Práce u společnosti 

Progroup

 

NALEZENÍ VHODNÉHO ZAMĚSTNÁNÍ

Naše firemní DNA, naše hodnoty

Podnikové hodnoty společnosti Progroup jsou naším kompasem a naším vodítkem pro všechny naše aktivity a rozhodnutí. Odvozeno z naší firemní DNA, definují, jak pracujeme v týmu a jakým jednáním chceme naše cíle dosáhnout.

Zaměstnanci/zaměstnankyně, kteří vědí, že záleží na každém jednotlivém zúčastněném. A jedinec je vždy pouze tak dobrý, jako je tým, v kterém a s kterým pracuje. Nabízíme Vám výzvy, s kterými se můžete rozvíjet a růst a dlouhodobé perspektivy rodinně vedeného podniku.

 

Nadšeně

Dynamika a flexibilita

Inspirace a učení

 

Vyzývavě

Inovace a odpovědnost

Výkon a protiplnění

Výkon a protiplnění

Kooperace a týmový duch

Důvěra a spolehlivost

Šest dvojic hodnot, na nichž je vybudována naše firemní kultura a charakterizují naše jednání. Z nich odvozujeme s našimi týmy směrnice a principy pro naše každodenní jednání. To z nás dělá úspěšný tým, kterým také jsme.

Dynamika a flexibilita

Aktivně nasloucháme, abychom mohli proaktivně jednat. Jednáme transparentně a jednoduše. To vše nám umožňuje rychle a flexibilně reagovat na požadavky trhu a našich zákazníků . Tak definujeme trendy a zůstáváme vedoucí společností na trhu.

Inspirace a učení

Jsme připraveni se učit a zajímá nás vše nové. Díky našemu, výkon podporujícímu přístupu k učení se my i náš podnik neustále rozvíjíme. To nám dělá radost a jsme hrdí na dosažené výsledky.

Inovace a odpovědnost

Abychom byli dlouhodobě úspěšní, přebíráme rozsáhlou odpovědnost a řešíme otevřeně chyby. Rozvoj a podpora inovací zajišťuje naše vedoucí postavení v oblasti nákladů a zaručuje nám a našim zákazníkům trvalý růst.

Výkon a protiplnění

Chováme se k sobě se vzájemným respektem. Sjednáváme společně náročné cíle a realizujeme s elánem jejich splnění. Zavazujeme se k jejich dosažení zajištěním motivujících a výkon podporujících rámcových podmínek. Vysoký výkon všech je oceňován a honorován vysokým protiplněním.

Kooperace a týmový duch

Jsme jeden tým, spolupracující s orientací na výsledek, vzájemně se podporující a kladoucí celkový výsledek nad jednotlivé zájmy. Poskytujeme si vzájemně čas a prostor pro orientaci.

Důvěra a spolehlivost

Komunikujeme z očí do očí, otevřeně, přímo a s respektem. Vzájemně si důvěřujeme a delegujeme zodpovědnost. Skutečně žijeme tak, že děláme to, co říkáme a necháme se podle toho také hodnotit. To dělá z nás a z našich zákazníků a partnerů silnou společnost.

Nahoru