Ekologicky šetrná energie pro závod společnosti Progroup v Sandersdorfu-Brehně: Zahájení výstavby elektrárny na energetické využití odpadu

Sandersdorf-Brehna, 24.3.2023 – Výrobce surového papíru na výrobu vlnité lepenky a formátů vlnité lepenky rozšiřuje svůj závod v Sandersdorfu-Brehně na bezodpadovou pobočku. V bezprostřední blízkosti papírny PM3 se staví moderní elektrárna na energetické využití odpadu. Dodává závodu potřebné provozní teplo a elektřinu.

„Naším cílem je být zcela nezávislí na fosilních palivech a do roku 2045 být zcela CO2 neutrální,“ vysvětluje Maximilian Heindl, předseda představenstva společnosti Progroup. „Nová elektrárna nás k tomuto cíli výrazně přiblíží.“ Nejmoderněji vybavený nově vystavěný objekt bude tepelně využívat zbytkové materiály z papírny i ze soukromých a komerčních recyklačních procesů z regionu – a vyrábět tak tolik energie, kolik potřebuje přibližně 50 000 rodinných domů. Elektrárna tak pokrývá 100 % spotřeby páry v místě a třetinu potřebné elektrické energie. „Jedná se o čistou energii v pravém slova smyslu“, říká Heindl. Za prvé, společnost Progroup ušetří přibližně 80 000 tun CO2 ročně. Za druhé, elektrárna splňuje vysoké standardy ochrany ovzduší.

S novou budovou společnost Progroup důsledně realizuje další stavební kámen své strategie udržitelnosti v této lokalitě. Od srpna 2020 je zde v provozu špičková papírna PM3, jedna z nejmodernějších a nejefektivnějších na světě. Integrovaný systém recirkulační úpravy vody snižuje spotřebu čerstvé vody o 80 % ve srovnání s běžnými systémy. Nečistoty z odpadního papíru jsou při úpravě vody biologicky rozloženy a přeměněny na bioplyn. To samo o sobě znamená, že továrna spotřebuje o deset procent méně fosilních zdrojů. 

„Jako rodinná firma se staráme o budoucí generace. Proto nejenže vyrábíme ekologicky šetrné a recyklovatelné výrobky z našich papírů a formátů vlnité lepenky, ale spoléháme také na efektivní řešení šetřící zdroje v naší výrobě – včetně výroby energie“, říká Heindl. Výstavba nové elektrárny na energetické využití odpadu v Sandersdorfu-Brehně probíhá od března. Její uvedení do provozu je naplánováno na konec roku 2025. Bude to druhá elektrárna společnosti. V závodě v Eisenhüttenstadtu již společnost Progroup úspěšně realizuje koncept nulového odpadu – papírenský stroj s připojenou elektrárnou. Nyní jde společnost Progroup opět příkladem v oblasti udržitelnosti a ukazuje, jak lze realizovat dokonalé oběhové hospodářství.

 

O společnosti Progroup        
Společnost Progroup AG, se sídlem v Landau v Německu, je předním výrobcem surového papíru na výrobu vlnité lepenky a vlnité lepenky v Evropě. Od svého založení v roce 1991 ve městě Offenbach/Queich sleduje společnost konsekventní strategii růstu, která je kromě vedoucí pozice v oblasti technologií založená na použití inovativních a k životnímu prostředí ohleduplných výrobních postupů. Společnost Progroup provozuje své výrobní provozy v šesti zemích střední Evropy. V současné době sem patří tři papírny, dvanáct závodů na výrobu formátů vlnitého papíru, logistická společnost a elektrárna na energetické využití odpadu. Ve městě Sandersdorf-Brehna teď bude postavena druhá elektrárna. S 1 554 zaměstnanci dosáhl podnik v roce 2021 obratu cca 1,3 miliardy eur.

 

Kontakt na tiskové oddělení
Dana Walter, podniková komunikace
E-mail: dana.walter@progroup.ag
Mobil: +49 1751690381

 

 

Nahoru