Společnost Progroup daruje 5 000 Eur svazu na ochranu dětí Kinderschutzbund Landau – SÜW e.V.

Landau, 7. dubna 2022. Společnost Progroup daruje 5 000 Eur svazu na ochranu dětí Kinderschutzbund Landau – SÜW. Maximilian Heindl, zastupující předseda představenstva rodinného podniku, předal symbolický šek Anje Bischoff-Fichtner, zastupující jednatelce svazu na ochranu dětí Kinderschutzbund Landau–SÜW.

„Svaz na ochranu dětí je elementární oporou naší společnosti. Jeho angažovanost ve prospěch těch nejzranitelnějších nelze dostatečně docenit. Jsme rádi, že můžeme přispět k tomu, abychom i v budoucnu mohli zájemcům o pomoc a radu nabídnout potřebnou podporu," říká Heindl.

Anja Bischoff-Fichtner, zastupující jednatelka svazu na ochranu dětí Landau-SÜW, zdůrazňuje význam daru pro jejich práci: „Instituce, jako je Kinderschutzbund, si velmi cení pravidelné podpory, umožňující její dlouhodobou a udržitelnou existenci.. Dar od společnosti Progroup je pro nás velmi důležitým příspěvkem na další podporu traumatizovaných dětí, mladistvých a jejich rodičů v obtížných situacích.“

Příspěvek vychází z tradiční vánoční tomboly pro zaměstnance společnosti Progroup. Společnost zdvojnásobila tržby z předchozích let 2020 a 2021 Proto lze předat zakulacený dar ve výši 5 000 EUR.

Sociální angažovanost je společnosti Progroup velmi blízká. Společnost se proto ráda podílí na veřejném životě, je ochotna vést dialog a angažuje se pro obecné blaho na místní úrovni. A to tím, že financuje projekty, které mají za cíl podporu dětí a mládeže.

 

O společnosti Progroup
Společnost Progroup AG, se sídlem v Landau v Porýní-Falcku, je předním výrobcem vlnité lepenky a surového papíru na výrobu vlnité lepenky v Evropě. Od svého založení v roce 1991 ve městě Offenbach/Queich sleduje společnost konsekventní strategii růstu, která je kromě vedoucí pozice v oblasti technologií založená na použití inovativních a k životnímu prostředí ohleduplných výrobních postupů. Společnost Progroup provozuje své výrobní provozy v šesti zemích střední Evropy. Sem aktuálně patří tři papírny, jedenáct závodů na výrobu formátů vlnité lepenky, jedno logistické centrum a jedna elektrárna na alternativní paliva (EBS). S 1 455 zaměstnanci dosáhl podnik v roce 2020 obratu cca 881 miliónů eur.

Kontakt na tiskové oddělení
Martin Wilhelm, vedení týmu firemní komunikace
E-mail: martin.wilhelm*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@progroup.ag
Mobil: 0173-3680649

 

Nahoru