ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA ŻYWO. CHRONIĆ ZASOBY.

Naše odpovědné zacházení s vodou

22. března je Světový den vody. Tento den bereme jako příležitost zdůraznit roli vody v naší práci. Koneckonců na všech místech přispíváte k odpovědnému využívání tohoto vzácného zdroje.
Udržitelnost a odpovědné využívání zdrojů je součástí firemní filozofie společnosti Progroup. Všude, kde je to možné, sázíme na technologie, které umožňují vícenásobné využití, zamezují emisím a šetří energii – a to i při manipulaci s vodou.

U příležitosti Světového dne vody 2023 jsme oslovili několik našich kolegů, aby nám odpověděli na otázku: „A co má vaše práce společného s vodou?“

Madlen Bollinger

junior manažerka udržitelnosti

„Zabývám se tématem vody v kontextu udržitelnosti. Zejména při výrobě papíru hraje voda zásadní roli s ohledem na co největší šetření zdrojů. V souvislosti se změnou klimatu, která nás stále častěji staví před problém regionálního sucha, nabývá tento postoj na síle. O to cennější je, že společnost Progroup s uzavřenými vodními okruhy na dvou ze svých tří papírenských strojů již několik let úspěšně pracuje na snižování potřeby čisté vody při výrobě papíru.“

Phillipos Vrizas

Vedoucí linky a jeho tým v PM3

„Je to „ledvina linky PM3“ - recirkulační systém úpravy vody ProAqua Plus. Technologie, které využíváme, čistí procesní vodu v uzavřeném vodním okruhu, kterou pak vracíme zpět do výroby papíru. Práce našeho týmu zajišťuje tento proces vnitřní úpravy vody. Naším hlavním úkolem je zajistit stabilní a stálý proces, který dosahuje nejvyšší účinnosti celého zařízení s minimální spotřebou vody. Spotřeba vody je proto důležitým klíčovým faktorem, který pečlivě sledujeme a vědomě denně kontrolujeme.
V této souvislosti je při plánování a optimalizaci lokality obzvláště důležité důsledné myšlení a investice, které budou zohledněny i v budoucích projektech. Příklad: Náš těsnicí vodní okruh shromažďuje kompletní spotřebu vody všech čerpadel v továrně a umožňuje její vícenásobné použití ve výrobě. Výsledkem je úspora vody až 280 litrů za minutu.“

Michaela Krock, Ralf Albrecht & Claudia Busch

Team Office Management

„Společnost Progroup poskytuje všem zaměstnancům značkové láhve na vodu, které od nás noví kolegové dostávají první den v práci. Tímto způsobem podporujeme, aby všichni zaměstnanci během dne dostatečně pili. (Obecně platí pravidlo: Tvoje tělo potřebuje minimálně 30 až 40 ml vody na kilogram tělesné váhy denně). Je pro nás důležité nabízet ekologickou alternativu k plastovým lahvím.  Všichni zaměstnanci mají v akademii a na tržišti k dispozici automaty na vodu, takže si zde mohou naplnit svoje Progroup láhve chlazenou neperlivou vodou nebo perlivou vodou. Jsme samozřejmě rádi, že tuto možnost rádi využíváte.
Důležité je pro nás také inteligentní zavlažování venkovních prostor, abychom zde rostliny optimálně a úsporně zásobovali vodou.“

Naše mistrová odpadních vod

PM2 vysvětluje

„Voda hraje v mé práci samozřejmě tu nejdůležitější roli: Jako mistrová odpadních vod kontroluji pracovní postupy při likvidaci odpadních vod a zajišťuji, aby se škodlivé látky nedostaly do životního prostředí. My na lince PM2 si však odpadní vody nečistíme sami, ale úzce spolupracujeme se společností „ABA Industriegebiet GmbH“, dceřinou společností Trinkwasser- und Abwasserzweckverband Oderaue (TAZV).

V procesu čištění odpadních vod se většina odpadních vod čistí tzv. „anaerobní biologií“, tj. bez přístupu kyslíku. Pak se používá tzv. aerobní aktivovaný kal (s kyslíkem). Takto se označuje hromadění mikroorganismů (bakterií), které rozkládají organické látky při čištění odpadních vod."

Marc Krieger

Vedoucí oblasti bezpečnosti práce v divizi Board

„Čistá voda hraje pro zdraví zásadní roli; lidské tělo se skládá z 50 procent z vody. Pitná voda je pro lidi každodenním důležitým zdrojem energie. Samozřejmě je také důležité pít při práci dostatek tekutin, což je pro udržení zdraví nezbytné, zejména v letních měsících v teplých továrních budovách. Voda nám také poskytuje nepostradatelné služby při poskytování první pomoci v případě nehod. Ve společnosti Progroup rádi pravidelně školíme pracovníky k poskytování první pomoci, kteří se pak také učí o možnostech využití vody, např. k vyplachování nebezpečných látek z očí a k ochlazování pokožky v případě popálenin.“

Stefan Jürgen

Vedoucí linky PM1

„Voda má pro nás elementární význam: „Papír se vyrábí pomocí vody“, tuto větu už určitě slyšel každý výrobce papíru. Voda však nehraje důležitou roli pouze při rozpouštění sběrového papíru nebo při rovnoměrném odvodňování, je také nositelem energie, připravuje a dopravuje pomocné materiály, čistí cyklus, skladuje přísady a mnoho dalšího. Výroba papíru je bez vody nemyslitelná.
Zároveň tento cenný zdroj využíváme uvědoměle a chceme, aby spotřeba čisté vody byla co nejnižší: Každé ráno se v našem týmu díváme na hodnoty vody a zkoumáme, zda ukazují, zda systém funguje stabilně. Je to proto, že linka PM1 má speciální uzavřený vodní cyklus: Spotřebujeme pouze tolik čisté vody, kolik se jí odpaří nad střechou. V porovnání s otevřeným okruhem se spotřebuje jen asi pětina čisté vody. To však také znamená, že voda je obohacena o různé látky (především z odpadního papíru), což značně ztěžuje manipulaci. Dalo by se říci, že jsme naši vodu v průběhu let rozvíjeli a vytvořili z ní to, čím je dnes.“

Enrico Schülke

Procesní inženýr, údržba (Power 1)

„Voda jako zdroj pro nás samozřejmě hraje velmi důležitou roli. Především pro oběh vody a páry, který je typický pro elektrárny.
V našem parním cyklu vyrábíme z vody přibližně 175 tun přehřáté páry za hodinu, kterou využíváme k výrobě elektřiny pomocí parní turbíny a kterou pak dáváme k dispozici společnosti PM2 jako technologické teplo. Při procesu PM2 pára kondenzuje, takže se nám přibližně 95 % páry vrací zpět jako kondenzát/voda. Ztráty tak musíme kompenzovat pouze čistou vodou.“

Nahoru