Společnost Progroup staví v jihozápadním Německu nový závod na výrobu formátů vlnité lepenky

• V Petersbergu u Pirmasensu vznikne udržitelný výrobní park obalových materiálů
• Od roku 2023 nejmodernější výroba vlnité lepenky
• Společnost Progroup investuje do nové budovy více než 90 milionů eur

Landau, 31. srpna 2021 – společnost Progroup zahajuje přípravy na výstavbu závodu na výrobu formátů vlnité lepenky PW15, který bude postaven v blízkosti měst Petersberg a Höheischweiler (Porýní-Falcko, Německo). Od druhého čtvrtletí roku 2023 by se zde výhledově mělo vyrábět až 500 milionů metrů čtverečních formátů vlnité lepenky ročně. V závodě o rozloze přibližně 28 000 m2 vznikne přibližně 60 nových pracovních míst pro vysoce kvalifikované zaměstnance a učně. Společnost investuje do nové výstavby více než 90 milionů eur a pokračuje tak ve své strategii růstu.

Moderní výrobní závod bude postaven přímo vedle závodu výrobce obalů G&G Preißer. „Blízkost společnosti G&G Preißer hrála důležitou roli při našem rozhodování o umístění. V propojení našich logistických a výrobních procesů vidíme velký potenciál pro ještě udržitelnější a efektivnější provoz,“ říká Maximilian Heindl, Chief Development Officer a zastupující předseda představenstva společnosti Progroup.

Výsledkem spolupráce obou společností bude nový výrobní park obalových materiálů v areálu, do kterého bude sousední výrobce obalů dostávat vlnitou lepenku od společnosti Progroup přímým napojením just-in-time.

Nový výrobní park obalových materiálů pro udržitelné výrobky a výrobu
Nový závod PW15 bude vyrábět téměř všechny běžné druhy vlnité lepenky. Plánovaná výrobní rychlost je 400 m/min při pracovní šířce 3,35 m. Výrobní linka je mimo jiné určena k výrobě třívrstvých a pětivrstvých formátů vlnité lepenky Next Board® s drážkami B, C, E a F a nižší gramáží ve všech kombinacích. Vlnitá lepenka Next Board® se vyznačuje výrazně nižší spotřebou energie a surovin a snižuje emise CO2 na tunu vlnité lepenky při výrobě a přepravě v průměru o 26 procent - a to při zvýšených hodnotách pevnosti.

Společnost Progroup dlouhodobě usiluje o oběhové hospodářství s nulovými emisemi CO2. Za tímto účelem investuje společnost v novém závodě přibližně dva miliony eur do nejmodernějších výrobních metod šetřících zdroje. Společnost Progroup proto plánuje mimo jiné používat účinný systém kombinované výroby tepla, elektřiny a chlazení. To šetří spotřebu fosilních paliv a zároveň snižuje emise CO2 díky efektivnímu využívání energie.

Plášť budovy PW15 bude splňovat vysoké energetické standardy, aby se snížily náklady na vytápění v zimě a na chlazení v létě. Kromě toho budou instalovány větrací systémy s účinnými systémy zpětného získávání tepla a moderními koncepcemi recirkulace. Díky těmto investicím do udržitelné výroby šetřící zdroje nový závod plynule navazuje na ekologickou strategii společnosti v oblasti špičkových technologií.

Vysoce automatizovaný závod pro kvalitní pracovní prostředí
Výroba v nové továrně, která byla kompletně rozšířena, má jednu z nejvyšších úrovní automatizace v oboru. Toho je dosaženo moderním výrobním zařízením, plně automatizovanými dopravními systémy, jakož i technologií vysokoregálových skladů a jejich propojením prostřednictvím systémů řízení procesů.

Linka PW15 jako další milník v růstové strategii společnosti Progroup
„S linkou PW15 společnost Progroup nejen posiluje svou lokaci ve Falcku, ale zároveň rozšiřuje své postavení na trhu v severní Francii a jižním Německu,“ říká Jürgen Heindl, předseda představenstva společnosti Progroup. „Důsledně pokračujeme v naší růstové strategii, abychom našim zákazníkům nabídli obvyklou vysokou spolehlivost dodávek a přesvědčivou kvalitu výrobků a zároveň otevřeli nové skupiny zákazníků.“ Plán do roku 2025 je zdvojnásobit velikost společnosti ve srovnání s rokem 2015. Na toto období je plánován vznik více než 500 nových pracovních míst. Investiční objem je zhruba 1,5 miliardy eur. Současné růstové projekty: Mezi lety 2022 a 2024 budou uvedeny do provozu celkově čtyři další velké závody a růst společnosti Progroup se tím na těchto trzích dále podpoří.

 

 

O společnosti Progroup
Společnost Progroup AG, se sídlem v Landau v Porýní-Falcku, je předním výrobcem vlnité lepenky a surového papíru na výrobu vlnité lepenky v Evropě. Od svého založení v roce 1991 ve městě Offenbach/Queich sleduje společnost konsekventní strategii růstu, která je kromě vedoucí pozice v oblasti technologií založená na použití inovativních a k životnímu prostředí ohleduplných výrobních postupů. Společnost Progroup provozuje své výrobní provozy v šesti zemích střední Evropy. Sem aktuálně patří tři papírny, jedenáct závodů na výrobu formátů vlnité lepenky, jedno logistické centrum a jedna elektrárna na alternativní paliva (EBS). S 1 455 zaměstnanci dosáhl podnik v roce 2020 obratu cca 881 mil. eur.

Kontakt na tiskové oddělení
Martin Wilhelm, Senior Manager Podniková komunikace
E-mail: martin.wilhelm@progroup.ag
Mobil: 0173-3680649

 

 

 

Bernhard Schenk
Senior Communications Manager
E-mail: bernhard.schenk*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@progroup.ag
Mobil: +49 172 315 8796

Nahoru