Surové papíry pro výrobu vlnité lepenky

Kvalitní papíry pro nejvyšší nároky

Ve třech pobočkách v Německu vyrábí společnost Progroup kvalitativně vysoce jakostní surové papíry pro výrobu vlnité lepenky výlučně na bázi sběrového papíru. Tyto tři vysoce výkonné závody zajišťují nepřetržité zásobení jedenácti závodů na výrobu vlnité lepenky společnosti Progroup. Společnost Progroup poskytuje prostřednictvím výrobních linek „Linka K“ a „Linka SLW“ velkou šířku pásma druhů papíru.

Vlastní zásobení papírem.

Ve třech pobočkách v Německu vyrábí společnost Progroup Paper kvalitativně vysoce jakostní surové papíry pro výrobu vlnité lepenky výlučně na bázi sběrového papíru. Tyto tři vysoce výkonné závody zajišťují nepřetržité zásobení 8 závodů na výrobu vlnité lepenky Progroup Board. S plošnými hmotnostmi od 60 do 230 g/m2 dodává Progroup Paper velké rozpětí sortimentu papíru. Speciální technické provedení papírenského stroje PM 2 umožňuje výrobu lehkých papírů s úsporou vlákniny značky Next Fibre® pro lehčí a současně odolné vlnité lepenky „Next Generation“.

00 / 00

Vlastnosti papíru pro všechny požadavky

Vlastnosti papíru pro všechny požadavky

Vlastnosti papíru pro všechny požadavky

Vlastnosti papíru pro všechny požadavky

DALŠÍ DETAILY

LINKA K

Vybudovaná pro mnoho úloh. Programovaná na silný výkon.

Požadavky na Kraft papíry směřují dnes do dvou směrů: Specializované papíry pro speciální použití a menší vsázka vlákniny při nezměněných pevnostních vlastnostech. S linkou K může společnost Progroup splnit oba požadavky. V závislosti na použití obalů jsou v popředí různá pevnostní kritéria papírů a vlnité lepenky – jako např. pevnost v průrazu a stohovatelnost. Společnost Progroup uvádí papíry v soulad s příslušnými výkonovými požadavky ve čtyřech krocích.

LINKA SLW

„Zelená“ báze pro novou generaci vlnité lepenky

Sběrový papír je dnes nejdůležitější surovinou při výrobě surových papírů pro výrobu vlnité lepenky. Celosvětová spotřeba stoupá – nabídka je stále omezenější, cena se ustálila na vysoké úrovni. K udržení vlnité lepenky jako konkurenčně schopného výrobku i do budoucnosti, vyvinula společnost Progroup Paper s linkou SLW odolné a ke zdrojům šetrné surové papíry pro výrobu vlnité lepenky.

Kvalitní papíry pro nejvyšší nároky

Pro nás, jako odpovědný podnik je důležité zajištění šetrného přístupu ke zdrojům a trvale udržitelné výroby. Proto jsme nám samotným stanovili vysoké standardy a prodáváme výlučně produkty s certifikací FSC®. Značky Proliner pro papíry Testliner a náhrady za Kraftliner od 80 do 230 g/m2, jakož i Promedium pro papíry na výrobu vlnité lepenky od 60 do 180 g/m2 splňují ty nejvyšší nároky. Nově a perspektivně jsou v našem programu vyráběny papíry Next Fibre® – vysoce odolné papíry s nízkou plošnou hmotností, šetřící zdroje a hospodárně vyráběné ze 100 % sběrového papíru. Všechny papíry procházejí průběžným zajištěním jakosti, čímž je zajištěna spolehlivá tržní kvalita. Zeptejte se nás na technické detaily.

Proliner K - rozsah plošné hmotnosti 115 – 175 g/m²

Vysoce kvalitní náhrada kraftlineru pro nejvyšší hodnoty SCT.

 • Proliner K je vysoce kvalitní, dvouvrstvá náhrada kraftlineru z vysoce kvalitního odolného sběrového papíru.
 • Proliner K dosahuje díky speciálnímu složení surovin vyšší hodnoty SCTq než na trhu obvyklé kraftlinery a náhrady kraftlineru.
 • Tím je Proliner K optimálně vhodný pro obaly, u kterých je požadována vysoká stohovatelnost.

