Již 20 let spolehlivé dopravy: Progroup Logistics slaví jubileum

Burg, 24.05.2022 – Progroup Logistics slaví v tomto roce 20leté jubileum. Již od května 2002 zajišťuje zhruba 100 zaměstnanců a zaměstnankyň hladký průběh dodavatelského řetězce rodinného výrobce surového papíru pro výrobu vlnité lepenky a vlnité lepenky. I v této oblasti podnikání klade společnost Progroup důraz na zavádění udržitelných opatření a úsporu CO2.

[Translate to Czech:] Progroup Logistics feiert in diesem Jahr 20-jähriges Jubiläum. Seit Mai 2002 sorgen die rund 100 Mitarbeiter*innen für reibungslose Abläufe.
[Translate to Czech:] Progroup Logistics feiert in diesem Jahr 20-jähriges Jubiläum. Seit Mai 2002 sorgen die rund 100 Mitarbeiter*innen für reibungslose Abläufe.

„Prostřednictvím společnosti Progroup Logistics můžeme našim zákazníkům zajistit požadovanou flexibilitu za všech okolností. Za to vděčíme našim zaměstnancům. Zajišťují spolehlivost a dodržování termínů. To je vynikající úspěch - nejen vzhledem ke zvláštním výzvám posledních let, ale také vzhledem ke stále rostoucímu rozvoji dopravy. Za toto nepřetržité nasazení, jim z celého srdce děkuji" říká Jürgen Heindl, zakladatel a předseda představenstva společnosti Progroup.

Založení společnosti Progroup Logistics je klíčovým milníkem v úspěšné historii této rodinné firmy. S vlastním vozovým parkem čítajícím přibližně 60 nákladních vozidel a díky dlouhodobé spolupráci se stálými dopravními partnery zajišťuje velkou část logistických služeb pro celou společnost. Každý rok ujedou řidiči a řidičky po celém Německu celkem přibližně 7 milionů kilometrů. To je přibližně 175x kolem dokola zeměkoule.

Stabilizace interního řetězce tvorby hodnot pro spolehlivé dodávky just-in-time

Doprava je nejen druhým největším nákladovým faktorem u vlnité lepenky, ale má zásadní význam pro stabilní řetězec tvorby hodnot. Vlastní logistická společnost zajišťuje dopravu i interně: Papírny jsou spolehlivě zásobovány sběrovým papírem a výrobny vlnité lepenky potřebným surovým papírem.

Důležitou součástí firemní strategie společnosti Progroup je vedoucí postavení v oblasti nákladů. Aby se toho dosáhlo i v logistice, je dostupný nákladní prostor v nákladních vozidlech optimálně využit:  Společnost Progroup Logistics používá optimalizované návěsy. Mají vnitřní výšku přes tři metry, zvedací střechu a ložnou délku až 15 metrů. To umožňuje přepravovat až šest rolí papíru, z nichž každá je široká 3,35 metru a váží přibližně čtyři tuny. To odpovídá celkovému zatížení až 25 tun. Převážnou většinu dodávek zákazníkům nadále zajišťují partneři v oblasti dopravy. Společnost Progroup sama přepravuje přibližně 13 % svých výkonů. Díky této rezervě zaručuje společnost maximální flexibilitu.

Prvky pro ekologickou nákladní dopravu

V zájmu ochrany životního prostředí se stále častěji přechází ze silniční dopravy na železnici, která je šetrná k životnímu prostředí. Kromě vlastních kamionových přeprav a trvale pronajatého vozového parku organizuje společnost Progroup Logistics pro skupinu také přepravy v rostoucím segmentu železniční dopravy. „Společnost Progroup používá ekologickou železniční dopravu již od roku 2014. Doposud jsme přes Německo a Evropu přepravili více než půl milionu tun surového papíru pro výrobu vlnité lepenky, čímž jsme ušetřili přibližně 12 500 tun CO2," říká Lars Vedder, jednatel společnosti Progroup Logistics. V současné době je realizována železniční doprava z papírny PM2 v Eisenhüttenstadtu mimo jiné do závodů, vyrábějících vlnitou lepenku v Offenbachu an der Queich (Porýní-Falcko/Německo), Ellesmere Portu (Velká Británie) a Drizzoně (Itálie). Jasným cílem do budoucnosti je postupné zvyšování podílu železniční dopravy a ještě těsnější napojení závodů na železniční dopravu.

 

O společnosti Progroup
Společnost Progroup AG, se sídlem v Landau v Porýní-Falcku, je předním výrobcem vlnité lepenky a surového papíru na výrobu vlnité lepenky v Evropě. Od svého založení v roce 1991 ve městě Offenbach/Queich sleduje společnost konsekventní strategii růstu, která je kromě vedoucí pozice v oblasti technologií založená na použití inovativních a k životnímu prostředí ohleduplných výrobních postupů. Společnost Progroup provozuje své výrobní provozy v šesti zemích střední Evropy. Sem aktuálně patří tři papírny, jedenáct závodů na výrobu formátů vlnité lepenky, jedno logistické centrum a jedna tepelná elektrárna. S 1 554 zaměstnanci dosáhl podnik v roce 2021 obratu cca 1,3 miliardy eur.

Kontakt na tiskové oddělení
Martin Wilhelm, vedení týmu firemní komunikace
E-mail: martin.wilhelm@progroup.ag
Mobil: 0173-3680649

Nahoru