Ministr hospodářství Sven Schulze: „Pobočka společnosti Progroup Sandersdorf-Brehna - jedna z vlajkových lodí papírenského průmyslu“

Sandersdorf-Brehna, 23.8.2022 - Ministr hospodářství Sven Schulze si během své návštěvy společnosti Progroup v Sandersdorf-Brehně osobně prohlédl nejmodernější papírnu PM3 a vyměnil si názory se zastupujícím předsedou představenstva Maximilianem Heindlem, týkající se plánů výstavby nové tepelné elektrárny a elektrárny v tomto závodě. Jeden z nejdůležitějších bodů programu: současná energetická situace.

Ministr hospodářství Sven Schulze s Maximilianem Heindlem, místopředsedou představenstva společnosti Progroup, a Philliposem Vrizasem, vedoucím stavby (zleva).
Ministr hospodářství Sven Schulze s Maximilianem Heindlem, místopředsedou představenstva společnosti Progroup, a Philliposem Vrizasem, vedoucím stavby (zleva). Foto (c) Jens Schlüter

„Současná situace je drastickou připomínkou toho, jak silně jsme v Německu stále závislí na fosilních palivech. My, jako společnost Progroup tuto závislost neustále snižujeme," říká Heindl. Jak, to při společné prohlídce papírny PM3 vysvětlil Svenu Schulzemu, ministru hospodářství, cestovního ruchu, zemědělství a lesnictví Saska-Anhaltska.

Společnost Progroup již využívá recirkulační zařízení na úpravu vody k výrobě bioplynu, který pokrývá 10 % energetické potřeby. Společnost také investovala více než 100 milionů eur do nejmodernějších technologií pro výrobu, která maximálně šetří zdroje. Za účelem dalšího zlepšení ekologické bilance plánuje výrobce surového papíru pro výrobu vlnité lepenky a formátů vlnité lepenky koncem roku zahájit výstavbu nové tepelné elektrárny v Sandersdorf-Brehně. Od konce roku 2025 bude papírnu zásobovat elektřinou a teplem. Z toho by mohly těžit i domácnosti v okolí, které by mohly být zásobovány ekologickým dálkovým vytápěním. Sandersdorf-Brehna bude po elektrárně v závodě v Eisenhüttenstadtu druhou tepelnou elektrárnou společnosti Progroup.

Příspěvek k energetické nezávislosti

„Papírenský průmysl v Sasku-Anhaltsku je na prvním místě v Evropě. Závod společnosti Progroup v Sandersdorf-Brehně je jednou z vlajkových lodí tohoto odvětví. V posledních letech společnost investovala do nejmodernějších výrobních technologií s podporou dotací spolkové země Sasko-Anhaltsko. Nová výstavba elektrárny je dalším krokem k úspornému a nezávislému zásobování energií. Z takovýchto projektů, zaměřených na budoucnost těží i Sasko-Anhaltsko jako podnikatelská lokalita.“

Společnost Progroup má tradičně úzké vazby na Sasko-Anhaltsko: Již v roce 1998 postavila rodinná firma v Burgu závod na výrobu formátů vlnité lepenky. O tři roky později byla uvedena do provozu první papírna PM1 - rovněž ve městě Burg. Po až podezřele rekordní době výstavby a montáže pouhých 18 měsíců uvádí společnost Progroup do provozu novou hightech-papírnu PM3 v Sandersdorf-Brehna. Společnost Progroup již v této spolkové zemi investovala přibližně jednu miliardu eur a v současnosti je zde největším jednotlivým investorem. Společnost zaměstnává v Sasku-Anhaltsku více než 450 pracovníků. Díky nové elektrárně vznikne dalších 35 pracovních míst. „Zde jsme položili základy našeho podnikatelského rozvoje," říká Heindl. „A právě zde chceme pokračovat v naší úspěšné historii."

 

O společnosti Progroup

Společnost Progroup AG, se sídlem v Landau v Porýní-Falci, je předním výrobcem vlnité lepenky a surového papíru na výrobu vlnité lepenky v Evropě. Od svého založení v roce 1991 ve městě Offenbach/Queich sleduje společnost konsekventní strategii růstu, která je kromě vedoucí pozice v oblasti technologií založená na použití inovativních a k životnímu prostředí ohleduplných výrobních postupů. Společnost Progroup provozuje své výrobní provozy v šesti zemích střední Evropy. Sem aktuálně patří tři papírny, jedenáct závodů na výrobu formátů vlnité lepenky, jedno logistické centrum a jedna tepelná elektrárna. S 1 554 zaměstnanci dosáhl podnik v roce 2021 obratu cca 1,3 miliardy eur.

Kontakt na tiskové oddělení
Martin Wilhelm, vedení týmu firemní komunikace
E-mail: martin.wilhelm@progroup.ag
Mobil: 0173-3680649

 

 

Nahoru