 

Použití

 • Obaly ve skladu a pro transport, které jsou vystaveny vysokým tlakům při stohování. Mimoto: stohovací přepravky, obaly náhradních dílů, obaly pro zvláštní klimatické podmínky jako v chladírně, jakož i přepravky na ovoce a zeleninu.

 

Plošná hmotnost

 • od 115 do 175 g/m²

 

Pevnost za mokra

 •  nastavitelná až do 12N

 

Cobb 60

 •     < 60 g/m²

 

Certifikát

 • Proliner K je dle XXXVI doporučení BfR schválen pro kontakt s potravinami a je díky certifikaci FSC® (FSC® C106840) šetrný k životnímu prostředí a zdrojům.
 • Proliner K byl přezkoušen nadací Papiertechnische Stiftung (PTS) München. Přitom byly zvoleny následující parametry:
 • Orientační stanovení hmoty na plochu (mA) na základě DIN EN ISO 536
 • Pevnost v průtlaku (BW) dle DIN EN ISO 2759
 • Odolnost proti zborcení (SCT) v příčném směru (CD) dle ISO 9895

 

Promedium S - rozsah plošné hmotnosti 135 – 140 g/m²

High Performance Fluting optimalizovaný v CMT a SCT.

 • Promedium S je vysoce kvalitní, dvouvrstvý surový papír pro výrobu vlnité lepenky s vyššími CMT a rovněž SCT hodnotami ve srovnání s obvyklými vlnitými materiály.

 

Použití

 • Promedium S je obzvláště vhodný pro použití u vlnité lepenky pro obaly těžkého zboží k uskladnění, jakož i přepravní obaly těžkého zboží a průmyslových výrobků.

 

Plošná hmotnost

 • od 135 do 175 g/m²

Pevnost za mokra

 • nastavitelná až do 12N

 

Certifikát

 • Promedium S je dle XXXVI doporučení BfR schválen pro kontakt s potravinami a je díky certifikaci FSC® (FSC® C106840) šetrný k životnímu prostředí a zdrojům.
 • Promedium S byl přezkoušen nadací Papiertechnische Stiftung (PTS) München. Přitom byly zvoleny následující parametry:
 • Orientační stanovení hmoty na plochu (mA) na základě DIN EN ISO 536
 • Odolnost proti zborcení (SCT) v příčném směru (CD) dle ISO 9895
 • Odolnost proti plošnému zborcení (CMT) dle DIN EN ISO 7263

Promedium K - rozsah plošné hmotnosti 135 – 175 g/m²

Vysoce kvalitní náhrada polobuničiny pro vyšší hodnoty CMT.

 • Promedium K je vysoce kvalitní náhrada polobuničiny z vysoce kvalitního odolného sběrového papíru.
 • Promedium K je optimálně vhodný pro obaly, u nichž je vyžadována vysoká stohovatelnost a vysoký odolnost proti plošnému zborcení.

 

Použití

 •  Obaly ve skladu a pro transport, které jsou vystaveny vysokým tlakům při stohování a plošném zborcení. Mimoto: stohovací přepravky, obaly náhradních dílů, obaly pro zvláštní klimatické podmínky jako v chladírně, jakož i přepravky na ovoce a zeleninu.

 

Plošná hmotnost

 • 135 g/m²

 

Pevnost za mokra

 • nastavitelná až do 12N

 

Certifikát

 • Promedium K je dle XXXVI doporučení BfR schválen pro kontakt s potravinami a je díky certifikaci FSC® (FSC® C106840) šetrný k životnímu prostředí a zdrojům.
 • Promedium K byl přezkoušen nadací Papiertechnische Stiftung (PTS) München. Přitom byly zvoleny následující parametry:
 • Orientační stanovení hmoty na plochu (mA) na základě DIN EN ISO 536
 • Odolnost proti zborcení (SCT) v příčném směru (CD) dle ISO 9895
 • Odolnost proti plošnému zborcení (CMT) dle DIN EN ISO 7263

Proliner - rozsah plošné hmotnosti 70 – 135 g/m²

„Zelená“ báze pro novou generaci vlnité lepenky

 • Lehký jednovrstvý vysoce odolný testliner 3 v oblasti plošné hmotnosti ≤ 90g/m²
 • Díky vybrané konfiguraci papírenských strojů jsou i přes nízké plošné hmotnosti dobré pevnostní vlastnosti ohledně SCT, CMT a pevnosti v průtlaku.
 • Optimální pro použití v lehkých vlnitých lepenkách a obalech
 • Vsázka surovin, šetřící zdroje a současně optimální pevnostní vlastnosti
 • Celkový pevnostní potenciál se rozvíjí v kombinaci s přizpůsobeným tvarem vln vlnité lepenky (Next Board®).

