„Silná hospodářská síla s perspektivním principem nulového odpadu - skutečný přínos pro Braniborsko": Návštěva ministerského předsedy Woidkeho v pobočce společnosti Progroup v Eisenhüttenstadtu

Eisenhüttenstadt, 8.3.2023 - Společnost Progroup ve své braniborské pobočce předvádí, jak se realizuje důsledné oběhové hospodářství. Společnost zde vyrábí nejen mimořádně udržitelný recyklovatelný papír. Díky vlastní elektrárně na výrobu energie z odpadu je výsledkem naprosto bezodpadové hospodářství. To zapůsobilo při jeho návštěvě i na ministerského předsedu Dietmara Woidkeho.

Dietmar Woidke, ministerský předseda spolkové země Braniborsko, Maximilian Heindl, předseda představenstva společnosti Progroup, Detlef Weidlich, vedoucí stavby PM2, Marcus Tolle, ředitel pro veřejné záležitosti a rozvoj podnikání JH Holding (zleva). © Knut Leeder

Z vysoce moderní papírny PM2 je ročně expedováno přibližně 650 000 tun surového papíru na výrobu vlnité lepenky. Jedná se o speciální papíry vyvinuté společností Progroup, tzv. next-fibre produkty. Ty jsou vyráběny výhradně na bázi sběrového papíru bez přídavku primární vlákniny. Ve srovnání s běžnými papíry výrazně lehčí a přitom extrémně odolné, což je materiálová výhoda, která se projevuje například při přepravě a šetří CO2. Po použití je lze zcela recyklovat jako sběrový papír.

„Jako rodinná firma jsme se zavázali budoucím generacím. Proto je naší snahou využívat zdroje zodpovědně," říká Maximilian Heindl, předseda představenstva společnosti Progroup. „To se projevuje jak v našich udržitelných papírech, tak v jejich výrobě." Aby mohla společnost Progroup vyrábět mimořádně šetrně k životnímu prostředí a hospodárně, spoléhá na inovativní high-tech stroje.
Předseda braniborské vlády se o tom přesvědčil na vlastní oči při prohlídce papírny.

Energetická nezávislost díky vlastní elektrárně na výrobu energie z odpadu
Energii pro výrobu papíru dodává z velké části elektrárna Waste-to-Energy. Tepelně recykluje tzv. zmetky - tj. zbytkové materiály, které pocházejí z výroby papíru a průmyslu - a zásobuje tak celý PM2 horkou vodní párou. Mimoto produkuje elektrárna elektrický proud. Množství vyrobené elektřiny odpovídá přibližně 50 % spotřeby provozu PM2. Tím se snižuje spotřeba fosilních paliv, a tím výrazně i emise CO2.

„V současné situaci, kdy se potýkáme s rostoucími náklady na energii a debatami o předčasném ukončení těžby uhlí, je to opět zřejmé: Potřebujeme rychle najít udržitelná řešení, která nás učiní energeticky nezávislými a která nás zároveň posunou vpřed, pokud jde o změnu klimatu," řekl Woidke. „Díky perspektivnímu principu nulového odpadu zde společnost Progroup k tomu významně přispívá."

Společnost je zastoupena papírnou PM2 v Eisenhüttenstadtu již od roku 2010. O rok později byla uvedena do provozu elektrárna. Na oba projekty bylo vynaloženo celkem 750 milionů eur a společnost vytvořila přibližně 200 moderních pracovních míst. „To ze společnosti Progroup činí silnou ekonomickou sílu," řekl, "a znamená velký přínos pro region.“

Aby společnost Progroup ještě více podpořila myšlenku recyklace a neustále snižovala spotřebu fosilních paliv, přenáší již nyní princip nulového odpadu, který se osvědčil v Braniborsku, do další lokality: V papírně PM3 v Sandersdorfu-Brehně právě začíná výstavba další elektrárny. Do roku 2045 bude společnost zcela neutrální z hlediska emisí CO2.

 

O společnosti Progroup
Společnost Progroup AG, se sídlem v Landau v Německu, je předním výrobcem surového papíru na výrobu vlnité lepenky a vlnité lepenky v Evropě. Od svého založení v roce 1991 ve městě Offenbach/Queich sleduje společnost konsekventní strategii růstu, která je kromě vedoucí pozice v oblasti technologií založená na použití inovativních a k životnímu prostředí ohleduplných výrobních postupů. Společnost Progroup provozuje své výrobní provozy v šesti zemích střední Evropy. Sem aktuálně patří tři papírny, dvanáct závodů na výrobu formátů vlnité lepenky, jedno logistické centrum a jedna tepelná Waste-to-Energy elektrárna. S 1 554 zaměstnanci dosáhl podnik v roce 2021 obratu cca 1,3 miliardy eur.

Kontakt na tiskové oddělení
Dana Walter, podniková komunikace
E-mail: dana.walter@progroup.ag
Mobil: +49 1751690381

Bernhard Schenk
Senior Communications Manager
E-mail: bernhard.schenk*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@progroup.ag
Mobil: +49 172 315 8796

Nahoru