Certifikát EMAS již 15 let: Papírna společnosti Progroup opět získává evropskou ekoznačku

Eisenhüttenstadt, 13.6.2023 - Papírna PM2 společnosti Progroup opět získala certifikát EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) Evropské unie. Nadále potvrzuje, že společnost účinně přispívá k ochraně životního prostředí, a to daleko nad rámec zákonných požadavků.

Slavnostní předání certifikátů k výročí 15 let EMAS: Heide Geber, vedoucí oddělení životního prostředí a řízení úřadů společnosti Progroup, Dr. Hans-Peterem Wrukem, specialistou pro životní prostředí, Marií Cordes-Tolle, MGenumou, Detlefem Weidlichem, vedoucím pobočky PM2 společnosti Progroup, Jacek Jeremicz, referent pro životní prostředí a energii při Průmyslové a obchodní komoře (IHK) Ostbrandenburg, a Kerstin Forchert, referentkou pro životní prostředí a řízení úřadů společnosti Progroup (zleva). Zdroj obrazového materiálu: Progroup / Knut Leeder
Slavnostní předání certifikátů k výročí 15 let EMAS: Heide Geber, vedoucí oddělení životního prostředí a řízení úřadů společnosti Progroup, Dr. Hans-Peterem Wrukem, specialistou pro životní prostředí, Marií Cordes-Tolle, MGenumou, Detlefem Weidlichem, vedoucím pobočky PM2 společnosti Progroup, Jacek Jeremicz, referent pro životní prostředí a energii při Průmyslové a obchodní komoře (IHK) Ostbrandenburg, a Kerstin Forchert, referentkou pro životní prostředí a řízení úřadů společnosti Progroup (zleva). Zdroj obrazového materiálu: Progroup / Knut Leeder

Papírna získala poprvé evropskou ekoznačku již v roce 2008 - ještě ve fázi plánování PM2. Od té doby informuje společnost Progroup každoročně transparentně o provádění svých opatření v rámci EMAS a nechává je nezávisle ověřovat. Každé tři roky prochází společnost podrobným recertifikačním auditem u akreditovaného environmentálního ověřovatele. Tento audit byl nyní opět úspěšně dokončen. Společnost PM2 je tak již 15 let držitelem certifikátu EMAS.

„Pro nás jako rodinný podnik je efektivní a ekologicky uvědomělý provoz součástí našeho sebepojetí - a s tím samozřejmě souvisí i snaha o postupnou a udržitelnou optimalizaci výrobků a výroby“, říká Maximilian Heindl, předseda představenstva společnosti Progroup. „Proto jsme se v rámci programu EMAS dobrovolně zavázali, že budeme neustále snižovat spotřebu energie, šetřit cenné zdroje, jako je voda, a minimalizovat množství odpadu.“

Ukázkový příklad oběhového hospodářství
V praxi se toto přesvědčení odráží nejen v inovativních high-tech strojích PM2, které zajišťují produkci mimořádně úsporně. Ale také na obzvláště udržitelných papírech nextfibre®, které se zde vyrábějí. V porovnání s běžnými papíry jsou výrazně lehčí, a přesto mimořádně odolné. Společnost používá jako surovinu pouze sběrový papír. Konečné výrobky bodují díky své materiálové výhodnosti, která je patrná například při přepravě a šetří CO2. Po použití lze papíry vrátit do cyklu jako sběrový papír. Jsou proto vynikajícími recyklačními produkty.

Energii pro výrobu papíru dodává z velké části sousední elektrárna na energetické využití odpadů, a to tepelnou recyklací zbytkových materiálů - včetně materiálů z papírny. Elektrárna je také od počátku certifikována podle EMAS.

Certifikát uděluje Průmyslová a obchodní komora Východního Braniborska (IHK). Jacek Jeremicz, referent pro životní prostředí a energii při Průmyslové a obchodní komoře (IHK), který byl přítomen při závěrečném jednání o recertifikaci EMAS se pochvalně vyjádřil: „Progroup je vzorová firma, patří do německé Bundesligy firem.“

 

O společnosti Progroup        
Společnost Progroup AG, se sídlem v Landau v Německu, je předním výrobcem surového papíru na výrobu vlnité lepenky a vlnité lepenky v Evropě. Od svého založení v roce 1991 ve městě Offenbach/Queich sleduje společnost konsekventní strategii růstu, která je kromě vedoucí pozice v oblasti technologií založená na použití inovativních a k životnímu prostředí ohleduplných výrobních postupů. Společnost Progroup provozuje své výrobní provozy v šesti zemích střední Evropy. Sem aktuálně patří tři papírny, dvanáct závodů na výrobu formátů vlnité lepenky, jedno logistické centrum a jedna tepelná Waste-to-Energy elektrárna. Druhá elektrárna bude brzy postavena ve městě Sandersdorf-Brehna u Lipska. S 1 700 zaměstnanci dosáhl podnik v roce 2022 obratu cca 1,8 miliardy eur.

Kontakt na tiskové oddělení
Dana Walter, podniková komunikace
E-mail: dana.walter@progroup.ag
Mobil: +49 1751690381

 

 

Nahoru