 

Zvláštní vlastnosti:

 • Promedium a Proliner z linky SLW jsou vyráběny s šetrným přístupem ke zdrojům a snižují zatížení životního prostředí v průměru o 52 % emisí CO₂. Vzhledem k více běžným metrům v roli je docílena také úspora CO₂ při transportu.

 

Použití

 • v lehkých ochranných a nikoliv nosných obalech a podložkách pro potraviny, hygienické a kosmetické výrobky.

 

Certifikát

 • dle XXXVI doporučení BfR schválen pro kontakt s potravinami a je díky certifikaci FSC® (FSC® C106840) šetrný k životnímu prostředí a zdrojům.

 

Promedium - rozsah plošné hmotnosti 70 – 135 g/m²

„Zelená“ báze pro novou generaci vlnité lepenky

 • Lehký, jednovrstvý, odolný vlnitý materiál v rozsahu plošné hmotnosti ≤ 90g/m²
 • Díky vybrané konfiguraci papírenských strojů jsou i přes nízké plošné hmotnosti dobré pevnostní vlastnosti ohledně SCT, CMT a pevnosti v průtlaku.
 • Optimální pro použití v lehkých vlnitých lepenkách a obalech
 • Vsázka surovin, šetřící zdroje a současně optimální pevnostní vlastnosti
 • Celkový pevnostní potenciál se rozvíjí v kombinaci s přizpůsobeným tvarem vln vlnité lepenky (Next Board®).

 

Zvláštní vlastnosti:

 • Promedium a Proliner z linky SLW jsou vyráběny s šetrným přístupem ke zdrojům a snižují zatížení životního prostředí v průměru o 52 % emisí CO₂. Vzhledem k více běžným metrům v roli je docílena také úspora CO₂ při transportu.

 

Použití

 • např. pro použití u mikrovln.

 

Certifikát

 • dle XXXVI doporučení BfR schválen pro kontakt s potravinami a je díky certifikaci FSC® (FSC® C106840) šetrný k životnímu prostředí a zdrojům.

Certifikovaná značková kvalita: Proliner, ProKraft, Promedium, Next Fibre

Nejvyšší kvalita vyžaduje mezinárodně uznané standardy. Nejdůležitější systémy zajištění kvality, ochrany životního prostředí a energetického managementu Progroup ke stažení:

Certifikát systému FSC (Forest Stewardship Council®) pro odpovědné lesní hospodářství naší výroby papíru PM1, PM2 & PM3.

Stáhnout

Komplexní systém ochrany životního prostředí a energetického managementu naší výroby papíru papíren Progroup Paper PM2 a Progroup Paper PM3 dle EMAS.

Stáhnout

Certifikát kvality papíru z hlediska nezávadnosti dle zákona o potravinách.

Stáhnout

Komplexní systém energetického managementu naší výroby papíru papírny Progroup Paper PM1 dle EN ISO 50001.

Stáhnout

Grid 3. Zeile

Naše papírenské stroje

PM1, BURG

Pracovní šířka 6,00 m
Roční produkce 415 tis. t surového papíru pro výrobu vlnité lepenky
Denní produkce 1.350 tLE / Record 1.360 tLE
Specifický výrobní výkon 9 t/h/m
Spektrum plošné hmotnosti 110 - 170 gsm
Konstrukční rychlost 1.500 m/min
Provozní rychlost 1.300 m/min
Uvedení do provozu 2001
Pozemek 236.000 m²
 • Výroba s uzavřeným vodním hospodářstvím.
 • Zaměření na výrobu vysoce odolných surových papírů pro výrobu vlnité lepenky se zlepšenými technickými hodnotami. „Linka K“ s PMS, PMK, PLK a v případě potřeby ProKraft.
 • Díky použití bubnu na zpracování sběrového papíru a následně zařazenému refiner zařízení obzvláště efektivní úprava vlákniny a aktivace pevnostního potenciálu
 • Pokrokové technické vybavení umožňuje ekologické využití zdrojů a energie

