Předseda parlamentní skupiny CDU Brandenburg: „Excelentní příklad oběhového hospodářství".

Eisenhüttenstadt, 23.11.2022 - Společnost Progroup v závodě v Eisenhüttenstadtu důsledně uplatňuje systém nulového odpadu. O tom se přesvědčil Dr. Jan Redmann, předseda parlamentní skupiny CDU v Braniborském zemském sněmu, při své návštěvě u výrobce surového papíru na výrobu vlnité lepenky a vlnité lepenky.

Zleva doprava: André Schaller, mluvčí pro komunální politiku braniborské parlamentní frakce CDU, Marcus Tolle, ředitel Public Affairs & Business Development JH Holding, Maik Bethke, politický poradce, Dr. Jan Redmann, předseda braniborské parlamentní frakce CDU, Maximilian Heindl, místopředseda představenstva Progroup, a Karl Achleitner, senior viceprezident Operations Paper.
Zleva doprava: André Schaller, mluvčí pro komunální politiku braniborské parlamentní frakce CDU, Marcus Tolle, ředitel Public Affairs & Business Development JH Holding, Maik Bethke, politický poradce, Dr. Jan Redmann, předseda braniborské parlamentní frakce CDU, Maximilian Heindl, místopředseda představenstva Progroup, a Karl Achleitner, senior viceprezident Operations Paper.

Papírna PM2 a s ní spojená elektrárna Waste-2-Energy se nacházejí v průmyslové zóně Oderlandstraße. Společnost Progroup zde ročně vyrobí přibližně 650 000 tun vlnité lepenky - a díky nejmodernějším zařízením šetří zdroje v maximální možné míře. „Ve všech našich závodech se spoléháme na inovativní high-tech stroje, abychom vyráběli maximálně ekologicky a hospodárně," vysvětluje Maximilian Heindl, zastupující předseda představenstva společnosti Progroup.

Papíry, produkované na této pobočce, odrážejí tuto koncepci udržitelnosti. Zaprvé nepotřebují vůbec žádná primární vlákna; společnost Progroup používá pouze sběrový papír. Za druhé, tzv. next-fibre produkty jsou ve srovnání s běžnými papíry výrazně lehčí a přitom extrémně odolné, což je materiálová výhoda, která se projevuje například při přepravě a šetří CO2. A za třetí, surové papíry pro výrobu vlnité lepenky se po použití zase vracejí do oběhu jako sběrový papír. Jsou proto vynikajícími recyklačními produkty.

Vlastní, udržitelné zásobování energií
Energii pro výrobu papíru dodává z velké části elektrárna Waste-2-Energy. Ta tepelně využívá tzv. zmetky - tj. zbytkové materiály zejména z přímé výroby papíru a také z průmyslu - a zásobuje tak PM2 horkou vodní párou. Mimoto produkuje elektrický proud. Množství vyrobené elektřiny odpovídá přibližně 50 % spotřeby provozu PM2. Tím se snižuje spotřeba fosilních paliv, a tím výrazně i emise CO2. „To, že jsme s tímto bezodpadovým systémem na správné cestě, opět dokazuje současná energetická situace," říká Heindl. „Proto důsledně pokračujeme a přemýšlíme o tom dál a přenášíme tento koncept i na další pobočky." Rodinná společnost proto již plánuje výstavbu další elektrárny.

„Společnost Progroup a závod v Eisenhüttenstadtu jsou ukázkovým příkladem oběhového hospodářství. Takové společnosti s inovativními a udržitelnými koncepty jsou potřebné k řešení výzev, jako je energetická a klimatická krize," říká Dr. Redmann. „Proto podporujeme energeticky progresivní společnosti, jako je například společnost Progroup, které rovněž pracují na strategicky důležitých vodíkových koncepcích orientovaných na budoucnost. Z toho potom profituje náš hospodářský region Brandenburg jako celek.“ 

Společnost Progroup je zastoupena papírnou PM2 v Eisenhüttenstadtu od roku 2010. O rok později byla uvedena do provozu elektrárna. Oba projekty byly dosud realizovány investicemi ve výši 750 milionů eur. Společnost Progroup sází na využití pobočky v Eisenhüttenstadtu i v budoucnu. Podnik nabízí kolem 200 vysoce moderních pracovišť.

 

O společnosti Progroup
Společnost Progroup AG, se sídlem v Landau v Německu, je předním výrobcem surového papíru na výrobu vlnité lepenky a vlnité lepenky v Evropě. Od svého založení v roce 1991 ve městě Offenbach/Queich sleduje společnost konsekventní strategii růstu, která je kromě vedoucí pozice v oblasti technologií založená na použití inovativních a k životnímu prostředí ohleduplných výrobních postupů. Společnost Progroup provozuje své výrobní provozy v šesti zemích střední Evropy. Sem aktuálně patří tři papírny, dvanáct závodů na výrobu formátů vlnité lepenky, jedno logistické centrum a jedna - elektrárna na alternativní paliva (EBS). S 1 554 zaměstnanci dosáhl podnik v roce 2021 obratu cca 1,3 miliardy eur.

Kontakt na tiskové oddělení
Dana Walter, podniková komunikace
E-mail: dana.walter@progroup.ag
Mobil: +49 1751690381

 

 

Nahoru