Uzávěrka roku 2022: Společnost Progroup zaznamenala rekordní tržby v náročných podmínkách

Landau, 8.5.2023 – Růstová křivka výrobce surového papíru na výrobu vlnité lepenky a formátů vlnité lepenky směřuje stále strmě vzhůru. Po roce 2021 dosáhla rodinná společnost v roce 2022 opět rekordního obratu.

Dva závody společnosti Progroup v polském Strykówě tvoří jeden z největších výrobních závodů formátů vlnitých lepenek na světě.
Dva závody společnosti Progroup v polském Strykówě tvoří jeden z největších výrobních závodů formátů vlnitých lepenek na světě.

„V roce 2022 dominovaly rostoucí ceny energií, výrazně ochlazené spotřebitelské klima, a tím i oslabená poptávka po obalech a vlnité lepence. Tento vývoj jsme pocítili i my. O to více nás těší, že se nám podařilo ekonomicky zlepšit naše dvě hlavní oblasti podnikání, tedy formáty vlnité lepenky a surový papír na výrobu vlnité lepenky, a zvýšit obrat na přibližně 1,8 miliardy eur“, říká Maximilian Heindl, předseda představenstva společnosti Progroup. To pro společnost Progroup znamená výrazný nárůst obratu o přibližně 30 % ve srovnání s předchozím rokem.

Společnost mimo jiné profitovala ze své elektrárny na energetické využití odpadu v Eisenhüttenstadtu. Elektrárna tepelně využívá tzv. rejekci – tj. zbytkové materiály pocházející z výroby papíru a z průmyslových procesů – a kompletně tak zásobuje tamní papírenský stroj PM2 horkou vodní párou. Mimoto produkuje elektrárna elektrický proud. Množství vyrobené elektřiny odpovídá přibližně 50 % spotřeby provozu PM2. „Vždy jsme investovali v dlouhodobém horizontu a do udržitelných technologií, které nás jako energeticky náročnou společnost činí ještě méně závislými na fosilních palivech. V tak náročné době, jako dnes panuje, tato prozíravost opět vyniká“, říká Heindl. Aby byla společnost Progroup v budoucnu ještě více nezávislá na fosilních palivech, staví od začátku letošního roku další elektrárnu tohoto druhu v Sandersdorfu-Brehně. Díky tomu společnost ušetří přibližně 80 000 tun CO2 ročně. Její uvedení do provozu je naplánováno na konec roku 2025.

Důsledná podpora růstu
Klíčovým faktorem úspěchu je také strategie růstu, kterou rodinný podnik důsledně realizoval i v roce 2022. Nedaleko Petersbergu (poblíž Pirmasensu, Porýní-Falcko) se v současné době staví nejnovější závod společnosti Progroup na výrobu formátů vlnité lepenky PW15. V loňském roce byla slavnostně zahájena výstavba areálu. Společnost koncem dubna uspořádala slavnostní zahájení stavby a očekává se, že výroba bude zahájena v první polovině roku 2024. Nový závod bude součástí udržitelného výrobního parku obalových materiálů, společně s dlouholetým partnerem společnosti Progroup, firmou G&G Preißer: V budoucnu bude společnost Progroup schopna dodávat své formáty vlnité lepenky just in time prostřednictvím přímého spojení do vedlejšího skladu, kde je společnost G&G Preißer dále zpracuje na obaly. Úzké propojení logistických a výrobních procesů obou společností výrazně snižuje emise CO2 a náklady na přepravu.

Posílení pozice na trhu ve střední a východní Evropě
Společnost Progroup také pokračuje v mezinárodní expanzi. Po závodě v Drizzoně staví společnost další závod na výrobu formátů vlnité lepenky, a to závod PW16, v italském Cessaltu (Benátky). Vzniká zde také udržitelný výrobní park obalových materiálů. Výstavba bude zahájena ve druhém čtvrtletí roku 2023.

V polském Strykówě již byla zahájena výroba. Formáty vlnité lepenky sjíždějí z výrobní linky v technologicky vyspělém závodě PW14 od začátku roku. Ročně se zde vyrobí až 200 000 tun formátů vlnité lepenky. Se sousedním závodem PW07 dosahuje nový závod společnosti Progroup výrobní kapacity až 825 milionů metrů čtverečních ročně. Stryków je tak jedním z největších závodů na výrobu vlnité lepenky na světě. Společnost Progroup zde rovněž zavedla model výrobního parku obalových materiálů a prostřednictvím dopravníkového mostu zásobuje sousedního výrobce obalů, společnost Gatner Packaging.

Bezodpadovost a udržitelnost v centru pozornosti
Na tento vývoj navazuje nárůst počtu zaměstnanců: V loňském roce zaznamenala společnost Progroup více než 150 nových nástupů. Na konci roku 2022 tak měla společnost na svých 15 mezinárodních pobočkách více než 1 700 zaměstnanců. „I nadále zachováváme naše dlouhodobé růstové cíle“, zdůrazňuje Heindl své plány. Na přelomu roku převzal předsednictví představenstva od svého otce a zakladatele společnosti Progroup Jürgena Heindla a pokračuje v rozvoji společnosti s ohledem na budoucnost. Zaměřuje se také na problematiku udržitelnosti. „Vědomí ekologické, ekonomické a sociální odpovědnosti pro nás, jako rodinnou firmu, vždy bylo a je součástí našeho sebepojetí. Jako výrobce recyklovatelných výrobků jsme součástí oběhového hospodářství, které šetří zdroje", říká Heindl. „Změna klimatu zároveň ukazuje, že všichni musíme ještě více zvýšit své úsilí. Jedním ze způsobů, jak toho dosahujeme, je budování a důsledný rozvoj našich závodů podle přísné zásady „nulového odpadu“. Vždy s cílem zamezit vzniku odpadu, snížit emise CO2 a šetřit zdroje.“

Po silných číslech v roce 2022 je prognóza společnosti na letošní rok mnohem zdrženlivější. „S největší pravděpodobností se podmínky na trhu v roce 2023 nezlepší“, říká Heindl. „V zásadě však výzvy zvládáme s jistotou, protože se budeme i nadále soustředit na naše silné stránky: Spolehlivost, inovační sílu a tím i technologické prvenství.“

 

O společnosti Progroup        
Společnost Progroup AG, se sídlem v Landau v Německu, je předním výrobcem surového papíru na výrobu vlnité lepenky a vlnité lepenky v Evropě. Od svého založení v roce 1991 ve městě Offenbach/Queich sleduje společnost konsekventní strategii růstu, která je kromě vedoucí pozice v oblasti technologií založená na použití inovativních a k životnímu prostředí ohleduplných výrobních postupů. Společnost Progroup provozuje své výrobní provozy v šesti zemích střední Evropy. Sem aktuálně patří tři papírny, dvanáct závodů na výrobu formátů vlnité lepenky, jedno logistické centrum a jedna tepelná Waste-to-Energy elektrárna. Druhá elektrárna bude brzy postavena ve městě Sandersdorf-Brehna u Lipska. S 1 700 zaměstnanci dosáhl podnik v roce 2022 obratu cca 1,8 miliardy eur.

Kontakt na tiskové oddělení
Dana Walter, podniková komunikace
E-mail: dana.walter@progroup.ag
Mobil: +49 1751690381

 

 

Bernhard Schenk
Senior Communications Manager
E-mail: bernhard.schenk*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@progroup.ag
Mobil: +49 172 315 8796

Nahoru