Společnost Progroup věnuje 50 000 eur obětem povodní v Porýní-Falcku

Landau, 22. července 2021. Přívalové deště a následné záplavy způsobily v rozsáhlých částech Porýní-Falce obrovské škody. Společnost Progroup bere svou odpovědnost jako regionální společnost vážně a věnuje ve prospěch obětí 50 000 eur. Společnost Progroup bere svou odpovědnost jako regionální společnost vážně a věnuje ve prospěch obětí 50 000 eur.

"Jsme zděšeni a hluboce zarmouceni ničivými důsledky této ekologické katastrofy. Práci humanitárních pracovníků a organizací nelze dostatečně ocenit. Od počátku katastrofy neúnavně pomáhají lidem na místě odstraňovat škody, dodávají jim naději a útěchu," říká Jürgen Heindl, zakladatel a generální ředitel společnosti Progroup.

"V této náročné době je důležité držet při sobě. Nyní je pro pomoc obětem nezbytná podpora regionálních aktérů z řad podnikatelů a společnosti. Jako firmě, která je pevně zakořeněná v Porýní-Falcku, je nám blízké a je pro nás samozřejmostí zde přispět," dodává Maximilian Heindl, zastupující předseda představenstva.

Společnost Progroup má své kořeny v regionu Jižní Falcko. Zde před 29 lety začala úspěšná historie růstu s prvním závodem na výrobu vlnité lepenky v Offenbachu a. d. Queich. Být dobrým sousedem lidí v regionu, to je pevnou součástí firemní filozofie. Rodinný podnik klade důraz na to, aby se jednalo a přemýšlelo v dlouhodobém horizontu a udržitelně.

 

O společnosti Progroup
Společnost Progroup AG, se sídlem v Landau v Porýní-Falcku, je předním výrobcem vlnité lepenky a surového papíru na výrobu vlnité lepenky v Evropě. Od svého založení v roce 1991 ve městě Offenbach/Queich sleduje společnost konsekventní strategii růstu, která je kromě vedoucí pozice v oblasti technologií založená na použití inovativních a k životnímu prostředí ohleduplných výrobních postupů. Společnost Progroup provozuje své výrobní provozy v šesti zemích střední Evropy. Sem aktuálně patří tři papírny, jedenáct závodů na výrobu formátů vlnité lepenky, jedno logistické centrum a jedna elektrárna na alternativní paliva (EBS). S 1 455 zaměstnanci dosáhl podnik v roce 2020 obratu cca 881 mil. eur.

Kontakt na tiskové oddělení
Martin Wilhelm, Senior Manager Podniková komunikace
E-mail: martin.wilhelm@progroup.ag
Mobil: 0173-3680649

 

 

 

Bernhard Schenk
Senior Communications Manager
E-mail: bernhard.schenk*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@progroup.ag
Mobil: +49 172 315 8796

Nahoru