Čistá energie šetřící zdroje: Společnost Progroup plánuje elektrárnu na náhradní paliva v Sandersdorfu-Brehně

Sandersdorf-Brehna, 7. října 2021 - Udržitelné hospodaření ve prospěch budoucích generací je ústřední součástí strategie společnosti Progroup. Rodinný podnik proto plánuje výstavbu nejmodernější elektrárny na náhradní paliva v bezprostřední blízkosti vysoce moderní papírny PM3. Ta v budoucnu převezme velkou část dodávky procesního tepla a elektrické energie pro závod PM3. K tomuto účelu budou tepelně využity zbytkové suroviny z vlastní výroby a z regionu. To ušetří cenné fosilní zdroje. Do projektu plynou investice ve výši přibližně 135 milionů Eur. Zahájení výstavby tepelné elektrárny je plánováno na konec roku 2022. Uvedení do provozu má být realizováno ke konci roku 2025.

Papírna PM3 společnosti Progroup v Sandersdorfu-Brehně disponuje jedním z nejmodernějších a nejvýkonnějších papírenských strojů světa. Do nejmodernějších technologií na ochranu životního prostředí bylo v areálu investováno již více než 100 milionů Eur. Tím se snížila spotřeba čisté vody ve výrobním procesu o 80 %. Výroba papíru v Sandersdorfu-Brehně je již součástí udržitelného oběhového hospodářství: Surový papír pro výrobu vlnité lepenky se vyrábí ze 100 % sběrového papíru s co nejnižší spotřebou zdrojů. Ten se po použití vrací do cyklu jako sběrový papír.

Elektrárna na náhradní paliva jako další vývojový krok směrem k neutralitě CO2
„Jako rodinný podnik považujeme za součást naší filozofie myslet a jednat dlouhodobě a udržitelně. Změna klimatu je realitou a my bereme svou roli velmi vážně," zdůrazňuje Maximilian Heindl, zastupující předseda představenstva společnosti Progroup. „Výstavbou tepelné elektrárny pro naši papírnu v Sandersdorfu-Brehně jsme dosáhli dalšího důležitého milníku na cestě ke zcela uzavřeným materiálovým cyklům ve smyslu CO2 neutrálního oběhového hospodářství."

Poté, co je papírenský stroj PM2 v Eisenhüttenstadtu již zásobován elektřinou a teplem z vlastní elektrárny, získává nyní vlastní trvale udržitelnou energii také stroj PM3. Zde se tepelně využívají cizorodé látky obsažené ve sběrovém papíru a zbytkové materiály, vznikající při výrobě. Tím se snižuje spotřeba fosilních paliv, a tím i emise CO2.

Již dnes papírna díky nejmodernější technologii ušetří 170 000 tun CO2 ročně. Díky nové kogenerační jednotce přibude od konce roku 2025 dalších 80 000 tun, takže celkem lze na místě ušetřit 250 000 tun CO2 ročně.

Kromě toho je účinnost elektrárny na náhradní paliva obzvláště vysoká díky velmi účinnému systému kogenerace. To znamená, že se zbytkové materiály přeměňují na elektřinu a teplo mnohem účinněji než v běžných elektrárnách.

 

O společnosti Progroup
Společnost Progroup AG, se sídlem v Landau v Porýní-Falci, je předním výrobcem vlnité lepenky a surového papíru na výrobu vlnité lepenky v Evropě. Od svého založení v roce 1991 ve městě Offenbach/Queich sleduje společnost konsekventní strategii růstu, která je kromě vedoucí pozice v oblasti technologií založená na použití inovativních a k životnímu prostředí ohleduplných výrobních postupů. Společnost Progroup provozuje své výrobní provozy v šesti zemích střední Evropy. Sem aktuálně patří tři papírny, jedenáct závodů na výrobu formátů vlnité lepenky, jedno logistické centrum a jedna elektrárna na alternativní paliva (EBS). S 1 455 zaměstnanci dosáhl podnik v roce 2020 obratu cca 881 mil. Eur.

Kontakt na tiskové oddělení
Martin Wilhelm, Senior Manager Podniková komunikace
E-mail: martin.wilhelm*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@progroup.ag
Mobil: 0173-3680649

 

 

Bernhard Schenk
Senior Communications Manager
E-mail: bernhard.schenk*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@progroup.ag
Mobil: +49 172 315 8796

Nahoru