Nasz kod DNA, nasze wartości

Wartości pracodawcy Progroup stanowią kompas i wytyczne dla wszystkich naszych działań i decyzji. Wywodzą się z naszego DNA i określają sposób, w jaki pracujemy jako zespół i postawę, z jaką chcemy osiągać nasze cele.

Pracowników, którzy wiedzą, że zależy nam na wszystkich zatrudnionych. I że każdy jest tak dobry jak zespół, w którym pracuje. Stawiamy przed nimi wyzwania umożliwiające im rozwój i wzrastanie, a także długoterminowe perspektywy rodzinnego przedsiębiorstwa.

 

Zachwyt

Dynamika i elastyczność

Inspiracja i nauka

 

Wyzwania

Innowacja i odpowiedzialność

Usługi i świadczenia wzajemne

Łączenie

Współpraca i duch pracy zespołowej

Zaufanie i niezawodność

Sześć par wartości, na których opiera się nasza kultura i które kształtują nasze działania. Wspólnie z naszymi zespołami czerpiemy z nich wytyczne i zasady dla naszych codziennych działań. To czyni nas skutecznym zespołem, którym jesteśmy.

Dynamika i elastyczność

Aktywnie słuchamy, aby proaktywnie działać. Jesteśmy transparentni i przywiązujemy wagę do prostoty. Dzięki temu możemy szybko i elastycznie reagować na wymagania rynku i klientów. Tak wyznaczamy trendy i pozostajemy liderem rynku.

Inspiracja i nauka

Jesteśmy gotowi do nauki i zachwycają nas nowości. Dzięki naszej kulturze nauki z nastawieniem na wyniki stale rozwijamy siebie i nasze przedsiębiorstwo. To daje nam radość i sprawia, że jesteśmy dumni ze wspólnych osiągnięć.

Innowacja i odpowiedzialność

Aby odnosić sukcesy w długiej perspektywie, przyjmujemy szeroki zakres odpowiedzialności i mamy otwarte podejście do błędów. Napędzamy i wspieramy innowacje - to zapewnia pozycję lidera kosztów i gwarantuje zrównoważony rozwój dla nas i naszych klientów.

Usługi i świadczenia wzajemne

Szanujemy siebie nawzajem. Wspólnie ustalamy ambitne cele i wzbudzamy entuzjazm do ich realizacji. Zobowiązujemy się do ich realizacji, dbając o motywujące warunki ramowe, sprzyjające dobrym wynikom. Wysoka wydajność wszystkich jest doceniana i honorowana przez liczne korzyści.

Współpraca i duch pracy zespołowej

Jesteśmy jednym zespołem, który pracuje razem, aby osiągnąć sukces, wzajemnie się wspiera i stawia ogólny wynik ponad interesami indywidualnymi. Poświęcamy czas sobie nawzajem i nadajemy orientację.

Zaufanie i niezawodność

Komunikujemy się bezpośrednio, otwarcie i z zachowaniem szacunku. Mamy do siebie wzajemne zaufanie i powierzamy odpowiedzialność. Ponieważ realizujemy to, o czym mówimy, i pozwalamy na ocenianie naszego postępowania. Dzięki temu razem z klientami i partnerami tworzymy silną wspólnotę.

Do góry