Generační obměna podle plánu: Maximilian Heindl jmenován místopředsedou správní rady

Landau, 1. července 2021 – Maximilian Heindl, syn zakladatele a předsedy představenstva společnosti Progroup Jürgena Heindla, převezme od 1. července 2021 další odpovědnost ve vrcholovém vedení společnosti jako zastupující předseda představenstva. Společnost Progroup tak podniká další krok v pečlivě naplánované generační obměně. Na přelomu roku 2022/2023 Jürgen Heindl definitivně předá předsednictví představenstva společnosti Progroup AG a přejde do dozorčí rady.

Maximilian Heindl (vlevo) převezme od 1. července 2021 funkci zastupujícího předsedy představenstva společnosti Progroup. Tímto krokem rodinný podnik učinil další krok v pečlivě plánovaném předávání firmy z rukou zakladatele Jürgena Heindla jeho synovi a nástupci.
Maximilian Heindl (vlevo) převezme od 1. července 2021 funkci zastupujícího předsedy představenstva společnosti Progroup. Tímto krokem rodinný podnik učinil další krok v pečlivě plánovaném předávání firmy z rukou zakladatele Jürgena Heindla jeho synovi a nástupci.

Společnost Progroup zůstává silným partnerem pro zaměstnance a zákazníky

„Již dávno jsme se vydali správným směrem, abychom rodinnou společnost Progroup dlouhodobě úspěšně rozvíjeli. Naším cílem do budoucna zůstává udržitelně ovlivňovat trh naším obchodním modelem a na partnerské bázi růst společně s našimi partnery a zákazníky. Úzké mezigenerační propojení zaručuje našim zaměstnancům a zákazníkům kontinuitu a spolehlivost silného partnera Progroup," říká předseda představenstva Jürgen Heindl. Důležitou součástí strategie nástupnictví ve společnosti Progroup je trvalé zajištění jeho zkušeností a znalostí trhu.

Dlouhodobý příběh úspěchu pokračuje

„Jako rodinu nás spojují společné hodnoty a velmi podobný postoj k mnoha otázkám. To je pro mě základem pro pokračování a rozšíření úspěchů, ke kterým společnost Progroup dovedl můj otec," říká Maximilian Heindl. I jeho prioritou je otázka budoucnosti a dlouhodobé strategie růstu společnosti.

V polském Strykówě tak právě teď vzniká dvanáctý výrobní závod formátů vlnité lepenky a tím také celkově třetí továrna společnosti v Polsku. Kromě toho jsou v závěrečné fázi schvalování a plánování další růstové projekty v Německu, Itálii a Francii. „Střední Evropa tvoří regionální jádro našich aktivit. Odtud můžeme optimálně zásobovat naše zákazníky," vysvětluje nový zastupující předseda představenstva Maximilian Heindl.

„Kromě dalšího růstu budeme pokračovat v technologické modernizaci již existujících provozoven a v propojování všech procesů. Dalším tématem zůstává udržitelnost – nulový odpad, nulové emise, uzavřené cykly materiálů: to jsou jasné cíle, které jsme si stanovili," pokračuje Maximilian Heindl.

Maximilian Heindl nastoupil do společnosti v roce 2016 jako Head of Production and Technology v divizi Paper. V srpnu 2017 byl jmenován zastupujícím členem představenstva. Od roku 2019 jako Chief Development Officer cílevědomě řídí rozvoj společnosti a zejména témata organizace, digitalizace a hodnotově orientovaného řízení podniku. Před nástupem do společnosti Progroup získal zkušenosti z oboru ve společnosti Voith Paper GmbH & Co. KG v Heidenheimu. Průmyslový inženýr Maximilian Heindl úspěšně ukončil studium na Ekonomické fakultě Technologického institutu v Karlsruhe (KIT).

 

O společnosti Progroup
Společnost Progroup AG, se sídlem v Landau v Porýní-Falcku, je předním výrobcem vlnité lepenky a surového papíru na výrobu vlnité lepenky v Evropě. Od svého založení v roce 1991 ve městě Offenbach/Queich sleduje společnost konsekventní strategii růstu, která je kromě vedoucí pozice v oblasti technologií založená na použití inovativních a k životnímu prostředí ohleduplných výrobních postupů. Společnost Progroup provozuje své výrobní provozy v šesti zemích střední Evropy. Sem aktuálně patří tři papírny, jedenáct závodů na výrobu formátů vlnité lepenky, jedno logistické centrum a jedna elektrárna na alternativní paliva (EBS). S 1 455 zaměstnanci dosáhl podnik v roce 2020 obratu cca 881 mil. Euro.

 

Kontakt na tiskové oddělení
Martin Wilhelm, Senior Manager Podniková komunikace
E-mail: martin.wilhelm*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@progroup.ag
Mobil: 0173-3680649

Bernhard Schenk
Senior Communications Manager
E-mail: bernhard.schenk*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@progroup.ag
Mobil: +49 172 315 8796

Nahoru