Silný signál pro Horní Falcko jako průmyslovou lokalitu: Robert Habeck navštívil obalový park v Plößbergu

Plößberg, 28.7.2022 - Spolkový ministr hospodářství a ochrany klimatu navštívil v Plößbergu závod na výrobu formátů vlnité lepenky PW09 společnosti Progroup a přidružený partnerský obalový park společnosti Liebensteiner Kartonagenwerk GmbH. Využil příležitosti, aby se osobně seznámil s udržitelným obchodním modelem obalového parku.

Spolkový ministr hospodářství Dr. Robert Habeck (vlevo) s místopředsedou představenstva společnosti Progroup Maximilianem Heindlem (vpravo)
Spolkový ministr hospodářství Dr. Robert Habeck (vlevo) s místopředsedou představenstva společnosti Progroup Maximilianem Heindlem (vpravo)

„Obalový průmysl má zásadní význam pro fungování národního hospodářství. Bez papíru nejsou obaly a bez obalů nelze zajistit pohyb zboží. Děkujeme ministru Habeckovi, že si našel čas a osobně s námi pohovořil," říká Maximilian Heindl, zastupující předseda představenstva společnosti Progroup.

Úspěšný model obalového parku: Společný partnerský růst

Celý obchodní model společnosti Progroup je navržen pro udržitelné podnikání. Společnost se ve všem, co dělá, zaměřuje na dlouhodobou perspektivu: Ve svých investicích, v životnosti svých zařízení a ve vztazích se zákazníky a dodavateli. Společný obalový park se společností Liebensteiner Kartonagen GmbH je toho úspěšným příkladem. Zde se spojují dva výrobní kroky, které na sebe bezprostředně navazují: Výroba formátů vlnité lepenky a kartonů.

„Náš obalový park je stoprocentně úspěšný. Kapacitu závodu společnosti Progroup v Plößbergu využíváme na 80 procent. Tady jsme vyrostli společně a na stejné úrovni. Společnost Progroup uspokojuje 99,9 procent naší poptávky," zdůrazňuje Bernhard Schön.

High-tech výroba se zaměřením na udržitelnost

Společnost Liebensteiner Kartonagen GmbH je zákazníkem společnosti Progroup od samého počátku. Obě rodinné firmy spolupracují od roku 1992, od roku 2015 v rámci obalového parku. S pracovní šířkou 2,5 m dokáže závod na výrobu formátů vlnité lepenky vyrobit více než 100 000 tun vlnité lepenky ročně. Zelená High-tech strategie, kterou společnost Progroup důsledně prosazuje, znamená nižší spotřebu energie a surovin, jakož i nižší emise CO2 při vyšším výkonu. Například PW09 má integrovanou kogenerační elektrárnu, která zásobuje závod elektřinou, teplem a chladem.

Obě výrobní haly společností Progroup a Liebensteiner jsou propojeny velkou bránou, kterou jsou stohy formátů vlnité lepenky ze společnosti Progroup zcela automaticky dopravovány do sousední haly pomocí pásového dopravníku. To znamená, že odpadá přeprava i balení. „Díky koncepci obalového parku dosahujeme výrazného snížení hluku a emisí CO2," říká Heindl.

Dlouhodobě další snížení použití fosilních paliv.

Společnost Progroup v rámci své podnikové strategie sleduje cíl neustálého snižování závislosti na fosilních palivech. Například v naší papírně v Eisenhüttenstadtu jsme již dosáhli nezávislosti výroby na zemním plynu díky tamní tepelné elektrárně. V naší papírně v Sandersdorf-Brehně vyrábíme bioplyn pomocí naší čistírny recyklované vody, který již pokrývá 10 % energetické potřeby. Právě teď se ukazuje, jak důležité je mít dodávky energie nezávislé na fosilních palivech. Proto společnost plánuje ve svém závodě v Sandersdorf-Brehně také výstavbu tepelné elektrárny. To je příklad toho, jak může papírenský průmysl zásadně přispět k energetické nezávislosti.

 

O společnosti Progroup

Společnost Progroup AG, se sídlem v Landau v Porýní-Falcku, je předním výrobcem vlnité lepenky a surového papíru na výrobu vlnité lepenky v Evropě. Od svého založení v roce 1991 ve městě Offenbach/Queich sleduje společnost konsekventní strategii růstu, která je kromě vedoucí pozice v oblasti technologií založená na použití inovativních a k životnímu prostředí ohleduplných výrobních postupů. Společnost Progroup provozuje své výrobní provozy v šesti zemích střední Evropy. Sem aktuálně patří tři papírny, jedenáct závodů na výrobu formátů vlnité lepenky, jedno logistické centrum a jedna tepelná elektrárna. S 1 554 zaměstnanci dosáhl podnik v roce 2021 obratu cca 1,3 miliardy eur.

Kontakt na tiskové oddělení

Martin Wilhelm, vedení týmu firemní komunikace
E-mail: martin.wilhelm@progroup.ag
Mobil: 0173-3680649

 

Nahoru