Vytváření kapacit pro nové růstové projekty: Společnost Progroup a její partner Packners ukončí spolupráci na konci platnosti smlouvy v roce 2024.

Schüttorf, 08.02.2022. Společnost Progroup je jedním z předních výrobců vlnitého papíru a vlnité lepenky v Evropě. V Schüttorfu provozuje rodinný podnik od roku 2005 závod na výrobu formátů vlnité lepenky PW05, který byl v roce 2010 společně s Packners GmbH rozšířen na výrobní park obalových materiálů. Spolupráce mezi oběma společnostmi skončí v roce 2024 po 15 letech v souladu se smlouvou.

Vytváření kapacit pro nové růstové projekty a spolupráci
„Díky úzké spolupráci se společností Progroup jsme mohli zvýšit naši konkurenceschopnost, zkrátit dodací lhůty našich obalů a mnohem pružněji reagovat na požadavky zákazníků. Díky tomu jsme nedávno dosáhli objemu prodeje více než 135 milionů m² vlnité lepenky ročně,“ říká Frank Gausepohl, jednatel společnosti Packners GmbH. Tím dosáhla výrobní kapacita závodu v Schüttorfu téměř svých strukturálních a technických limitů pro společnost Packners.

„Důležitou součástí našeho úspěchu byl a je růst na úrovni našich partnerů. K tomu patří i rozpoznání správného okamžiku pro prolomení nové cesty, pokud jde o další ambiciózní plány růstu. To může znamenat i vědomé ukončení úspěšné spolupráce“, říká zakladatel a předseda představenstva společnosti Progroup Jürgen Heindl.

Oba dlouholetí partneři, společnosti Progroup a Packners, se proto dohodli, že neprodlouží dohodu o spolupráci, která stále platí do roku 2024. Tím se vytvoří kapacity pro realizaci nových růstových projektů a spolupráce.

Společnost Progroup pokračuje ve svém úspěšném příběhu na pobočce v Schüttorfu
Společnost Progroup bude i v budoucnu pokračovat v rozvoji výrobního parku obalových materiálů v Schüttorfu. Společnost přitom nadále spoléhá na dlouhodobou spolupráci s nezávislými středně velkými výrobci obalů. V úspěšném obchodním modelu výrobních parků obalových materiálů jsou výrobní a IT systémy dvou ekonomicky nezávislých společností úzce propojeny, což výrazně zvyšuje flexibilitu a efektivitu.

 

O společnosti Progroup
Společnost Progroup AG, se sídlem v Landau v Porýní-Falci, je předním výrobcem vlnité lepenky a surového papíru na výrobu vlnité lepenky v Evropě. Od svého založení v roce 1991 ve městě Offenbach/Queich sleduje společnost konsekventní strategii růstu, která je kromě vedoucí pozice v oblasti technologií založená na použití inovativních a k životnímu prostředí ohleduplných výrobních postupů. Společnost Progroup provozuje své výrobní provozy v šesti zemích střední Evropy. Sem aktuálně patří tři papírny, jedenáct závodů na výrobu formátů vlnité lepenky, jedno logistické centrum a jedna elektrárna na alternativní paliva (EBS). S 1 455 zaměstnanci dosáhl podnik v roce 2020 obratu cca 881 miliónů eur.

Kontakt na tiskové oddělení
Martin Wilhelm, Senior Manager Podniková komunikace
E-mail: martin.wilhelm*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@progroup.ag
Mobil: 0173-3680649

Bernhard Schenk
Senior Communications Manager
E-mail: bernhard.schenk*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@progroup.ag
Mobil: +49 172 315 8796

Nahoru