25 let závodu na výrobu formátů vlnité lepenky v Burgu - společnost Progroup slaví jubileum

Burg, 25.9.2023 - Září 1998 sjely z výrobní linky v závodě na výrobu formátů vlnité lepenky v Burgu první formáty. Jedná se o třetí závod společnosti. Díky motivovanému týmu a inovativní technologii se závod na výrobu formátů vlnité lepenky PW03 rychle stává jedním z nejúspěšnějších závodů v celé Evropě.

Před 25 lety byl zahájen provoz závodu na výrobu formátů vlnité lepenky PW03 ve městě Burg. Zdroj obrazového materiálu: Progroup
Před 25 lety byl zahájen provoz závodu na výrobu formátů vlnité lepenky PW03 ve městě Burg. Zdroj obrazového materiálu: Progroup

Stroj na výrobu vlnité lepenky, který má šířku 2,80 m, dosahuje pracovní rychlosti 350 metrů za minutu a vytváří tak roční kapacitu 130 000 tun - což byla před 25 lety technická novinka. A tato pobočka představuje další novinku: Burg je rodištěm výrobních parků obalových materiálů společnosti Progroup. Poprvé se zde v bezprostřední blízkosti PW03 usadil jeden ze zákazníků rodinného podniku. Společnost Progroup vyrábí formáty vlnité lepenky a dodává je tunelem do vedlejšího závodu, kde se dále zpracovávají na obaly. Úzká integrace logistických a výrobních procesů obou společností nejen zkracuje dodací lhůty, ale také výrazně snižuje emise CO2 a náklady na přepravu - na obou stranách. Společnost Progroup uplatňuje tento obchodní model dnes na většině svých poboček výroby vlnité lepenky, vždy v blízkosti velkých, dlouhodobých zákazníků.

„Náš závod na výrobu formátů vlnité lepenky PW03 je pro nás od počátku důležitým výrobním místem“, říká Maximilian Heindl, předseda představenstva společnosti Progroup. „Za posledních 25 let jsme zde zažili mnoho věcí a postupně se rozvíjeli. Na tento úspěšný příběh se díváme s hrdostí - a společně v něm pokračujeme. Díky a s našimi kolegy. Protože náš závazek k inovacím, vedoucí pozici v oblasti technologií a udržitelnosti je neochvějný.“ Abychom tento milník společně oslavili, uspořádali jsme velkou jubilejní oslavu pro všechny zaměstnance závodu a jejich rodiny.

Burg: strategicky důležitá lokalita
Ve městě Burg společnost Progroup nepůsobí pouze se závodem na výrobu formátů vlnité lepenky. V roce 2001 zde rodinný podnik uvedl do provozu svůj první papírenský stroj, aby mohl sám vyrábět surový papír na výrobu formátů vlnité lepenky - a tím se stal nezávislejším na kolísavém trhu s papírem. V té době to byl nejrychlejší stroj na světě na výrobu papíru typu liner. O rok později, rovněž v Burgu, zahajuje činnost vlastní logistická společnost. Od té doby zajišťuje logistiku mezi papírnami, závody na výrobu formátů vlnité lepenky a zákazníky společnosti Progroup. „Burg je pro nás fundamentální součástí podnikatelského rozvoje“, říká Heindl. „Cítíme se s tímto místem úzce spjati, stejně tak dnes, jako tomu bylo i v minulosti, a proto zde vidíme i svou budoucnost.“

 

O společnosti Progroup        
Společnost Progroup AG, se sídlem v Landau v Německu, je předním výrobcem surového papíru na výrobu vlnité lepenky a vlnité lepenky v Evropě. Od svého založení v roce 1991 ve městě Offenbach/Queich sleduje společnost konsekventní strategii růstu, která je kromě vedoucí pozice v oblasti technologií založená na použití inovativních a k životnímu prostředí ohleduplných výrobních postupů. Společnost Progroup provozuje své výrobní provozy v šesti zemích střední Evropy. Sem aktuálně patří tři papírny, dvanáct závodů na výrobu formátů vlnité lepenky, jedno logistické centrum a jedna tepelná Waste-to-Energy elektrárna. Druhá elektrárna bude brzy postavena ve městě Sandersdorf-Brehna u Lipska. S 1 700 zaměstnanci dosáhl podnik v roce 2022 obratu cca 1,8 miliardy eur.

Kontakt na tiskové oddělení
Dana Walter, podniková komunikace
E-mail: dana.walter@progroup.ag
Mobil: +49 1751690381

 

 

Bernhard Schenk
Senior Communications Manager
E-mail: bernhard.schenk*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@progroup.ag
Mobil: +49 172 315 8796

Nahoru