INTEGRAČNÍ PLATFORMA E-BOX

[Translate to Czech:] Das Progroup-Kundenportal

Společnost Progroup poskytuje pomocí E-Boxu maximální míru transparence: Zákazníci jsou průběžně informováni o jim udělených zakázkách a mohou dokonce nahlížet do pohybů na skladě a plánování výroby.

Zákazníci, registrovaní již u společnosti Progroup se mohou přihlásit do E-Boxu, aby se dostali do zákaznické oblasti. K tomu potřebují pouze své uživatelské jméno a své heslo. Tato přístupová data obdrží zákazníci prostřednictvím příslušné vedoucí/příslušného vedoucího prodeje.

V zákaznické oblasti jsou pak založena kmenová data zákazníka, jako např. jméno a adresa. V E-Boxu mohou zákazníci podávat objednávky a sledovat výrobní a dodací data.

Dále mají zákazníci možnost, pomocí E-Boxu měnit existující objednávky a kdykoliv se informovat o aktuálním stavu objednávky. K tomu lze nahlížet do plánování jízd – tak lze zjistit přesný okamžik dodání a zobrazit k tomu možné změny.

Mimoto poskytuje E-Box rozhraní k specifickým ERP systémům zákazníků. Objednávky formátů lze provést přímo z těchto systémů, všechna relevantní data jsou ukládána přímo do těchto systémů. Tím odpadá časově náročné a event. k chybám náchylné manuální zadání. Proces zahrnuje dokonce i plně automatizovanou účetní revizi Tím je zajištěna průběžná, efektivní a bezproblémová výměna dat a informací mezi zákazníkem a společností Progroup. 

Nahoru