Zakladatel společnosti Progroup, Jürgen Heindl, obdrží medaili spolkové země Porýní-Falcka za činnost v oblasti průmyslu

+++ Medaile oceňuje Heindlovy vynikající zásluhy v oblasti rýnsko-falckého hospodářství
+++ Slavnostní ocenění zemským ministrem hospodářství, Dr. Volkerem Wissingem
+++ Dlouhodobé vazby na oblast Porýní-Falcka


Landau, 11. května 2021 – zakladatel a předseda představenstva společnosti Progroup Jürgen Heindl je oceněn medailí spolkové země Porýní-Falcko za činnost v oblasti hospodářství za své vynikající podnikatelské aktivity. Ocenění mu udělí Dr. Volker Wissing, zemský ministr hospodářství, dopravy, zemědělství a vinařství. Před 29 lety spustil Heindl ve městě Offenbach a. d. Queich výrobu vlnité lepenky společnosti Progroup. Od té doby tato rodinná firma úspěšně realizuje svou ambiciózní strategii růstu. Dnes společnost Progroup provozuje tři papírny, jedenáct závodů na výrobu formátů vlnité lepenky, vlastní logistickou společnost a elektrárnu na alternativní paliva v celkem šesti zemích střední Evropy.

Zakladatel a předseda představenstva společnosti Progroup Jürgen Heindl je vyznamenán hospodářskou medailí spolkové země Porýní-Falc. Cenu předává Dr. Volker Wissing, státní ministr hospodářství, dopravy, zemědělství a vinařství. Foto: Iversen

„Jürgen Heindl je jednou z významných osobností silného průmyslu spolkové země Porýní-Falcko. Se svou společností Progroup začal psát již brzy svou historii plnou úspěchů, ke které se těžko hledá srovnání. Díky pionýrskému duchu a širokému rozhledu položil obdivuhodné základy pro budoucí úspěchy své společnosti a konkurenceschopnost celé spolkové země“, oceňuje Wissing Heindlovy zásluhy.

Jürgen Heindl cítí se spolkovou zemí a s regionem silné pouto: „V Porýní-Falcku se sází na podporu moderních technologií, aby se dále posouvaly moderní trendy. Tady se sdílí filozofie společnosti Progroup, že se velkých cílů dá dosáhnout jedině společně, za pomoci velké dávky nadšení a s vášní pro inovace.“

Dlouhodobé vazby na oblast Porýní-Falcka
Společnost Progroup se koncentruje nejen na mezinárodní růst, ale zároveň také věnuje velkou pozornost spolkové zemi Porýní-Falcko. V roce 2019 společnost v Offenbachu zainvestovala společně se svým zákazníkem, společností K2, dalších zhruba 17 miliónů eur do modernizace pobočky a ukázala tak svou dlouhodobou orientaci na tento region. V roce 2020 byla již celkem podruhé zvětšena Group Office v Landau. Společnost zde tak svým rozšířením ze zhruba 1 900 čtverečních metrů na plochu celkem 6 550 metrů vytvořila celkem 250 vysoce moderních pracovních pozic.

Heindl bude na bázi kvalitního zázemí spolkové země Porýní-Falcko i nadále aktivně přispívat k dalšímu rozvoji megatrendu digitalizace a Průmyslu 4.0. I v budoucnosti plánuje společnost Progroup svůj udržitelný růst v regionu jižního Falcka. Heindl si je naprosto jist: „Jsem přesvědčen o tom, že v krátkodobém horizontu budeme úspěšně realizovat další projekty na podporu růstu společnosti Progroup v Porýní-Falcku. Zůstáváme tak i nadále silným a spolehlivým partnerem našich zákazníků a posilujeme Porýní-Falcko jakožto oblast silného průmyslu.“

Úspěšný příběh růstu pokračuje
I v mezinárodním měřítku se společnost Progroup dále rozrůstá. V polském Strykówě právě vzniká dvanáctý výrobní závod formátů vlnité lepenky a tím také celkově třetí továrna společnosti v Polsku. Tak se z provozu ve Strykówě stane pomocí výrobní kapacity 825 miliónů čtverečních metrů jeden z největších výrobních areálů vlnité lepenky na světě.

Nadto jsou ve finálním stádiu plánování také růstové projekty ve Francii a Itálii. Objem investic těchto projektů na další expanzi v národním i mezinárodním měřítku je okolo 300 miliónů eur. Celkem ve spolkové zemi a v zahraničí vznikne přibližně 200 nových, vysoce moderních pracovních pozic. „Díky tomuto navýšení kapacit můžeme svým zákazníkům i do budoucna garantovat obvyklou vysokou úroveň spolehlivosti dodávek a kvality našich výrobků a společně tak se svými obchodními partnery můžeme organicky dále růst“, zdůrazňuje Jürgen Heindl význam své dlouhodobě založené strategie růstu.     

Dobrý soused: Regionální angažmá společnosti Progroup
Kromě svého podnikatelského působení se Jürgen Heindl v regionu silně angažuje i v sociální sféře. A to především tím, že se společností Progorup financuje projekty, které mají za cíl podporu dětí a mládeže. Je to například v oblasti vzdělávání, nebo také sportu nebo například cílenou podporou znevýhodněných dětí a mládeže.

 

O společnosti Progroup
Společnost Progroup AG, se sídlem v Landau v Porýní-Falci, je předním výrobcem vlnité lepenky a surového papíru na výrobu vlnité lepenky. Od svého založení v roce 1991 ve městě Offenbach/Queich sleduje společnost konsekventní strategii růstu, která je kromě vedoucí pozice v oblasti technologií založená na použití inovativních a k životnímu prostředí ohleduplných výrobních postupů. Společnost Progroup provozuje své výrobní provozy v šesti zemích střední Evropy. Sem aktuálně patří tři papírny, jedenáct závodů na výrobu formátů vlnité lepenky, jedno logistické centrum a jedna elektrárna na alternativní paliva (EBS). S 1 455 zaměstnanci dosáhl podnik v roce 2020 obratu cca 881 mil. Euro.

Kontakt na tiskové oddělení
Martin Wilhelm, Senior Manager Podniková komunikace
E-mail: martin.wilhelm*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@progroup.ag
Mobil: 00 49 173-3680649

 

 

Bernhard Schenk
Senior Communications Manager
E-mail: bernhard.schenk*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@progroup.ag
Mobil: +49 172 315 8796

Nahoru