Společnost Progroup věnovala 4 000 eur organizaci mládeže Svatý Josef v Landau

Landau, 18. června 2024. Společnost Progroup věnovala 4 000 eur sociálnímu centru pro mládež sv. Josefa v Landau. Jessika Tirandaziová, vedoucí oddělení Office Management společnosti Progroup, včera předala sponzorský šek Gabriele Beckerové, vedoucí mládežnické organizace, a Biance Kellerové, ředitelce školy Jakoba Reebav Landau-Queichheimu. V tomto případě mají být peníze použity na vytvoření dalších příležitostí pro žáky, aby si o přestávkách zacvičili.

Jessika Tirandazi, vedoucí oddělení Office Management společnosti Progroup (vpředu vpravo), předala za přítomnosti učitelů a žáků školy Jakoba Reeba symbolický sponzorský šek vedoucí mládežnické organizace Gabriele Becker (v první řadě čtvrtá zprava), a ředitelce Biance Keller (v zadní řadě uprostřed). Práva k fotografiím: Progroup

V současné době chybí mladým lidem v místě vhodné aktivity o přestávkách. Dětské hřiště v areálu je zchátralé a již delší dobu uzavřené. Dar od společnosti Progroup pomůže pracovníkům střediska mládeže poskytnout dětem a mladým lidem více příležitostí k aktivnímu odpočinku v přírodě. „Pohyb na čerstvém vzduchu trénuje motoriku a zároveň podporuje kreativitu a schopnost řešit problémy. Je skvělé vědět, že můžeme svým darem podpořit projekt na vytvoření nových herních a volnočasových zařízení pro děti a mládež ve škole Jakoba Reeba“, vysvětluje Jessika Tirandaziová. „Při výběru nákupů mohou všichni žáci prostřednictvím svých zástupců v žákovském parlamentu vyjádřit vlastní představy. Všechny požadavky, jako jsou nové fotbalové branky, basketbalové koše, nová auta Kettcars atd., jsou vzaty na vědomí a na konci se o nich demokraticky rozhodne“, vysvětluje Bianka Kellerová.

Jakob-Reeb-Schule je speciální škola zaměřená na sociálně-emoční rozvoj, kterou na různých místech navštěvuje téměř 300 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Děti jsou vyučovány v malotřídkách a mohou být doprovázeny od zápisu do školy až po dosažení odborné zralosti - vždy v kombinaci se vzdělávacím programem nabízeným službami péče o děti a mládež.

Tradice sociální angažovanosti
Společnost Progroup tradičně každý rok pořádá pro zaměstnance tombolu, jejíž výtěžek pak věnuje na dobrou věc. Výtěžek z poslední tomboly v kanceláři skupiny Landau byl velkoryse doplněn rodinným podnikem. Nyní byla předána kulatá částka 4 000 eur.

S mnoha pobočkami v šesti evropských zemích je společnost Progroup nedílnou součástí mnoha regionů a komunit ve střední Evropě. Společnost se vždy vnímá jako „corporate citizen“, jako aktivní člen komunity, který chce místním lidem něco vrátit. Proto je náš závazek k obecnému dobru nedílnou součástí naší firemní filozofie. Podpora dětí a mladých lidí je pro rodinný podnik z Landau obzvláště důležitá.

O středisku mládeže Jugendwerk St. Josef
Jugendwerk St.Josef je poskytovatelem sociální péče pro děti a mládež, odborného vzdělávání a školního vzdělávání, jakož i pomoci při rehabilitaci a zapojení mladých lidí se zdravotním postižením. Hlavními principy jsou křesťanský pohled na člověka a přístup zaměřený na řešení. Pod heslem „Život se daří společně“ podporuje více než 550 zaměstnanců děti, mladé lidi, mladé dospělé a rodiny v rozvoji hodnotné životní perspektivy. Jugendwerk St. Josef je sponzorskou organizací pro čtyři zařízení a dvě školy v Porýní-Falcku.

O společnosti Progroup

Společnost Progroup AG, se sídlem v Landau v Německu, je jedním z předních výrobců vlnité lepenky a surového papíru na výrobu vlnité lepenky v Evropě. Od svého založení v roce 1991 ve městě Offenbach/Queich sleduje společnost konsekventní strategii růstu, která je kromě vedoucí pozice v oblasti technologií založená na použití inovativních a k životnímu prostředí ohleduplných výrobních postupů. Společnost Progroup provozuje své výrobní provozy v šesti zemích střední Evropy. V současné době sem patří tři papírny, dvanáct závodů na výrobu formátů vlnitého papíru, logistická společnost aelektrárna na energetické využití odpadu. Druhá elektrárna bude brzy postavena ve městě Sandersdorf-Brehna u Lipska. S více než 1 720 zaměstnanci dosáhl podnik v roce 2022 obratu cca 1,3 miliardy eur.

Kontakt na tiskové oddělení

Bernhard Schenk
Senior Communications Manager
E-mail: bernhard.schenk*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@progroup.ag
Mobil: +49 172 315 8796

Bernhard Schenk
Senior Communications Manager
E-mail: bernhard.schenk*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@progroup.ag
Mobil: +49 172 315 8796

Nahoru