Progroup uvádí s PM3 do provozu jednu z největších a nejmodernějších papíren světa

Po podezřele rekordní době výstavby a montáže pouhých 18 měsíců zahajuje nová hightech papírna PM3 společnosti Progroup v Sandersdorf-Brehna svůj provoz. Srdcem závodu je jeden z nejmodernějších a nejvýkonnějších papírenských strojů světa na výrobu ekologických a vysoce odolných surových papírů pro výrobu vlnité lepenky. Zařízení disponuje roční výrobní kapacitou 750 000 tun. Společnost Progroup tím zvyšuje svou produkci surových papírů pro výrobu vlnité lepenky z 1,1 mil. tun na celkově cca 1,85 mil. tun ročně. Podnik realizuje od svého založení Green Hightech strategii. Jako surovinu pro výrobu papíru používá Progroup výlučně sběrový papír.

Zleva doprava: Jürgen Heindl (zakladatel a předseda představenstva společnosti Progroup AG), Dr. Reiner Haseloff (ministerský předseda Saska-Anhaltska), Maximilian Heindl (ředitel pro rozvoj a člen představenstva společnosti Progroup AG), Prof. Armin Willingmann (ministr hospodářství, vědy a digitalizace Saska-Anhaltska).

„Jako rodinný podnik máme máme na zřeteli i následující generace. Nový papírenský stroj je koncipován tak, aby vyráběl surový papír pro výrobu vlnité lepenky nepřetržitě a energeticky efektivně příštích 50 až 60 let. Jen do opatření trvalé udržitelnosti jsme proto investovali 100 mil Euro. Tím nový závod stanovuje v oblasti ochrany životního prostředí a energetické efektivnosti v papírenském průmyslu progresivní a perspektivní měřítka“, říká Maximilian Heindl, Chief Development Officer a člen představenstva společnosti Progroup.

Trvale udržitelná produkce díky celosvětově největšímu bubnu na zpracování sběrového papíru a biologické ledvině

Na PM3 se na surový papír pro výrobu vlnité lepenky zpracuje ročně kolem 860 000 tun sběrového papíru ročně. Surovina se upravuje ve vysoce moderním rozdružovacím a třídicím bubnu. S celkovou konstrukční délkou 78 m je tento buben na úpravu sběrového papíru největší svého druhu. Vzhledem ke svému speciálnímu provedení pracuje buben při zpracování obzvláště šetrně.

Pro šetrné zacházení s vodou jako cenným zdrojem, integrovala společnost Progroup progresivní zařízení na úpravu cirkulační vody. To funguje jako biologická ledvina tím, že použitou procesní vodu upravuje a vrací ji zpět do uzavřeného cirkulačního systému výroby papíru. Tím společnost Progroup snižuje vsázku čerstvé vody o 80 %. To odpovídá 3 750 000 m3 vody ročně. Znečištění sběrového papíru je během tohoto procesu biologicky odbouráno a přeměněno na bioplyn. Tím celé zařízení spotřebuje o deset procent menší množství fosilních paliv. Pro důslednou realizaci opatření trvalé udržitelnosti byl papírně již během fáze výstavby v lednu 2020 udělen certifikát „Eco-Management and Audit Scheme“ (EMAS) Evropské unie.

Největší investiční akce v Sasku-Anhaltsku zajišťuje pracovní místa a dlouhodobé perspektivy

S celkovým objemem investic 465 mil. Euro je PM3 současnou největší investiční akcí v Sasku-Anhaltsku. Zemský ministr hospodářství, Prof. Dr. Armin Willingmann, shrnuje význam umístění investice společnosti Progroup: „Sasko-Anhaltsko se zejména v uplynulých čtyřech létech intenzivně vyvíjí pro národní a mezinárodní investory do atraktivní hospodářské lokality, což dokládá i velká investice společnosti Progroup do nové papírny v Sandersdorf-Brehna. Papírna – jedna z celosvětově nejmodernějších a nejvýkonnějších – zaručuje exemplárně další potěšující vývoj: Sasko-Anhaltsko se mění v zemi technologií budoucnosti, kde mimo technických inovací vznikají i vysoce kvalitní pracovní místa. Jsem proto velmi optimistický, že hospodářství V Sasku-Anhaltsku dobře zvládne důsledky pandemie koronaviru a v příštích letech se bude opět dynamicky rozvíjet. Dlouhodobě velmi pozitivní efekt na hospodářství země přitom bude vyvíjet i nová papírna společnosti Progroup.“

„Vysoce moderní a ekologické zařízení je vývěsním štítem regionu“, doplňuje Andy Grabner, starosta Sandersdorf-Brehna. „Spolupráce s městskou správou se od samého počátku vyznačovala vzájemným uznáním a respektem. Společnost Progroup zahrnula již od zahájení výstavby do řetězce tvorby hodnoty množství místních podniků. S uvedením PM3 do provozu se přidružují nyní další pracovní a učňovská místa.“ Zatím co v jiných regionech Německa zaměstnání zčásti stagnuje, vzniká v lokalitě Sandersdorf-Brehna díky společnosti Progroup kolem 140 přímých a až 350 nepřímých pracovních míst s vysokým potenciálem do budoucnosti.

PM3 je důležitou součástí strategie růstu společnosti Progroup

Nové zařízení je jako jedno z aktuálně třech papíren podniku důležitou součástí důsledné strategie růstu „Two Twentyfive“ společnosti Progroup: Cílem je zdvojnásobení velikosti podniku do roku 2025 ve srovnání s rokem 2015. Mimo nové papírny PM3 se sem počítá i osm dalších závodů na výrobu vlnité lepenky, jakož i více než 500 nových zaměstnanců/zaměstnankyň. Celkový investiční objem pro tyto rozvojové projekty činí kolem 1,35 miliardy Euro. Plánování nových závodů na výrobu vlnité lepenky a nových papíren směřuje společnost Progroup se zaměřením na trvale udržitelné hospodaření. To začíná ve fázi výstavby pověřením regionálních firem, aby byly transportní cesty co nejkratší a tím emise CO2 udrženy co nejnižší. Znamená to i milionové investice do inovativních, trvale udržitelných technologií, jak papírna PM3 působivě dokládá.

O společnosti Progroup

Společnost Progroup AG, se sídlem v Landau v Porýní-Falci, je předním výrobcem vlnité lepenky a surového papíru na výrobu vlnité lepenky. Od svého založení v roce 1991 ve městě Offenbach/Queich sleduje společnost konsekventní strategii růstu, která je kromě vedoucí pozice v oblasti technologií založená na použití inovativních a k životnímu prostředí ohleduplných výrobních postupů. Společnost Progroup provozuje své výrobní provozy v šesti zemích střední Evropy. Sem aktuálně patří tři papírny, jedenáct závodů na výrobu formátů vlnité lepenky, jedno logistické centrum a jedna elektrárna na alternativní paliva (EBS). St 1 293 zaměstnanci dosáhl podnik v roce 2019 obratu cca 887 mil. Euro.

Kontakt na tiskové oddělení
Martin Wilhelm, Senior Manager Podniková komunikace
E-mail: martin.wilhelm*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@progroup.ag
Mobil: 0173-3680649

 

 

Bernhard Schenk
Senior Communications Manager
E-mail: bernhard.schenk*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@progroup.ag
Mobil: +49 172 315 8796

Nahoru