PM2, EISENHÜTTENSTADT

Pracovní šířka 10,25 m
Roční produkce 650 tis, t surového papíru pro výrobu vlnité lepenky
Denní produkce 2290 tLE / Record 2688 tLE
Specifický výrobní výkon 10 t/h/m
Spektrum plošné hmotnosti 70 - 130 gsm
Konstrukční rychlost 1.800 m/min
Provozní rychlost 1.700 m/min
Uvedení do provozu 2010
Pozemek 324.000 m²
 • Výroba super-lehkých (SLW), ke zdrojům šetrných a současně vysoce odolných surových papírů pro výrobu vlnité lepenky.
 • Vybrané konfigurace strojů umožňují i přes nízké plošné hmotnosti dobré pevnostní vlastnosti co se týče SCT, CMT a průtlaku
 • Šetrný postup bubnového rozdružování, pro zachování maximálního potenciálu surovin.
 • Zaměření na výrobu lehkých papírů
 • Jediný papírenský stroj v Evropě produkující surové papíry pro výrobu vlnité lepenky od plošné hmotnosti 70 g/m² a > 1 550 m/min.
 • Množství rychlostních rekordů až po 1 740 m/min

PM3, SANDERSDORF-BREHNA

Pracovní šířka 9,20 m
Roční produkce 750 tis. t surového papíru pro výrobu vlnité lepenky
Denní produkce 2.430 t LE
Specifický výrobní výkon > 11 t/h/m
Spektrum plošné hmotnosti 90 - 130 gsm
Konstrukční rychlost 1.700 m/min
Provozní rychlost 1.600 m/min
Uvedení do provozu 2nd half of 2020
Pozemek 450,000 m²
Investiční objem 375 million Euro

Co chtějí zákazníci často vědět - Otázky a odpovědi

Zde jsme pro Vás sestavili odpovědi na nejčastěji kladené otázky k různým tématům výroby papíru a nezávadnosti potravin. Pokud by Vaše záležitost popř. Váš dotaz nebyly zodpovězeny, prosíme Vás o navázání kontaktu.

Které suroviny se při výrobě papíru používají?

 • Netříděný smíšený sběrový papír (může obsahovat časopisy)

 • Tříděný smíšený sběrový papír (může obsahovat časopisy)

 • Sběrový papír z obchodní sítě

 • Nové odřezky vlnité lepenky

 • Použitá Kraft lepenka 1

 • Použitá Kraft lepenka 2

 • Nepoužité pytle z Kraft papíru

 • Nepoužitý Kraft papír

 • Nepoužité, nepovrstvené výrobní odpady z nápojových kartonů

 •  Dlouhovlákenná sulfátová celulóza

Mimo uvedený sortiment nejsou pro výrobu surových papírů pro výrobu vlnité lepenky použity u společnosti Propapier dále uvedené druhy papíru:

 • Časopisy

 • Neprodané časopisy

Která aditiva se v papírech používají?

Nařízení REACH (ES) čís. 1907/2006

 • U sortimentu, vyráběného společností Progroup Paper se jedná o “výrobky” dle nařízení REACH, nepodléhající registrační povinnosti. Jako takzvaný “následně zařazený uživatel” nepodléhají ani naše provozy registrační povinnosti dle nařízení REACH. Můžeme Vás ale ujistit, že v současnosti jsou a v budoucnosti dále budou použity pouze suroviny pomocné a zušlechťující látky látky, které jsou registrované v souladu s nařízením REACH.

 

Biocidy a konzervační prostředky

 • Biocidy a rovněž konzervační prostředky, použité v naší výrobě odpovídají aktuálnímu nařízení (EU) 528/2012 a používají se ke kondicionování vodního hospodářství. K přímému použití v hotovém produktu nedochází. Může být realizováno použití methylisothiazolinonu, přitom ale nejsou prokázány žádné zbytky v produktech (mez prokazatelnosti je 0,5 μg/dm²).

 

Radioaktivní kontaminace

 • Ujišťujeme Vás, že v našem provozu nedochází k žádné radioaktivní kontaminaci.

 

Minerální oleje

 • Ve výrobním procesu Progroup Paper nejsou používány žádné pomocné látky s obsahem minerálních olejů (MOSH / MOAH). Použitím recyklovaných papírů nelze zanesení vyloučit, protože tyto minerální oleje mohou být součástí použitých tiskařských barev.
 • Kvantitativní analýza obsahu minerálních olejů je prováděna v rámci pravidelného “posouzení kvality papíru z hlediska nezávadnosti dle zákona o potravinách” a lze se s ní seznámit v aktuální zprávy z posouzení kvality.

