30. jubileum a generační výměna Společnost Progroup slaví dva milníky

Landau, 7.11.2022 - Po 30 letech v čele společnosti předá zakladatel a CEO společnosti Progroup Jürgen Heindl na přelomu roku 2022/2023 vedení představenstva svému synovi Maximilianovi Heindlovi, který byl dosud jeho zástupcem. Jürgen Heindl přechází do dozorčí rady a v budoucnu povede společnost JH Holding GmbH. Jasný cíl jeho nástupce: Pokračovat v řízení rodinné firmy s vizí a rozšiřovat ji tak, aby byla perspektivní.

Společnost Progroup je rodinnou záležitostí: Jürgen Heindl (uprostřed s manželkou Hertou Heindlovou) předává vedení společnosti svému synovi a dosavadnímu zástupci Maximilianu Heindlovi (vlevo s manželkou Inou Heindlovou). Jeho druhý syn Vinzenz Heindl (vpravo s partnerkou Annikou Zweimüllerovou) bude v budoucnu také přispívat svými odbornými znalostmi v oboru. Foto © progroup / Ralph Larmann
Společnost Progroup je rodinnou záležitostí: Jürgen Heindl (uprostřed s manželkou Hertou Heindlovou) předává vedení společnosti svému synovi a dosavadnímu zástupci Maximilianu Heindlovi (vlevo s manželkou Inou Heindlovou). Jeho druhý syn Vinzenz Heindl (vpravo s partnerkou Annikou Zweimüllerovou) bude v budoucnu také přispívat svými odbornými znalostmi v oboru. Foto © progroup / Ralph Larmann

Společnost Progroup uctila tento významný milník slavnostním ceremoniálem v Lipsku 5. listopadu. Téměř před 30 lety byl v Offenbachu an der Queich uveden do provozu první závod na výrobu formátů vlnité lepenky.

Inspirativní minulost pro perspektivní vývoj
„Využití síly inovací bylo vždy hlavní součástí našeho úspěchu," zdůraznil Jürgen Heindl ve svém projevu význam dlouhodobých investic do udržitelných a moderních technologií. O tom, jak perspektivní je koncept oběhového hospodářství, svědčí především dnešní vývoj: „Společnost se chce zbavit fosilních paliv a zachránit naši planetu před klimatickou katastrofou. Stále více se proto musíme zaměřovat na ochranu životního prostředí a zdrojů, recyklaci a opětovné využívání věcí. Tak, jak jsme to vždy dělali ve společnosti Progroup.“

Pokračování úspěšného modelu s prozíravostí
Na to naváže jeho syn Maximilian Heindl. „Energetická účinnost je a zůstává pro nás hlavním tématem: díky našim nejmodernějším a vysoce účinným zařízením významně přispíváme ke snižování emisí." Technologické prvenství činí ze společnosti Progroup průkopníka v oboru i do budoucna - a tím i spolehlivého partnera pro zákazníky a zaměstnance.

Také jeho bratr Vinzenz Heindl bude v budoucnu přispívat svými odbornými znalostmi v oboru. Jako jednatel Professionals Academy poskytuje tento psycholog platformu pro výměnu názorů na otázky týkající se branže a specifiky rodinně vedeného podnikání. Professionals Academy je rovněž součástí společnosti JH Holding GmbH.

Zástupci politického života vzdávají hold významu Německa jako místa pro podnikání
Mezi cca 2 300 pozvanými hosty byli nejen zaměstnanci a jejich partneři, ale také zákazníci a obchodní partneři.

Dr. Volker Wissing, spolkový ministr pro digitální techniku a dopravu, ministerská předsedkyně spolkové země Porýní-Falcko Malu Dreyerová a ministerský předseda spolkové země Sasko-Anhaltsko Dr. Reiner Haseloff předali svá blahopřání ve videopozdravu. Zdůraznili význam společnosti Progroup pro Německo jako místa pro podnikání a vzdali hold práci a inovativnímu duchu Jürgena Heindla.

Vysoce postaveným představitelem regionální politiky byl na místě ministr hospodářství Saska-Anhaltska Sven Schulze. Ten zdůraznil velký význam společnosti Progroup jako mezinárodně působícího podniku v rámci spolkové země.

Úspěšný příběh růstu pokračuje
Že má společnost Progroup do budoucna dobrou pozici, ukazuje ambiciózní národní a mezinárodní růst. Dvanáctý výrobní závod společnosti na výrobu formátů vlnité lepenky byl nedávno postaven v polském Strykowě. Z provozu ve Strykówě se stane vzhledem výrobní kapacitě 825 miliónů čtverečních metrů jeden z celosvětově největších výrobních areálů na výrobu vlnité lepenky na světě.

V Petersbergu v Porýní-Falci investuje společnost Progroup více než 90 milionů eur do nového závodu na výrobu formátů vlnité lepenky, který se stane součástí udržitelného obalového parku. Výroba vlnité lepenky má zde být spuštěna v roce 2023. Nadto jsou ve finálním stádiu plánování také růstové projekty ve Francii a Itálii.

 

O společnosti Progroup
Společnost Progroup AG, se sídlem v Landau v Německu, je předním výrobcem surového papíru na výrobu vlnité lepenky a vlnité lepenky v Evropě. Od svého založení v roce 1991 ve městě Offenbach/Queich sleduje společnost konsekventní strategii růstu, která je kromě vedoucí pozice v oblasti technologií založená na použití inovativních a k životnímu prostředí ohleduplných výrobních postupů. Společnost Progroup provozuje své výrobní provozy v šesti zemích střední Evropy. Sem aktuálně patří tři papírny, dvanáct závodů na výrobu formátů vlnité lepenky, jedno logistické centrum a jedna tepelná elektrárna. S 1 554 zaměstnanci dosáhl podnik v roce 2021 obratu cca 1,3 miliardy eur.

Kontakt na tiskové oddělení 
Martin Wilhelm
Dana Walter
Sarah Gröhbühl

Progroup AG
Horstring 12, 76829 Landau
Tel +49 5576 0 

presse*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@progroup.ag

 

Nahoru