Medaile spolkové země Porýní-Falcko za hospodářskou činnost: Slavnost zemského okresu Südliche Weinstraße pro zakladatele společnosti Progroup Jürgena Heindla

Landau, 20. září 2021 - Již v květnu 2021 obdržel zakladatel a předseda představenstva společnosti Progroup Jürgen Heindl z rukou zemského ministra hospodářství, dopravy, zemědělství a vinařství Dr. Volkera Wissinga za své vynikající podnikatelské úspěchy hospodářskou medaili Porýní-Falcka. Vzhledem k platným protipandemickým předpisům se vyznamenání konalo ve velmi úzkém kruhu. Nyní vyslovili Dietmar Seefeldt (okresní hejtman okresu Südliche Weinstraße) a Thomas Hirsch (starosta města Landau) u příležitosti této mimořádné pocty pozvání na opožděnou slavnostní ceremonii v okresním domě Südliche Weinstraße.

Zleva doprava: starosta Thomas Hirsch (město Landau), Jürgen Heindl (předseda představenstva Progroup AG), Maximilian Heindl (místopředseda představenstva Progroup AG), Pia Werling (radní obce Offenbach), okresní hejtman Dietmar Seefeldt (okres SÜW), okresní hejtman Dr. Fritz Brechtel (okres Germersheim).

V roce 1992 spustil Jürgen Heindl ve městě Offenbach a. d. Queich výrobu vlnité lepenky společnosti Progroup. Od té doby tato rodinná firma úspěšně realizuje svou ambiciózní strategii růstu. Dnes společnost Progroup provozuje tři papírny, jedenáct závodů na výrobu formátů vlnité lepenky, vlastní logistickou společnost a elektrárnu na alternativní paliva v celkem šesti zemích střední Evropy.

"Jürgen Heindl se mimořádně zasloužil o hospodářství v regionu Jižní Falcko. Jako málokterý jiný je symbolem našich inovativních malých a středních podniků a ukazuje, že budoucnost se v Porýní-Falcku tvoří udržitelným způsobem. Jako zemský rada regionu Südliche Weinstraße jsem obzvláště hrdý na to, že evropský úspěch společnosti Progroup začal právě zde, ve Falcku," říká zemský rada Dietmar Seefeldt.

Dlouhodobá vazba na region Jižní Falcko
Jürgen Heindl se cítí být hluboce spjat s touto zemí a regionem kolem Landau a Offenbachu a. d. Queich: "Tady začal příběh společnosti Progroup a naše cesta ‚z Falce do světa‘. I když se s našimi závody rozrůstáme po celé Evropě, je pro nás stále obzvlášť důležité posilovat náš domovský region."

V roce 2019 společnost v Offenbachu zainvestovala společně se svým zákazníkem, společností K2, zhruba 17 miliónů eur do modernizace pobočky a ukázala tak svou dlouhodobou orientaci na tento region. V roce 2020 byl již celkem podruhé zvětšen Group Office v Landau. Díky tomuto rozšíření vytvořila společnost 250 vysoce moderních pracovních míst.

Úspěšný příběh růstu pokračuje
Na konci srpna 2021 oznámila společnost Progroup výstavbu dalšího závodu na výrobu formátů vlnité lepenky mezi městy Petersberg a Höheischweiler. Společnost investuje do výstavby nového závodu více než 90 milionů eur. "Touto investicí chceme přispět k hospodářskému rozvoji Falcka a vrátit tak regionu něco zpět," říká Heindl.

S plánovaným zahájením výroby ve druhém čtvrtletí roku 2023 vznikne 60 nových pracovních míst pro vysoce kvalifikované zaměstnance a učně. „Během procesu přípravy plánu rozvoje jsme získali velkou podporu od sdružení obcí Thaleischweiler/Wallhalben a obou obcí Petersberg a Höheischweiler; za to jsme velmi vděční,“ zdůrazňuje zakladatel společnosti nepřetržitou podporu místních politických subjektů.

I v mezinárodním měřítku se společnost Progroup dále rozrůstá. V polském Strykówě právě vzniká dvanáctý výrobní závod formátů vlnité lepenky a tím také celkově třetí továrna společnosti v Polsku. Tak se z provozu ve Strykówě stane pomocí výrobní kapacity 825 miliónů čtverečních metrů jeden z největších výrobních areálů vlnité lepenky na světě.

Nadto jsou ve finálním stádiu plánování také růstové projekty ve Francii a Itálii. Objem investic těchto projektů na další expanzi v národním i mezinárodním měřítku je okolo 300 miliónů eur. Celkem ve spolkové zemi a v zahraničí vznikne přibližně 200 nových, vysoce moderních pracovních pozic. „Díky tomuto navýšení kapacit můžeme svým zákazníkům i do budoucna garantovat obvyklou vysokou úroveň spolehlivosti dodávek a kvality našich výrobků a společně tak se svými obchodními partnery můžeme organicky dále růst“, zdůrazňuje Jürgen Heindl význam své dlouhodobě založené strategie růstu.

Dobrý soused: Regionální angažmá společnosti Progroup
Kromě svého podnikatelského působení se Jürgen Heindl v regionu silně angažuje i v sociální sféře. A to především tím, že se společností Progorup financuje projekty, které mají za cíl podporu dětí a mládeže. Je to například v oblasti vzdělávání, nebo také sportu nebo například cílenou podporou znevýhodněných dětí a mládeže.

 

O společnosti Progroup
Společnost Progroup AG, se sídlem v Landau v Porýní-Falcku, je předním výrobcem vlnité lepenky a surového papíru na výrobu vlnité lepenky v Evropě. Od svého založení v roce 1991 ve městě Offenbach/Queich sleduje společnost konsekventní strategii růstu, která je kromě vedoucí pozice v oblasti technologií založená na použití inovativních a k životnímu prostředí ohleduplných výrobních postupů. Společnost Progroup provozuje své výrobní provozy v šesti zemích střední Evropy. Sem aktuálně patří tři papírny, jedenáct závodů na výrobu formátů vlnité lepenky, jedno logistické centrum a jedna elektrárna na alternativní paliva (EBS). S 1 455 zaměstnanci dosáhl podnik v roce 2020 obratu cca 881 mil. eur.

Kontakt na tiskové oddělení
Martin Wilhelm, Senior Manager Podniková komunikace
E-mail: martin.wilhelm@progroup.ag
Mobil: 0173-3680649

 

 

 

Bernhard Schenk
Senior Communications Manager
E-mail: bernhard.schenk*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@progroup.ag
Mobil: +49 172 315 8796

Nahoru