 

Nanočástice / nanotechnologie

 • Nejsou použity žádné nanočástice popř. nanotechnologie.
 • Geneticky modifikované organismy (GMO)
 • Nejsou použity žádné GMO.

 

Další obsažené látky

 • Pro výrobu našich papírů nejsou použita žádná aditiva, obsahující PVC, PVdC, PC, PS, bisfenol A, butylhydroxyanisol, parabeny, FCKW, HKW, PFCA, PFSA, PFASS, FTOH, monoPAPs, diPAPs, S-diPAPs, SCCP, asbest, anthrachinon, ftaláty, latex nebo dimethylfumarát. Použitím surovin nelze zanesení vyloučit, celkově je ale možno je hodnotit jako velmi nízké. Dále se v našem procesu nepoužívá aditivum Bioban P 1485, jakož i živočišné tuky.
 • Během výroby mohou být použita aditiva s obsahem silikonu, které ale v konečném produktu nejsou obsaženy resp. do něj nepřechází.

 

Ostatní

 • K zamezení obchodu s ilegálním dřevem a dřevěnými produktu, dbáme při importu resp. exportu celulózových produktů přes hranice EU na striktní dodržování příslušně platných obchodních a celních zákonů, jako např.:
 • Nařízení EU o dřevě EUTR (European Timber Regulation), Regulation (EU) No 995/2010 of the European Parliament and of the Council
 •  Akční plán EU FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade)
 •  Lacey Act při importu / exportu do USA

Které certifikáty má Progroup Paper?

Naše provozy jsou prokazatelně certifikovány dle následujících nařízení:

 

PM1

 • EnMS DIN EN ISO 50001
 • Certifikát FSC® (FSC-C106840) dle standardu FSC-STD-40-004 verze 2-1 a FSC-STD-40-007 verze 2-0.

 

PM2

 • UMS dle nařízení (ES) čís. 1221/2009 (Nařízení EMAS-III)
 • Certifikát FSC® (FSC-C106924) dle standardu FSC-STD-40-004 verze 2-1 a FSC-STD-40-007 verze 2-0.

 

Existuje pro papíry nezávislé prohlášení o nezávadnosti?

Sortiment, vyráběný Progroup Paper – Promedium, Proliner, Promedium S, Promedium K, Proliner K a Prokraft – lze beze všeho použít pro obaly potravin. Nesmí být přitom v přímém kontaktu se suchými, nemastícími potravinami. Obal suchých, nemastících potravin s velkým povrchem (např.: rýže, nudle, krupice) lze provést dodatečným použitím vhodných vložených obalů. Jakost papíru z hlediska nezávadnosti dle zákona o potravinách je pravidelně kontrolována a aktualizována. Prohlášení nezávadnosti je ve shodě s následujícími dokumenty:

 • Nařízení (ES) čís. 1935/2004 Evropského parlamentu a rady, stav 18.7.2009

 • Směrnice RoHS 2011/65/EU,stav 8.6.2011

 • Zákon o potravinách, spotřebních předmětech a krmivech (LFGB), stav 1.12.2104

 • Německé doporučení XXXVI, stav 1.7.2015

 • Směrnice 94/62/ES o obalech a odpadu z obalů, stav 7.2.2013

 • Model Toxics Legislation, stav prosinec 2008

OSTATNÍ PRODUKTY

Formáty vlnité lepenky na míru.

Společnost Progroup vyrábí formáty vlnité lepenky ve vysoké kvalitě na jedenácti pobočkách v Evropě. K sortimentu produktů patří široký výběr profilů třívrstvé, pětivrstvé nebo sedmivrstvé vlnité lepenky. Formáty, vyráběné na hightech-strojích jsou 100% recyklovatelné.

 

Seznamte se více s formáty vlnité lepenky

 

Výrobky Next Generation

Vysoce odolné surové papíry pro výrobu vlnité lepenky a vlnité lepenky poskytuje společnost Progroup s Next Fibre® a Next Board®. Pomocí investice do nových papírů, nové struktury vlnitých lepenek a nových technologií vyvíjí společnost Progroup ekologické produkty, šetřící zdroje.

Seznamte se více s produkty next generation

 

 
Nahoru