Úspěšný příběh růstu pokračuje: Společnost Progroup poprvé dosáhla obratu přes jednu miliardu eur

Landau, 12. října 2021 - Na začátku října 2021 dosáhla společnost Progroup poprvé ve své historii obratu přes jednu miliardu eur. Výsledek předchozího roku byl navíc překročen již před koncem roku 2021. Tento úspěch odráží nejen důslednou investiční a růstovou politiku rodinné firmy. Odráží také současný trend zvyšujícího se nakupování online a udržitelného balení.

Maximilian a Jürgen Heindlovi. Důležitou součástí dlouhodobé strategie růstu společnosti Progroup je pečlivě naplánovaná generační obměna, která bude dokončena na přelomu let 2022/2023. Jürgen Heindl poté předá vedení představenstva společnosti Progroup AG svému synovi a místopředsedovi představenstva Maximilianu Heindlovi.
Maximilian a Jürgen Heindlovi. Důležitou součástí dlouhodobé strategie růstu společnosti Progroup je pečlivě naplánovaná generační obměna, která bude dokončena na přelomu let 2022/2023. Jürgen Heindl poté předá vedení představenstva společnosti Progroup AG svému synovi a místopředsedovi představenstva Maximilianu Heindlovi.

„Již od třetího kvartálu 2020 se poptávka po vlnité lepence drží v celoevropském měřítku na extrémně vysokých úrovních. V roce 2021 se tato dynamika ještě více posílila. Tento vývoj pozorujeme na všech trzích," říká Jürgen Heindl, zakladatel a předseda představenstva společnosti Progroup. Zdůrazňuje: „Skutečnost, že se nám podařilo tak spolehlivě realizovat naše cíle navzdory výzvám pandemie koronaviru, je skutečným týmovým úspěchem. Jedině tak jsme byli schopni spolehlivě splnit vysoké požadavky našich zákazníků.“

Aktivující prvky: oblast e-commerce a vyšší úroveň povědomí zákazníků o tématu udržitelnosti
Nejpodstatnějšími aktivujícími prvky tohoto vývoje jsou, kromě neustále se rozvíjejícího konjunkturálního oživení, explodující segment obchodu po internetu a také celkově změněné nákupní chování spotřebitelů. V době, kdy se s cestováním, návštěvami restaurací a podobnými službami nedá počítat na pravidelné bázi, se zvýšila spotřeba baleného zboží oproti ostatním výrobkům.

„Pozorujeme to v mnoha odvětvích - od potravinářství přes elektrospotřebiče a oděvy až po farmaceutické a hygienické výrobky. K tomu se přidává fakt, že stále citelněji narůstá poptávka spotřebitelů a tím i obchodu po konsekventně recyklovatelných materiálech. To znamená, že obaly z vlnité lepenky výrazněji nabývají na významu ve srovnání s jinými výrobky“, říká Heindl.

Další posun mezinárodního růstu
Do budoucna by společnost Progroup ráda pokračovala v růstu, aby měla na trhu trvalý vliv. Na konci srpna 2021 oznámila společnost výstavbu dalšího závodu na výrobu formátů vlnité lepenky v Porýní-Falcku. Společnost investuje do výstavby nového závodu více než 90 milionů eur. S plánovaným zahájením výroby ve druhém čtvrtletí roku 2023 vznikne 60 nových pracovních míst pro vysoce kvalifikované zaměstnance a učně.

I v mezinárodním měřítku se společnost Progroup dále rozrůstá. V polském Strykówě právě vzniká dvanáctý výrobní závod na výrobu formátů vlnité lepenky a tím také celkově třetí továrna společnosti v Polsku. Tak se z provozu ve Strykówě stane pomocí výrobní kapacity 825 miliónů čtverečních metrů jeden z největších výrobních areálů vlnité lepenky na světě.

Nadto jsou ve finálním stádiu plánování také růstové projekty ve Francii a Itálii. Objem investic těchto projektů na další expanzi v národním i mezinárodním měřítku je okolo 300 miliónů eur. Celkem ve spolkové zemi a v zahraničí vznikne přibližně 200 nových, vysoce moderních pracovních pozic.

Pečlivě naplánovaná generační obměna zaručuje stabilitu
Důležitou součástí dlouhodobé strategie růstu společnosti Progroup je pečlivě naplánovaná generační obměna, která bude dokončena na přelomu let 2022/2023. Jürgen Heindl poté předá vedení představenstva společnosti Progroup AG svému synovi a místopředsedovi představenstva Maximilianu Heindlovi. Sám se přesune do dozorčí rady. Maximilian Heindl vidí trend udržitelných obalů jako jasný úkol pro budoucí vývoj:

„Je to důležitý signál pro obalový průmysl a potvrzení naší práce ve společnosti Progroup. Téma udržitelnosti je a zůstává hlavním tématem naší firemní strategie. Uzavřené materiálové cykly jsou jasnými cíli, které si budeme klást i do budoucna. Ve prospěch našich zákazníků a zaměstnanců, ale především ve prospěch budoucích generací."

 

O společnosti Progroup
Společnost Progroup AG, se sídlem v Landau v Porýní-Falci, je předním výrobcem vlnité lepenky a surového papíru na výrobu vlnité lepenky. Od svého založení v roce 1991 ve městě Offenbach/Queich sleduje společnost konsekventní strategii růstu, která je kromě vedoucí pozice v oblasti technologií založená na použití inovativních a k životnímu prostředí ohleduplných výrobních postupů. Společnost Progroup provozuje své výrobní provozy v šesti zemích střední Evropy. Sem aktuálně patří tři papírny, jedenáct závodů na výrobu formátů vlnité lepenky, jedno logistické centrum a jedna elektrárna na alternativní paliva (EBS). S 1 455 zaměstnanci dosáhl podnik v roce 2020 obratu cca 881 miliónů eur.

Kontakt na tiskové oddělení
Martin Wilhelm, Senior Manager Podniková komunikace
E-mail: martin.wilhelm*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@progroup.ag
Mobil: 0173-3680649

 

Nahoru