawozdawczość.

Pełny raport jest dostępny w języku niemieckim i angielskim, i dostępny do wglądu w tym miejscu.

 

Bernhard Schenk
Senior Communications Manager
E-mail: bernhard.schenk*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@progroup.ag
Tel. komórkowy: +49 172 315 8796

Do góry